Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Узданица, год. XIX, бр. 2 – децембар 2022.ЦЕО БРОЈ

Узданица, год. XIX, бр. 2 – децембар 2022.

DOI: 10.46793/Uzdanica19.2


Појединачни текстови

Софија И. Мијовић Даница Б. Недељковић, ЕКСПРЕСИВНИ ИМЕНИЧКИ ДЕРИВАТИ СА СУФИКСОМ -(L)ER У НЕМАЧКОМ ЈЕЗИКУ И ЊЕГОВИ ПРЕВОДНИ ЕКВИВАЛЕНТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
DOI: 10.46793/Uzdanica19.2.007M

Марија M. Станојевић Веселиновић, КОНТРАСТИВНА АНАЛИЗА КОМПАРАТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГИЗАМА У СРПСКОМ И НЕМАЧКОМ ЈЕЗИКУ ЗА ЛЕКСИЧКО ПОЉЕ БОГАТСТВО
DOI: 10.46793/Uzdanica19.2.021SV

Сања С. Маркељић, О ОБЛИЧКОЈ РЕАЛИЗАЦИЈИ ЛЕКСИЧКИХ АНГЛИЦИЗАМА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ У КОМЕНТАРИМА НА ДРУШТВЕНОЈ МРЕЖИ ЈУТЈУБ
DOI: 10.46793/Uzdanica19.2.039M

Маријан Ј. Јелић, ПЕСНИЧКЕ РЕЧИ У ВУКОВИМ ЛИРСКИМ НАРОДНИМ ПЕСМАМА
DOI: 10.46793/Uzdanica19.2.055J

Јована Д. Базић, АНАЛИЗА ФРАЗЕОЛОШКИХ ЈЕДИНИЦА У РОМАНУ ДЕРВИШ И СМРТ И ЊИХОВО ПРЕВОЂЕЊЕ НА ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
DOI: 10.46793/Uzdanica19.2.069B

Милојка С. Рибаћ, СИСТЕМ ГЛАГОЛСКИХ ПРЕДИКАТА У УСТАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
DOI: 10.46793/Uzdanica19.2.085R

Добривоје Ж. Станојевић, Марко М. Ђорђевић, ГОВОРНИШТВО, БЕСЕДНИШТВО, РЕТОРИКА
DOI: 10.46793/Uzdanica19.2.099S

Немања В. Савковић, ЈОСИП КУЛУНЏИЋ КАО ГЛУМАЧКИ ПЕДАГОГ
DOI: 10.46793/Uzdanica19.2.107S

Невена Р. Јечменица, Славица М. Голубовић, СИНТАКСИЧКА СВЕСНОСТ КОД ДЕЦЕ СА РАЗВОЈНИМ ЈЕЗИЧКИМ ПОРЕМЕЋАЈЕМ: ИМПЛИКАЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ ПРАКСУ
DOI: 10.46793/Uzdanica19.2.121J

Александра А. Ђурић-Здравковић Мирјана М. Јапунџа-Милисављевић, АГРЕСИВНО ПОНАШАЊЕ КОД УЧЕНИКА С ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ ОМЕТЕНОШЋУ
DOI: 10.46793/Uzdanica19.2.145DZ

Милан С. Комненовић, Предраг Ж. Живковић, Душан П. Ристановић, ТЕОРИЈСКЕ ДИЛЕМЕ КОНСТИТУИСАЊА ДОМСКЕ ПЕДАГОГИЈЕ КАО ПЕДАГОШКЕ ДИСЦИПЛИНЕ
DOI: 10.46793/Uzdanica19.2.161K

Данијела Н. Василијевић, Хаџи Живорад М. Миленовић, Бранка М. Аџић, НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ У УЏБЕНИЦИМА ЕНГЛЕСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА У СТАРИЈИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
DOI: 10.46793/Uzdanica19.2.181V

Јована Н. Ђорђевић, ЕДУКАЦИЈA СТУДЕНАТА ЗА РАД СА ДЕЦОМ ДАРОВИТОМ ЗА ЛИКОВНО ИЗРАЖАВАЊЕ
DOI: 10.46793/Uzdanica19.2.197DJ

Слађана С. Станковић, Јелена Љ. Спасић, Кристина Ж. Петровић Душановић, МОГУЋНОСТИ ЗА РАЗВОЈ ФИНЕ МОТОРИКЕ НА ПРЕДШКОЛСКОМ УЗРАСТУ КРОЗ ПРОГРАМ ФОНЕТСКЕ ГИМНАСТИКЕ
DOI: 10.46793/Uzdanica19.2.215S

Tijana D. Gajić, Neda M. Maenza, ATTITUDES AND PERCEPTIONS TOWARDS POPULAR LANGUAGE LEARNING APPS: COMPARISON AND ANALYSIS
DOI: 10.46793/Uzdanica19.2.229G

Неда Б. Гаврић, Драгана Г. Радивојевић, СТАВОВИ СТУДЕНАТА О ЗНАЧАЈУ, НАЧИНИМА И МОГУЋНОСТИМА РАЗВИЈАЊА ФУНКЦИОНАЛНИХ ЗНАЊА УЧЕНИКА У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА
DOI: 10.46793/Uzdanica19.2.245G

Јелена Р. Гркић Гинић, Милица Ј. Станковић, МОГУЋНОСТИ И КВАЛИТЕТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНЕ НАСТАВЕ У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ
DOI: 10.46793/Uzdanica19.2.263GG

Сандра Р. Милановић, Ивана М. Милић, ИЗАЗОВИ ОНЛАЈН-ОКРУЖЕЊА У НАСТАВИ ФИЗИЧКОГ И МУЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
DOI: 10.46793/Uzdanica19.2.279M

Гордана Ј. Станчић, БИБЛИОГРАФИЈА САСТАВНИХ ДЕЛОВА БИБЛИОТЕКЕ НАУЧНИ СКУПОВИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК АНДРИЋЕВОГ ИНСТИТУТА (2018–2021)
DOI: 10.46793/Uzdanica19.2.293S

Јелена Љ. Спасић, ДАР УНУЦИМА И СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОЈ СТИЛИСТИЧКОЈ ЈАВНОСТИ
DOI: 10.46793/Uzdanica19.2.319S

Маја M. Димитријевић, КРЕАТИВНО УМРЕЖАВАЊЕ ИМАНЕНТНОГ ПРИСТУПА, ВАСПИТНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛНИХ ЗНАЊА У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
DOI: 10.46793/Uzdanica19.2.323D

Горан М. Мићић, ПРОТА МИЛОРАД МИЛОШЕВИЋ, ПОРОДИЧНЕ И РАТНЕ ХРОНИКЕ (1944‒1945)
DOI: 10.46793/Uzdanica19.2.331M

Марија С. Недељковић, МАЈСТОРИЈЕ ПЕСНИЧКОГ МУЗИЦИРАЊА
DOI: 10.46793/Uzdanica19.2.333N