Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Узданица, год. VI, бр. 1 – пролеће 2009.ЦЕО БРОЈ

Узданица, год. VI, бр. 1 – пролеће 2009.


Појединачни текстови

Зоран Богдановић и Живорад Марковић – ПРИПАДНОСТ ПОЛУ И ДРЖАЊЕ ТЕЛА У ЗАВИСНОСТИ ОД (И) ПРИСУСТВА ДЕФОРМИТЕТА ДОЊИХ ЕКСТРЕМИТЕТА

Живорад Марковић, Георгије Георгијев и Зоран Богдановић – УТИЦАЈ НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА НА ФОРМИРАЊЕ УЧЕНИЧКИХ СТАВОВА

Весна Тодоров – ЕТИЧКА КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И СТЕРЕОТИПИ У БАСНАМА ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА

Весна М. Петровић – ДИЈАЛОГ И РАЗВОЈ ДЕЧЈЕГ МИШЉЕЊА Neil Mercer and Karen Littleton (2007) Dialogue and the Development of Children’s Thinking. A sociocultural approach (159 p). London- Routledge

Александар-Саша Грандић -ЈЕДНА ЗАБОРАВЉЕНА ЈУЖНОСРБИЈАНСКА ДРАМА

Vera Savić – PRINCIPLES OF EFFECTIVE ENGLISH LANGUAGE TEACHING

Tijana Vasiljević-Stokić – POVEZANOST JEZIKA I KULTURE U UČENJU STRANOG JEZIKA

Tanja Petrović – UTICAJ STAROSNE DOBI NA UČENJE STRANOG JEZIKA

Momir Nikić – SCYTHIANS- SCIENTIFIC GENOCIDE (3) SCYTHIAN GENEALOGY

Тиодор Росић – ЗНАЧАЈ ФРАЗЕОЛОГИЗАМА У СРПСКИМ НАРОДНИМ БАЈКАМА

Тиодор Росић – IN MEMORIAM Проф. др ВУК МИЛАТОВИЋ (1943–2008)

Стана Смиљковић – СТУДИОЗНО КОНЦИПИРАНА КЊИГА Тиодор Росић- Метод напоредног текстуалног представљања , Педагошки факултет у Јагодини, Јагодина, 2009.

Сретко Дивљан -ВАН ГОГ – ЛУДИЛО ИЛИ ГЕНИЈАЛНОСТ ЛОШЕ РАСОВАНО

Снежана Шаранчић-Чутура – УСМЕНО КАЗИВАЊЕ И ПРИПОВЕДАЧКИ ПОСТУПАК БРАНКА ЋОПИЋА

Снежана С. Башчаревић – БАЛАДЕ СРЕДЊЕГ ТИМОКА – КАТИНА УДАЈА И СМРТ ДРАГОГ

Слободан Д. Јовановић – ПОРЕКЛО ЕНГЛЕСКИХ РЕЧИ КАО ЧИНИЛАЦ У УСВАЈАЊУ И ШИРЕЊУ ВОКАБУЛАРА

Славко О. Каравидић – ШКОЛА ПО МЕРИ БУДУЋНОСТИ

Славко Гордић – БЕЛЕШКЕ О РЕФОРМАМА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

Радивоје Константиновић – КЊИ ГА О САНСКРИТУ Момир Никић- Увод у санскрит, Београд, 2008.

Оливера Радуловић – ПОСТУПАК ЗАМЕНЕ АРХАИЧНИХ НЕСТАНДАРДНИХ ОБЛИКА Тиодор Росић- Метод напоредног текстуалног представљања Педагошки факултет у Јагодини, Јагодина, 2009

Оливера Радуловић – БИБЛИЈСКИ ПОДТЕКСТ У РОМАНУ МАЛИ ПРИНЦ А.С. ЕГЗИПЕРИЈА

Милош Ковачевић – ЈЕЗИЧКО ОСАВРЕМЕЊИВАЊЕ ТЕКСТОВА Тиодор Росић- Метод напоредног текстуалног представљања, Педагошки факултет у Јагодини, Јагодина, 2009.

Милана Егерић – УВОЂЕЊЕ ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ У МАТЕМАТИЧКЕ ПОЈМОВЕ МЕТОДОМ РЕШАВАЊА ПРОБЛЕМА И РАЗВИЈАЊЕ СТВАРАЛАЧКОГ МИШЉЕЊА

Марина Гавриловић -ЖИВОТ И РАД ВЛАДИМИРА Р. ЂОРЂЕВИЋА У НИШУ, АЛЕКСИНЦУ И ЈАГОДИНИ ДО 1912. ГОДИНЕ

Љубомир Милутиновић – ДРАМСКА КЊИЖЕВНОСТ У НАСТАВНИМ ПРОГРАМИМА

Јованка Радић – КОГНИТИВНО ЛИНГВИСТИЧКЕ ПОСТАВКЕ ПОЧЕТНОГОПИСМЕЊАВАЊА

Јелена Јовановић – ОБЛИЦИ ИМЕНСКИХ РЕЧИ УЗ БРОЈЕВЕ ’ДВА’, ’ОБА’, ’ТРИ’ И ’ЧЕТИРИ’ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Ивана Ћирковић-Миладиновић – КВАЛИТАТИВНО ИСТРАЖИВАЊЕ И МЕТОДЕ EВАЛУАЦИЈЕ Patton, M.Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods (3 ed.). Thousand Oaks, CA- Sage Publications, Inc., 598 pages

Зорица Јоцић – НЕКА СТРАНА ИСКУСТВА О ПРОБЛЕМСКОЈ НАСТАВИ ГРАМАТИКЕ