Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Узданица, год. VII, бр. 1 – мај 2010.


ЦЕО БРОЈ

Узданица, год. VII, бр. 1 – мај 2010.


Појединачни текстови

Драган Ж. Лукић – МОГУЋНОСТ ПРИМЕНЕ ПРОГРАМА ТЕТ (TEACHER EFFECTIVENESS TRAINING „КАКО БИТИ УСПЕШАН НАСТАВНИК“) ТOМАСА ГОРДОНА У ИНТЕРНАТСКИМ УСЛОВИМА, СА ПРАКТИЧНИМ ПРИМЕРИМА

Драгана Д. Вељковић Станковић – КОМУНИКАТИВНИ ПРИСТУП У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Драгојле К. Божић – KOМПЛЕКС ВЕЖБИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ СНАГЕ И ПОКРЕТЉИВОСТИ У ФУНКЦИЈИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ПОВРЕДА У СКИЈАЊУ

Душан П. Ристановић – ТЕХНИКА НАУЧНОГ РАДА

Живорад М. Марковић, Илиян Ј. Илчев и Горан В. Шекељић – УТИЦАЈ ДВА НАЧИ НА ПЛАНИРАЊА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА НА АНТРОПОМЕТРИЈСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ УЧЕНИКА

Ивана M. Милић – МОТИВАЦИЈА УЧЕНИКА КАО ПРЕДИСПОЗИЦИЈА УСПЕШНЕ НАСТАВЕ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ УЧЕНИКА МЛАЂИХ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Илијана Р. Чутура – ПРИЧА О ЦАРУ КОЈИ НИЈЕ ЗНАО ГРАМАТИКУ

Јелена Р. Јовановић – СТИЛСКА АНАЛИ ЗА ПРИПОВЕТКЕ НЕПОСТОЈЕЋА БАКИЦА БРАНКА ЋОПИЋА

Милица Љ. Марјановић и Наташа М. Марковић – МОТИВИСАНОСТ ЈЕДНОГ ТИПА ЗООНИМА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Нада М. Крњаић-Цекић – СТРАНИ ЈЕЗИЦИ У СРБИЈИ

Нада П. Тодоров – ИНТЕРЕСОВАЊЕ УЧЕНИКА МЛАЂИХ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ФИЛМОВА У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Слободан М. Лазаревић -АЛХЕМИЧАРЕВЕ ИГРЕ

Соња M. Миловановић – ЈЕЗИЧКА СТРУКТУРА И СТИЛСКЕ ОДЛИКЕ ПЕСМЕ СИМОНИДА МИЛАНА РАКИЋА

Стана Љ. Смиљковић – УСРЕД ПЕЋИНЕ – БЕЛО ЈЕЗЕРО

Ana N. Đokić-Ostojić – ATTITUDES AND BELIEFS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS ACCORDING TO PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL PRESERVATION AND PROTECTION

Биљана Ј. Стојановић – КВАЛИТЕТ КОМУНИКАЦИЈЕ ВАСПИТАЧ – ДЕТЕ КАО УСЛОВ УСПЕШНОГ ВАСПИТНОГ РАДА У ВРТИЋУ

Виолета П. Јовановић – ПОЕТИКА ДЕТАЉА У МЕТОДИЧКОЈ ИНТЕРПРЕТАЦИЈИ ВЕЛИКЕ ДЕЦЕ АНТОНИЈА ИСАКОВИЋА