Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Узданица, год. XI, бр. 2 – децембар 2014.ЦЕО БРОЈ

Узданица, год. XI, бр. 2 – децембар 2014.


Појединачни текстови

Биљана J. Стојановић – Пограничје и изузетност

Бранка Р. Брчкало – Методичка монографија која ће унаприједити методику наставе књижевности

Вера М. Савић – Тематска настава енглеског језика на млађем узрасту као одговор на захтеве образовања у 21. Веку

Емина М. Копас-Вукашиновић и Емилија Н. Лазаревић – Претпоставке квалитетне сарадње студената и универзитетских наставника

Живорад М. Марковић – Утицај гимнастике , елементарних игара и спортских игара на ефективно време вежбања

Илијана Р. Чутура – „Школин парк “ – дневничко ратно склониште

Јелена Љ. Спасић – Антономазија у поезији Хиландарја

Јелена М. Јосијевић – Регуларизација неправилних глагола у савременом енглеском језику

Јелена Р. Јовановић Симић – Хумане поруке (српских ) народних пословица

Мила Б. Бељански и Слободан Б. Бељански – Корелати социометријског статуса код ученика основне школе

Милица Д. Митић – Савремена настава граматике српског језика

Миомир Милинковић – Игра и хумор – основна претпоставка интермедијалног карактера књижевности за децу

Никола М. Ђуран – Еманципација америчке поезије кроз искуство светских ратова

Нина Б. Марковић – Тајна приче понорнице (о обликовању наратива у роману На Дрини ћуприја Иве Андрића)

Радица Ристић – Хиперузбудљивост и стилови учења код деце са уметничким преференцијама

Снежана Паравиња Шкрбић – Роман Мали Принц А. С. Егзиперија у контексту Старога Завета