Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Узданица, год. VI, бр. 2 – новембар 2009.ЦЕО БРОЈ

Узданица, год. VI, бр. 2 – новембар 2009.


Појединачни текстови

Momir P. Nikić – Scythians- Scientific Genocide (4) Оther Scythian Riddles

Бранка Л. Миленковић – (Не)стабилност стилова учења језика код студената на основним академским студијама

Вера Савић – Наставник енглеског језика као фактор инклузивне наставе

Весна Тодоров – Типски ликови у нашим народним бајкама

Дијана Љ. Вучковић – О структури лирске пјесме за дјецу

Ивана М. Милић – Мотивација ученика као предиспозиција успешне наставе музичке културе ученика млађих разреда основне школе

Ивана Ћирковић-Миладиновић – Валидност човека као инструмента у процесу квалитативног истраживања наставе енглеског језика

Јелена M. Пантелић-Младеновић – Граматика и грађење речи у њој у почетном учењу руског језика као страног

Јелена Максимовић – Огледи из српске синтаксе; Милош Ковачевић, Огледи из српске синтаксе, Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2009, 210 стр

Јелена Максимовић – Фотографија као средство визуелног кода у новинској вести

Маја П. Јовановић – Стратегије и мотивација у учењу страног језика

Марија Милошевић и Милена Чомић – Трансцeндентални искорак у поезију

Маријан Јелић – Неколико језичких напомена о Закону о високом образовању

Милка В. Николић – Поредбене реченице са значењем једнакости у романима Добрила Ненадића

Мишко Р. Јовановић – Улога музеја у процесу упознавања ученика са прошлошћу

Радоје Симић и Јелена Јовановић – О дискурсу

Ружица Петровић – Интрига – између славољубља и зависти (Осврт на мисао К. Атанасијевић)

Саша Кнежевић – Деконструкција фолклорних мотива у збирци У царству лептирова и медведа Бранка Ћопића

Сретко Дивљан – Ликовна тајна

Тиодор Росић – Настава српског језика на дијалекатском подручју; Стана Смиљковић – Радмила Жугић – Славка Стојановић, Настава српског језика на дијалекатском подручју, Учитељски факултет у Врању, Врање, 2009.

Бранко Илић – Поетика приповедања Антонија Исаковића; Виолета П. Јовановић, Тренови и раскршћа – поетика приповедања Антонија Исаковића, Просвета – Алтера, Београд, 2009

Славко О. Каравидић и Марија С. Чукановић-Каравидић – Регионализација и децентрализација образовања у Србији. Тренутно стање и могуће смернице