Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Узданица, год. XIX, бр. 1 – јун 2022.ЦЕО БРОЈ

Узданица, год. XIX, бр. 1 – јун 2022.

DOI: 10.46793/Uzdanica19.1


Појединачни текстови

Душко Р. Топаловић, СТУДИЈСКИ БОРАВАК СРЕТЕНА АЏИЋА И ЈОВАНА МИЛИЈЕВИЋА У ШВЕДСКОЈ И НОРВЕШКОЈ 1898‒1899. ГОДИНЕ
DOI: 10.46793/Uzdanica19.1.007T

Нада M. Крњаић-Цекић, СРПСКА КРАЉЕВСКА ВЕЛИКА ШКОЛА 1863‒1905.
DOI: 10.46793/Uzdanica19.1.019KC

Александар С. Николић, СЕМАНТИЧКА АНАЛИЗА СРПСКИХ ПАРТИКУЛА БАШ И БАР У ПРЕВОДУ РОМАНА ПРОЦЕС ФРАНЦА КАФКЕ
DOI: 10.46793/Uzdanica19.1.035N

Ана В. Петровић, О ЛЕКСЕМИ НЕКА
DOI: 10.46793/Uzdanica19.1.051P

Аднан Х. Бјелак, УПОТРЕБА И ФУНКЦИЈА ЗАРЕЗА У СИЈАРИЋЕВОЈ ПРИЧИ „СЛИКАˮ
DOI: 10.46793/Uzdanica19.1.065B

Нина Ж. Манојловић, ЕЛАБОРАЦИЈА ИЗВОРНОГ ДОМЕНА РЕСУРС – КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА ВРЕМЕНА КАО БИЉКЕ У СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ
DOI: 10.46793/Uzdanica19.1.073M

Јелена М. Јосијевић, О НЕКИМ ПАРТИКУЛАМА СА ИМПЛИКАТИВНИМ СВОЈСТВИМА У СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ
DOI: 10.46793/Uzdanica19.1.087J

Валентина В. Будинчић, О ЕЛЕМЕНТИМА ЛЕКСИЧКЕ АНГЛИЦИЗАЦИЈЕ У АКТУЕЛНИМ СПОРТСКИМ ТЕКСТОВИМА У ДНЕВНОЈ ШТАМПИ
DOI: 10.46793/Uzdanica19.1.107B

Катарина О. Лазић, Данијела Д. Ђорђевић, УЧЕСТАЛИ ЛЕКСИЧКИ СПОЈЕВИ У ОБЛАСТИ БИОТЕХНИКЕ У АПСТРАКТИМА СТУДЕНАТА ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ
DOI: 10.46793/Uzdanica19.1.125L

Danica M. Jerotijević Tišma, THE RELATIONSHIP BETWEEN PHONETICS LEARNING ANXIETY AND SERBIAN EFL STUDENTS’ TEST PERFORMANCE
DOI: 10.46793/Uzdanica19.1.141JT

Marija N. Janevska, SERBIAN EFL LEARNERS’ PREFERENCES REGARDING STANDARD PRONUNCIATION MODELS
DOI: 10.46793/Uzdanica19.1.155J

Зорана З. Јурињак, Наташа Б. Лукић, СЕМАНТИЧКА АНАЛИЗА ГРЕШАКА ПРИЛИКОМ ПРЕВОЂЕЊА МЕЂУЈЕЗИЧКИХ ХОМОНИМА И ПАРОНИМА НА ПРИМЕРИМА МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНА У НАСТАВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
DOI: 10.46793/Uzdanica19.1.173J

Марко М. Ђорђевић, Мирко М. Милетић, МАЊИНСКИ МЕДИЈИ И ДИГИТАЛНО КОМУНИКАЦИЈСКО ОКРУЖЕЊЕ
DOI: 10.46793/Uzdanica19.1.191DJ

Ђорђе М. Ђурђевић, ЖАНРОВСКЕ И ВЕРСИФИКАЦИЈСКЕ ОДЛИКЕ СЛОВА ЉУБВЕ ДЕСПОТА СТЕФАНА ЛАЗАРЕВИЋА
DOI: 10.46793/Uzdanica19.1.203DJ

Александра П. Бјелић, РЕЦЕПЦИЈА АНТОЛОГИЈА УСМЕНЕ КЊИЖЕВНОСТИ ВОЈИСЛАВА М. ЈОВАНОВИЋА МАРАМБОА У ПЕРИОДУ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА
DOI: 10.46793/Uzdanica19.1.215B

Милан П. Милошевић, СУБВЕРЗИВНИ ДИСКУРС ПРОЗЕ У ТРАПЕРИЦАМА
DOI: 10.46793/Uzdanica19.1.227M

Nataša V. Ninčetović, CATEGORIZATION, COMMODIFICATION OF WOMEN AND FEMALE STRUGGLE FOR POWER IN THACKERAY’S VANITY FAIR
DOI: 10.46793/Uzdanica19.1.245N

Бранка Б. Огњановић, ЕМПАТИЈА КАО РАЗВОЈНИ ЗАДАТАК У ПАРЦИФАЛУ ВОЛФРАМА ФОН ЕШЕНБАХА
DOI: 10.46793/Uzdanica19.1.257O

Владо M. Симеуновић, Сања Б. Милић, УТВРЂИВАЊЕ САДРЖАЈНЕ ВАЉАНОСТИ НОВОКОНСТРУИСАНИХ ИНСТРУМЕНАТА ИСТРАЖИВАЊА (ПРИМЈЕР ИНСТРУМЕНТA ЗА ПРОЦЈЕНУ ДАРОВИТОСТИ ШКОЛСКЕ ДЈЕЦЕ)
DOI: 10.46793/Uzdanica19.1.269S

Далиборка С. Пурић, Љиљана С. Костић, Снежана С. Маринковић, ИСКУСТВА УЧИТЕЉА У КОРИШЋЕЊУ ЕЛЕКТРОНСКЕ КЊИГЕ У ИЗМЕЊЕНОМ ДРУШТВЕНОМ КОНТЕКСТУ
DOI: 10.46793/Uzdanica19.1.283P

Благица М. Златковић, Сунчица М. Денић, ПОСТУПЦИ ПОСЕБНЕ ПОДРШКЕ ДАРОВИТИМ ЧИТАЧИМА У РЕДОВНИМ ОДЕЉЕЊИМА
DOI: 10.46793/Uzdanica19.1.303Z

Александар П. Јанковић, Данијела М. Прошић-Сантовац, БИЛИНГВАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ НА ШКОЛСКОМ И ПРЕДШКОЛСКОМ НИВОУ У СРБИЈИ И У СВЕТУ
DOI: 10.46793/Uzdanica19.1.317J

Весна В. Миленковић, ДИФЕРЕНЦИРАНА ПОЧЕТНА НАСТАВА МАТЕМАТИКЕ ОРГАНИЗОВАНА У СКЛАДУ СА ОБРАЗОВНИМ СТАНДАРДИМА У ОБЛАСТИ РАЗЛОМАКA
DOI: 10.46793/Uzdanica19.1.331M

Милена М. Стојановић Стошић, Марија М. Нешић, МОГУЋНОСТИ И ЗНАЧАЈ ВИРТУЕЛНИХ ПОСЕТА МУЗЕЈИМА НА ЧАСОВИМА ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ
DOI: 10.46793/Uzdanica19.1.345SS

Јелка М. Панић, Весна Р. Живковић, УЛОГА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У КОНТЕКСТУ ДИГИТАЛНЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ ОБРАЗОВАЊА
DOI: 10.46793/Uzdanica19.1.359P

Мирјана В. Ђорђевић, Ненад П. Глумбић, ИЗРАДА И ПРИМЕНА СОЦИЈАЛНИХ ПРИЧА У РАДУ С МЛАДИМ ОСОБАМА С ВИСОКОФУНКЦИОНАЛНИМ АУТИЗМОМ ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ СТУДЕНАТА
DOI: 10.46793/Uzdanica19.1.373DJ

Мирослав П. Марковић, Живорад М. Марковић, Живан Н. Милошевић, MAСA ЂАЧКЕ ТОРБЕ УЧЕНИКА МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА
DOI: 10.46793/Uzdanica19.1.395M

Маја М. Босанац, Јована Ј. Милутиновић, МАГНЕТ-ШКОЛЕ И РАЗЛИЧИТИ АСПЕКТИ ЊИХОВОГ ДЕЛОВАЊА
DOI: 10.46793/Uzdanica19.1.407B

Милица П. Бајић, Гордана B. Kозодеровић, Миа Р. Марић, СТАВОВИ УЧИТЕЉА О ПРИМЕНИ НАУЧНОГ МЕТОДА У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ
DOI: 10.46793/Uzdanica19.1.421B

Марија Ж. Ненадић, ИНКОРПОРИРАЊЕ МОРФОЛОГИЈЕ У НАСТАВУ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
DOI: 10.46793/Uzdanica19.1.441N

Горица Р. Томић, РАЗВОЈ ИНТЕРКУЛТУРНЕ (КОМУНИКАТИВНЕ) КОМПЕТЕНЦИЈЕ У НАСТАВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА КАО СТРАНОГ У СРБИЈИ
DOI: 10.46793/Uzdanica19.1.447T

Јелена С. Панић Мараш, У РУШИТЕЉСКОМ РУХУ
DOI: 10.46793/Uzdanica19.1.455PM