Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Uzdanica, god. VI, br. 2 – novembar 2009.CEO BROJ

Uzdanica, god. VI, br. 2 – novembar 2009.


Pojedinačni tekstovi

Momir P. Nikić – Scythians- Scientific Genocide (4) Other Scythian Riddles

Branka L. Milenković – (Ne)stabilnost stilova učenja jezika kod studenata na osnovnim akademskim studijama

Vera Savić – Nastavnik engleskog jezika kao faktor inkluzivne nastave

Vesna Todorov – Tipski likovi u našim narodnim bajkama

Dijana Lj. Vučković – O strukturi lirske pjesme za djecu

Ivana M. Milić – Motivacija učenika kao predispozicija uspešne nastave muzičke kulture učenika mlađih razreda osnovne škole

Ivana Ćirković-Miladinović – Validnost čoveka kao instrumenta u procesu kvalitativnog istraživanja nastave engleskog jezika

Jelena M. Pantelić-Mladenović – Gramatika i građenje reči u njoj u početnom učenju ruskog jezika kao stranog

Jelena Maksimović – Ogledi iz srpske sintakse; Miloš Kovačević, Ogledi iz srpske sintakse, Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, 2009, 210 str

Jelena Maksimović – Fotografija kao sredstvo vizuelnog koda u novinskoj vesti

Maja P. Jovanović – Strategije i motivacija u učenju stranog jezika

Marija Milošević i Milena Čomić – Transcendentalni iskorak u poeziju

Marijan Jelić – Nekoliko jezičkih napomena o Zakonu o visokom obrazovanju

Milka V. Nikolić – Poredbene rečenice sa značenjem jednakosti u romanima Dobrila Nenadića

Miško R. Jovanović – Uloga muzeja u procesu upoznavanja učenika sa prošlošću

Radoje Simić i Jelena Jovanović – O diskursu

Ružica Petrović – Intriga – između slavoljublja i zavisti (Osvrt na misao K. Atanasijević)

Saša Knežević – Dekonstrukcija folklornih motiva u zbirci U carstvu leptirova i medveda Branka Ćopića

Sretko Divljan – Likovna tajna

Tiodor Rosić – Nastava srpskog jezika na dijalekatskom području; Stana Smiljković – Radmila Žugić – Slavka Stojanović, Nastava srpskog jezika na dijalekatskom području, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2009.

Branko Ilić – Poetika pripovedanja Antonija Isakovića; Violeta P. Jovanović, Trenovi i raskršća – poetika pripovedanja Antonija Isakovića, Prosveta – Altera, Beograd, 2009

Slavko O. Karavidić i Marija S. Čukanović-Karavidić – Regionalizacija i decentralizacija obrazovanja u Srbiji. Trenutno stanje i moguće smernice