Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Узданица, год. VIII, бр. 1 – мај 2011.


 


ЦЕО БРОЈ

 Узданица, год. VIII, бр. 1 – мај 2011.


Појединачни текстови

Зорица Ж. Јоцић – ОД ЛИНГВОМЕТОДИЧКОГ ТЕКСТА ДО КВАЛИТЕТНЕ НАСТАВЕ ГРАМАТИКЕ

Ивана Р. Ћирковић Миладиновић – АФЕКТИВНЕ СТРАТЕГИЈЕ УЧЕЊА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

Јелена М. Стевановић – ЈЕДИНСТВЕНИ ПРИСТУП НОВИНАРСКОЈ СТИЛИСТИЦИ

Јелена Р. Јовановић Симић – О ПЕСНИЧКОМ ПОРЕЂЕЊУ

Маја Думитрашковић и Светлана С. Ћурчић – ПАМЕТНЕ УЧИОНИЦЕ

Маја Р. Ћалић и Данијела М. Судзиловски – АНАЛИЗА УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ИЗ ПРЕДМЕТА МУЗИЧКА КУЛТУРА

Милка В. Николић – МЕТОДИЧКА ОСТВАРЕЊА КОЈА ЋЕ УНАПРЕДИТИ НАСТАВУ КЊИЖЕВНОСТИ И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Наташа М. Вукићевић – МУЗИЧКА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ КАО НАЧИН ИЗРАЖАВАЊА УЧЕНИКА У НАСТАВИ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

Ненад Р. Вуловић – ДИДАКТИЧКЕ ИГРЕ У ПОЧЕТНОЈ НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ

Ружица Ж. Петровић – ОНТОЛОГИЈА ДОБРА И ЗЛА

Miljana K. Stojkovic i Danica M. Jerotijevic – TEACHERS’ AND STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS USING GAMES IN SERBIAN EFL CLASSROOMS

Vera М. Savic – TOWARDS A LEARNER-CENTRED SYLLABUS OF ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES

Живорад M. Марковић – АПСОЛУТНО И АКТИВНО ВРЕМЕ ЧАСА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА