Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Узданица, год. XVI, бр. 1 – јун 2019.ЦЕО БРОЈ

Узданица, год. XVI, бр. 1 – јун 2019.


Појединачни текстови

Илијана Р. Чутура, Зорана З. Опачић, Природа многоструких укрштаја (о овом броју часописа)

Драган Лакићевић, Гроздана Олујић у СКЗ

Марко Ј. Недић, Наративне перспективе у роману Преживети до сутра

Петар И. Пијановић, Приповедач и форме приповедања у роману Преживети до сутра

Славица О. Гароња Радованац, Женски идеолошки роман и нови поглед на ратну тематику у роману Гроздане Олујић Преживети до сутра

Јелена С. Панић-Мараш, Мотив уклете лепоте у роману Преживети до сутра Гроздане Олујић

Слађана В. Јаћимовић, Између суровости и праштања – контекстуализација романа Преживети до сутра Гроздане Олујић

Никола З. Маринковић, Смисао хронотопа, простор и време у роману Преживети до сутра Гроздане Олујић 

Страхиња Д. Полић, Семантика тела у роману Преживети до сутра Гроздане Олујић

Оља С. Василева, Сенка и(ли) ништа – Фигурације лајтмотива сенке у роману Преживети до сутра Гроздане Олујић

Бранко А. Илић, Роман Гроздане Олујић Преживети до сутра у окружењу српског послератног модернизма

Нина Б. Марковић, Лиризација прозе у роману Преживети до сутра Гроздане Олујић

Милица М. Кецојевић, Приповедачки поступак и тематска структура романа Преживети до сутра Гроздане Олујић

Вања В. Јекић, Слика света младих у роману Преживети до сутра Гроздане Олујић

Емина С. Перић Комненовић, Слика Америке у роману Гласови у ветру Гроздане Олујић

Снежана П. Марковић, Слика света пропуштена кроз унутрашње сочиво – Гроздана Олујић као писац интервјуа

Маја М. Димитријевић, Методички потенцијал књиге Били су деца као и ти… Гроздане Олујић 

Јулијана С. Деспотовић, Александра Д. Ракић, Стилско-језичке карактеристике збирке бајки Седефна ружа и друге бајке Гроздане Олујић

Марија С. Раковић, Лингвостилистички приступ роману Гласам за љубав Гроздане Олујић

Весна Капор, Седам корака напред, седам назад, мала пауза, па опет (једно од безброј могућих читања)

Библиографија Гроздане Олујић

Гроздана Олујић, биографска белешка