Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Узданица, год. XVIII, бр. 1 – јун 2021.ЦЕО БРОЈ

Узданица, год. XVIII, бр. 1 – јун 2021.

doi: 10.46793/Uzdanica18.1


Појединачни текстови

Часлав В. Николић, Никола М. Бубања, ДУГМЕ: ПОЕТИКА СИМБОЛИЧКЕ МИНИЈАТУРЕ У ДНЕВНИКУ О ЧАРНОЈЕВИЋУ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ И ХАМЛЕТУ ВИЛИЈАМА ШЕКСПИРА
doi: 10.46793/Uzdanica18.1.007N

Предраг С. Мирчетић, ОДЛИКЕ ЕПА И ЕПСКЕ ТЕХНИКЕ НА ПРИМЕРУ ЕПА О ГИЛГАМЕШУ
doi: 10.46793/Uzdanica18.1.021M

Александра Д. Матић, ЗАВИЧАЈНИ ПРОСТОР У ХРОНИЦИ МОЈЕ ВАРОШИ МОМЧИЛА НАСТАСИЈЕВИЋА И РОМАНУ НИШЧИ ВИДОСАВА СТЕВАНОВИЋА
doi: 10.46793/Uzdanica18.1.037M

Бранко А. Илић, ХОМОДИЈЕГЕТИЧКИ РОМАН БОРИСЛАВА ПЕКИЋА: ПОЧЕТАК СРПСКЕ ПОСТМОДЕРНЕ
doi: 10.46793/Uzdanica18.1.053I

Александра З. Стојановић, ВЕЛИКИ ДРУГИ И (НЕ)МОГУЋНОСТ ДОСТИЗАЊА РЕАЛНОГ: ЛАКАНОВСКИ ПРИСТУП ПРИЧИ „ЦРНА МАЧКА” ЕДГАРА АЛАНА ПОА
doi: 10.46793/Uzdanica18.1.069S

Бојан M. Вељковић, НАУКА ИЛИ ПСЕУДОНАУКА – ПРИМЕР ИСТРАЖИВАЊА ТЕЛЕПАТИЈЕ
doi: 10.46793/Uzdanica18.1.083V

Самир Х. Љајић, Милан Н. Дојчиновић, ПЕРСУАЗИВНОСТ МЕДИЈА И МЕДИЈСКИ ЕФЕКТИ НА ПОЈЕДИНЦА И ПУБЛИКУ
doi: 10.46793/Uzdanica18.1.103L

Јелена Љ. Спасић, УПОТРЕБА АНГЛИЦИЗАМА У КРЕИРАЊУ МЕДИЈСКЕ СЛИКЕ КОНЗУМЕРИЗМА
doi: 10.46793/Uzdanica18.1.117S

Марина В. Кебара, ЕРАТИВИ, ХЕТЕРОНИМИ ВЛАСТИТИХ ИМЕНА И ИНТЕРНЕТ ЖАРГОНИЗМИ У РОМАНУ ШЛЕМ УЖАСА ВИКТОРА ПЕЉЕВИНА
doi: 10.46793/Uzdanica18.1.131K

Јелена В. Лазаревић, КАРАКТЕРИСТИКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ О СПОРТУ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА
doi: 10.46793/Uzdanica18.1.149L

Јована С. Стојановић, ПРАГМАТИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ДВОЈЕЗИЧНИМ РЕЧНИЦИМА ЗА ЈЕЗИЧКИ ПАР НЕМАЧКИ И СРПСКИ (ИЛИ ХРВАТСКИ)
doi: 10.46793/Uzdanica18.1.159S

Снежана Т. Милић, БОЈЕ У РЕЧНИКУ ТУРЦИЗМИ У СРПСКОХРВАТСКОМ ЈЕЗИКУ АБДУЛАХА ШКАЉИЋА
doi: 10.46793/Uzdanica18.1.181M

Раиса Ј. Цветковић, Биљана С. Солеша, ФИГУРА УЧИТЕЉА У НОВЕЛАМА „ЗАПРЕГА”, „ПРОФЕСОР КЊИЖЕВНОСТИ”, „ЧОВЕК У ФУТРОЛИ” И „УЧИТЕЉ” АНТОНА ПАВЛОВИЧА ЧЕХОВА
doi: 10.46793/Uzdanica18.1.197C

Јелена Д. Теодоровић, Радован М. Живковић, УПРАВЉАЊЕ ПРОМЕНАМА И ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА У СРЕДЊИМ СТРУЧНИМ ШКОЛАМА У СРБИЈИ: СТАВОВИ ДИРЕКТОРА
doi: 10.46793/Uzdanica18.1.211T

Vesna S. Ružičić, DEVELOPMENT OF METHODOLOGY FOR SUCCESSFUL REALIZATION OF THE TEACHING PROCESS
doi: 10.46793/Uzdanica18.1.231R

Нада М. Крњаић-Цекић, РАЗВОЈ НАСТАВЕ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА НА ЛИЦЕЈУ (1838‒1863)
doi: 10.46793/Uzdanica18.1.245K

Марија Б. Нијемчевић Перовић, ДОПРИНОС ПОЗОРИШНЕ ПЕДАГОГИЈЕ РАЗВОЈУ КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА У ИНИЦИЈАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ
doi: 10.46793/Uzdanica18.1.269N

Јована Н. Ђорђевић, СТУДЕНТСКО ПЛАНИРАЊЕ СИТУАЦИЈА УЧЕЊА ЛИКОВНОГ ВАСПИТАЊА: УТИЦАЈ ТЕМАТСКОГ ОКВИРА НА ИСПРАВНОСТ ДЕФИНИСАЊА ЛИКОВНОГ ПРОБЛЕМА И ЛИКОВНЕ ТЕМЕ ЗА ЛИКОВНУ АКТИВНОСТ
doi: 10.46793/Uzdanica18.1.287DJ

Соња Н. Пајић, Милена Д. Радовановић, ЛУДИЧКЕ АКТИВНОСТИ У НАСТАВИ ШПАНСКОГ ЈЕЗИКА
doi: 10.46793/Uzdanica18.1.303P

Сандра Р. Милановић, Невенка П. Зрнзевић, ПОВЕЗАНОСТ МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ И УСПЕХА УЧЕНИКА МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА
doi: 10.46793/Uzdanica18.1.315M

Ивана Р. Јовановић, Ненад Р. Вуловић, УОЧАВАЊЕ ЗАКОНИТОСТИ И ПРАВИЛА У ПОЧЕТНОЈ НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ
doi: 10.46793/Uzdanica18.1.325J

Ивана Д. Тасић Митић, Александар М. Стојадиновић, ПРОБЛЕМИ РЕЦЕПЦИЈЕ БАЈКЕ У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ
doi: 10.46793/Uzdanica18.1.339T

Весна С. Трифуновић, ПОРОДИЦА И СВЕТ ПУН ИЗАЗОВА

Марија Н. Вујовић, ВИШЕ ОД КЛАСИЧНОГ УЏБЕНИЧКОГ КОМПЛЕТА – СТАНДАРДНИ УЏБЕНИК И ИНОВАТИВНА МУЛТИМЕДИЈАЛНА СРЕДСТВА У ФУНКЦИЈИ ФАЦИЛИТАЦИЈЕ УЧЕЊА СТРАНОГ ЈЕЗИКА