Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Uzdanica, god. XIV, br. 1 – jun 2017.CEO BROJ

 Uzdanica, god. XIV, br. 1 – jun 2017.


Pojedinačni tekstovi

Emina M. Kopas-Vukašinović, MOGUĆNOSTI INOVIRANjA NASTAVNOG PROCESA U SISTEMU UNIVERZITETSKOG OBRAZOVANjA

Maja M. Dimitrijević, STANDARDI , ISHODI I ELEMENTI ŽANRA KAO PARAMETRI NASTAVNE INTERPRETACIJE KNjIŽEVNIH LIKOVA

Tiodor R. Rosić, METODIČKI PRISTUP ZBIRCI IZABRANIH PESAMA

Ivana R. Jovanović, O NEKIM LINGVISTIČKIM I SOCIOKULTUROLOŠKIM ASPEKTIMA PROUČAVANjA NOVINSKE INFORMACIJE

Nataša M. Vukićević, SOCIOLOŠKI ASPEKTI JEZIČKE KULTURE

Bojana B. Udovičić, PREGLED RAZVOJA SRPSKOG ROMANA ZA DECU

Vesna S. Trifunović, Mia M. Arsenijević & Katarina R. Stanojević – SUBCULTURE AND YOUTH – MUSICAL TASTE OF THE PRE-SERVICE TEACHERS IN SERBIA

Sonja N. Hornjak, FILMSKI TREJLERI U NASTAVI ŠPANSKOG KAO STRANOG JEZIKA

Nataša M. Branković, Sandra R. Milanović, Vesna V. Milenković, SPORTSKE AKTIVNOSTI U FUNKCIJI EFIKASNE DIFERENCIRANE POČETNE

Nina S. Stojanović, POVEZANOST DIVERGENTNIH I LIKOVNIH SPOSOBNOSTI UČENIKA U FUNKCIJI RAZVOJA KREATIVNOSTI

Aleksandra R. Trbojević, NOVI MODELI PREZENTOVANjA DRUŠTVENIH SADRŽAJA U UDžBENIKU PRIRODE I DRUŠTVA

Nikola M. Đuran, JUDžIN O’NIL I ARHETIP BESMISLA KAO ORUĐE ISTORIJE

Nina B. Marković, POSTMODERNISTIČKA SVETLOST U BUNARU PROŠLOSTI

Slađana S. Stanković, MOGUĆNOST KORELACIJE FIZIČKOG VASPITANjA I MATEMATIKE U PREDŠKOLSKOM UZRASTU

Ozrenka J. Bjelobrk Babić i Merima N. Čaušević, MUZIČKA KREATIVNOST – OBLICI RADA NA RAZVIJANjU MUZIČKO-STVARALAČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA

Violeta P. Jovanović, ANTOLOGIJA SAVREMENE SRPSKE PRIPOVETKE