Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Узданица, год. XIV, бр. 2 – децембар 2017.ЦЕО БРОЈ

 Узданица, год. XIV, бр. 2 – децембар 2017.


Појединачни текстови

Александар М. Милановић – Лексички слојеви у роману Кукавичја пилад Лабуда Драгића

Вукосава В. Живковић – Архетипске слике у роману Кукавичја пилад Лабуда Драгића

Др Дејан Вукићевић – СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА ЛАБУДА ДРАГИЋА

Драган Б. Лакићевић – Црне ноћи белога лабуда

Душко Н. Бабић – „Распад историје ” у роману Кукавичја пилад

Илијана Р. Чутура – Значење и стилистика прилога у ромaну Кукавичја пилад Лабуда Драгића

Јасмина Д. Арсеновић – Приповедачка стратегија Лабуда Драгића

Јелена Р. Јовановић Симић – О унутарисказним и међуисказним односима у поетском вербативу романа Кукавичја пилад Лабуда Драгића

Јелица Р. Стојановић – Језичко-стилска средства која доприносе вјеродостојности казивања у роману Кукавичја пилад Лабуда Драгића

Марија Т. Благојевић – Позорница Кукавичје пилади – појмови ђавола, зла и смрти

Марко Паовица – Романсирани демонизам новије црногорске историје

Милош М. Ковачевић – Специфични поступци пререгистрације у роману Кукавичја пилад Лабуда Драгића

Миро Вуксановић – Како је Милутин постао Мујо

Младен Весковић – О крају епског света

Никола З. Маринковић – Моћ, модерност и обликовање историје у роману Кукавичја пилад Лабуда Драгића

Часлав В. Николић – Са очима усред сваког зла