Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Uzdanica, god. XI, br. 2 – decembar 2014.CEO BROJ

Uzdanica, god. XI, br. 2 – decembar 2014.


Pojedinačni tekstovi

Biljana J. Stojanović – Pograničje i izuzetnost

Branka R. Brčkalo – Metodička monografija koja će unaprijediti metodiku nastave književnosti

Vera M. Savić – Tematska nastava engleskog jezika na mlađem uzrastu kao odgovor na zahteve obrazovanja u 21. Veku

Emina M. Kopas-Vukašinović i Emilija N. Lazarević – Pretpostavke kvalitetne saradnje studenata i univerzitetskih nastavnika

Živorad M. Marković – Uticaj gimnastike , elementarnih igara i sportskih igara na efektivno vreme vežbanja

Ilijana R. Čutura – „Školin park “ – dnevničko ratno sklonište

Jelena Lj. Spasić – Antonomazija u poeziji Hilandarja

Jelena M. Josijević – Regularizacija nepravilnih glagola u savremenom engleskom jeziku

Jelena R. Jovanović Simić – Humane poruke (srpskih ) narodnih poslovica

Mila B. Beljanski i Slobodan B. Beljanski – Korelati sociometrijskog statusa kod učenika osnovne škole

Milica D. Mitić – Savremena nastava gramatike srpskog jezika

Miomir Milinković – Igra i humor – osnovna pretpostavka intermedijalnog karaktera književnosti za decu

Nikola M. Đuran – Emancipacija američke poezije kroz iskustvo svetskih ratova

Nina B. Marković – Tajna priče ponornice (o oblikovanju narativa u romanu Na Drini ćuprija Ive Andrića)

Radica Ristić – Hiperuzbudljivost i stilovi učenja kod dece sa umetničkim preferencijama

Snežana Paravinja Škrbić – Roman Mali Princ A. S. Egziperija u kontekstu Staroga Zaveta