Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Узданица, год. XIV, бр. 1 – јун 2017.ЦЕО БРОЈ

 Узданица, год. XIV, бр. 1 – јун 2017.


Појединачни текстови

Емина М. Копас-Вукашиновић, МОГУЋНОСТИ ИНОВИРАЊА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА У СИСТЕМУ УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ОБРАЗОВАЊА

Маја М. Димитријевић, СТАНДАРДИ , ИСХОДИ И ЕЛЕМЕНТИ ЖАНРА КАО ПАРАМЕТРИ НАСТАВНЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ КЊИЖЕВНИХ ЛИКОВА

Тиодор Р. Росић, МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП ЗБИРЦИ ИЗАБРАНИХ ПЕСАМА

Ивана Р. Јовановић, О НЕКИМ ЛИНГВИСТИЧКИМ И СОЦИОКУЛТУРОЛОШКИМ АСПЕКТИМА ПРОУЧАВАЊА НОВИНСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Наташа М. Вукићевић, СОЦИОЛОШКИ АСПЕКТИ ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

Бојана Б. Удовичић, ПРЕГЛЕД РАЗВОЈА СРПСКОГ РОМАНА ЗА ДЕЦУ

Vesna S. Trifunović, Mia M. Arsenijević & Katarina R. Stanojević – SUBCULTURE AND YOUTH – MUSICAL TASTE OF THE PRE-SERVICE TEACHERS IN SERBIA

Соња Н. Хорњак, ФИЛМСКИ ТРЕЈЛЕРИ У НАСТАВИ ШПАНСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА

Наташа М. Бранковић, Сандра Р. Милановић, Весна В. Миленковић, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ У ФУНКЦИЈИ ЕФИКАСНЕ ДИФЕРЕНЦИРАНЕ ПОЧЕТНЕ

Нина С. Стојановић, ПОВЕЗАНОСТ ДИВЕРГЕНТНИХ И ЛИКОВНИХ СПОСОБНОСТИ УЧЕНИКА У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА КРЕАТИВНОСТИ

Александра Р. Трбојевић, НОВИ МОДЕЛИ ПРЕЗЕНТОВАЊА ДРУШТВЕНИХ САДРЖАЈА У УЏБЕНИКУ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА

Никола М. Ђуран, ЈУЏИН О’НИЛ И АРХЕТИП БЕСМИСЛА КАО ОРУЂЕ ИСТОРИЈЕ

Нина Б. Марковић, ПОСТМОДЕРНИСТИЧКА СВЕТЛОСТ У БУНАРУ ПРОШЛОСТИ

Слађана С. Станковић, МОГУЋНОСТ КОРЕЛАЦИЈЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И МАТЕМАТИКЕ У ПРЕДШКОЛСКОМ УЗРАСТУ

Озренка Ј. Бјелобрк Бабић и Мерима Н. Чаушевић, МУЗИЧКА КРЕАТИВНОСТ – ОБЛИЦИ РАДА НА РАЗВИЈАЊУ МУЗИЧКО-СТВАРАЛАЧКИХ СПОСОБНОСТИ УЧЕНИКА

Виолета П. Јовановић, АНТОЛОГИЈА САВРЕМЕНЕ СРПСКЕ ПРИПОВЕТКЕ