Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Узданица, год. IX, бр. 1 – јун 2012.ЦЕО БРОЈ

 Узданица, год. IX, бр. 1 – јун 2012.


Појединачни текстови

Péter D. Radó -A SKETCH ON THE GOVERNANCE CONTEXT OF EDUCATIONAL POLICY-MAKING

Soren S.O.J. Ehlers – LEARNING OUTCOMES

Ана В. Коцић и Душан М. Стаменковић – ПРИКАЗ ИТАЛИЈАНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У ДРАМИ ТЕТОВИРАНА РУЖА ТЕНЕСИЈА ВИЛИЈАМСА

Бојана Р. Јевтовић – СТИЛИСТИКА И ПОЕТИКА НАСЛОВА У ЗБИРЦИ ПРИЧА БАШТА СЉЕЗОВЕ БОЈЕ БРАНКА ЋОПИЋА

Драгана Ј. Цицовић Сарајлић – НАСТАВА ЦРКВЕНОГ ПОЈАЊА И ПОЧЕТНА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКА ОПРЕДЈЕЉЕЊА МУЗИЧКИХ ПЕДАГОГА

Ивана М. Милић – САРАДЊА ПОРОДИЦЕ И ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИХ УСТАНОВА

Ивана Р. Ћирковић Миладиновић -ПОЗНАВАЊЕ АФЕКТИВНИХ СТРАТЕГИЈА УЧЕЊА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА – ПРЕДУСЛОВ УСПЕШНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

Илијана Р. Чутура – НОВА ЛИНГВОСТИЛИСТИЧКА ТУМАЧЕЊА

Илијана Р. Чутура – СТИЛСКИ ЕФЕКТИ (НЕ)ПРЕВОЂЕЊА У КЊИЗИ М. КАПОРА A GUIDE TO THE SERBIAN MENTALITY

Јелена Д. Станисављевић и Драган З. Ђурић – ЕФЕКАТ ПРИМЕНЕ ПРОБЛЕМСКЕ НАСТАВЕ БИОЛОГИЈЕ НА ТРАЈНОСТ И КВАЛИТЕТ СТЕЧЕНИХ ЗНАЊА

Јелена Ж. Максимовић и Горица Р. Лукић – АКЦИОНА ИСТРАЖИВАЊА И ГЛОБАЛИЗАЦИЈА У ФУНКЦИЈИ ЦЕЛОЖИВОТНОГ УЧЕЊА

Јелена Љ. Спасић – ИЗВЕШТАЈ У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Јелена Н. Арсенијевић -Т. С. ЕЛИОТ- ПЕСНИК У ОГЛЕДАЛУ КРИТИЧАРА

Јелена Р. Гркић, Милица Ј. Ђокић и Маја Р. Ћалић – МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ СИБЕЛИЈУС СОФТВЕРА У МУЗИЧКОЈ НАСТАВИ НА ПЕДАГОШКИМ ФАКУЛТЕТИМА

Маријан J. Јелић – НАПОМЕНЕ О ОБРАДИ ЗАПЕТЕ И НАВОДНИКА У ИЗМЕЊЕНОМ И ДОПУЊЕНОМ ИЗДАЊУ ПРАВОПИСА

Миа М. Луковац – СЕМИОЛОШКО ЧИТАЊЕ СЛИКЕ ПОЛА КЛЕА HIGHROADS AND BY-ROADS

Миланка Ј. Бабић – О СТИЛИСТИЦИ, ИЗ ЛИНГВОСТИЛИСТИКЕ

Милена М. Чомић – ADVERTISING (IN) LOLITA

Миомир Милинковић – ИСТОРИЈА И МИТ У СТРУКТУРИ СРПСКЕ АУТОРСКЕ БАЈКЕ

Наташа Ј. Иветић – РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ТЕКСТА У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Павел Ф. Згага – ОБРАЗОВАЊЕ НАСТАВНИКА У ЕВРОПИ- ИЗМЕЂУ НАЦИОНАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈE

Петар Пијановић – ПОЕТИКА КОМПОЗИЦИЈЕ- КРСТ У КРУГУ

Радоје Д. Симић и Јелена Р. Јовановић Симић – ГРАМАТИЧКА И ИНТОНАЦИЈСКА СТРУКТУРА ПРОЗНОГ ИЗРАЗА М. ЦРЊАНСКОГ У СЕОБАМА (ПРВА. КЊ.)

Славко М. Габер, Вероника М. Ташнер и Павел Ф. Згага – ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА ИЗМЕЂУ БИРОКРАТИЗАЦИЈЕ И АУТОНОМИЈЕ

Тиодор Р. Росић – ДОПРИНОС САВРЕМЕНИМ ЛИНГВОСТИЛИСТИЧКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА

Тиодор Р. Росић – КЉУЧНЕ РЕЧИ У ИНТЕРПРЕТАЦИЈИ ПЕСНИЧКОГ ТЕКСТА