Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Узданица, год. XV, бр.1 – јун 2018.


 


ЦЕО БРОЈ

Узданица, год. XV, бр.1 – јун 2018.


Појединачни текстови

Јелена М. Тодоровић, КОНФИГУРАЦИЈА ЖЕНСКИХ ЛИКОВА У РОМАНУ О АЛЕКСАНДРУ ВЕЛИКОМ И ПЛУТАРХОВОЈ АЛЕКСАНДРИЈАДИ

Валентина М. Златановић Марковић, ПОЕТСКА СПОЗНАЈА БОГА У СТВАРАЛАШТВУ ПЕСНИКА СРПСКОГ РОМАНТИЗМА (КОДЕР, ШАПЧАНИН И АБЕРДАР)

Александра М. Петровић, МИТСКИ ПОДТЕКСТ КАО ОСНОВ ИНТЕРПРЕТАЦИЈE ПЕСАМА РАСТКА ПЕТРОВИЋА

Иван М. Савић, УМЕТНОСТ (НЕ) РАЗАЗНАЈЕ ПОЛ: ИНТИМНИ ПРОСТОР У ДЕЛИМА УМЕТНИЦА

Емина С. Перић Комненовић, ЈУНАК И ЊЕГОВ ИДЕНТИТЕТ У РОМАНУ ВЕРЕ И ЗАВЕРЕ АЛЕКСАНДРА ТИШМЕ

Ивана Р. Ћирковић Миладиновић, ЗАСТУПЉЕНОСТ И КОРИШЋЕЊЕ АФЕКТИВНИХ СТРАТЕГИЈА УЧЕЊА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА КОД СТУДЕНАТА НА НЕМАТИЧНИМ ФАКУЛТЕТИМА – ЈЕДАН ВИД ИНОВАТИВНЕ НАСТАВЕ

Тамара С. Ђорђевић, УЛОГА АДОЛЕСЦЕНТСКОГ САМОПОИМАЊА И ПОРОДИЧНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА У ЕЛЕКТРОНСКОМ НАСИЉУ

 Јелена С. Старчевић, УТВРЂИВАЊЕ ФАКТОРА КОЈИ СУ ПОВЕЗАНИ СА СТАВОВИМА УЧИТЕЉА ПРЕМА РАДУ СА УЧЕНИЦИМА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈ

Душан П. Ристановић, ТЕОРИЈСКИ АСПЕКТИ ИНОВИРАЊА УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ОБРАЗОВАЊА ПРИМЕНОМ ПРОЈЕКТНОГ МОДЕЛА НАСТАВЕ

Горица Р. Томић, ПОСТОЈИ ЛИ НЕШТО ЛОШЕ У ИЗРАЗУ „A BUNCH OF MIGRANTS”?

Марина В. Кебара, ГРАМАТИЧКА ТРАНСПОЗИЦИЈА У ДЕРИВАЦИЈИ НЕОЛОГИЗАМА У ДЕЧЈОЈ ЈЕЗИЧКОЈ ИГРИ

Нада П. Тодоров, ФИЛМ У ФУНКЦИЈИ БОГАЋЕЊА РЕЧНИКА УЧЕНИКА ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Алесандро С. Полин Клинчарски, ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СТРУКТУРЕ РЕЧЕНИЦА УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА

Милан П. Миликић, ТРАЈНОСТ МАТЕМАТИЧКИХ ЗНАЊА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СТЕЧЕНИХ У ПРВОМ ЦИКЛУСУ ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА

Марија М. Црнковић, МУЗИЧКО-ПЕДАГОШКИ РАД ВЛАДИМИРА Р. ЂОРЂЕВИЋА У ЈАГОДИНИ

Марија З. Петровић, ТИШИНА КАО СЛУШНИ ПРОСТОР ПЕРФОРМАНСА: KЕЈЏОВА ТИШИНА У КОМАДУ 4’33”

Самир Х. Љајић, МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

Бојана Д. Ђурић, ИСТОРИЈСКИ ПРЕГЛЕД КОНЦЕПТА ПРЕВЛАДАВАЊА

Јелена С. Османовић, АКЦИОНА ИСТРАЖИВАЊА НА ТЕМЕЉИМА РЕФЛЕКСИВНЕ ПРАКСЕ

Милорад С. Јовановић, ДВА ВЕКА СТАРЕ ЦРКВЕ У ЈАГОДИНИ

Тиодор Р. Росић, ПОЛИТИЧКО ДЕЛОВАЊЕ СРПСКИХ ПИСАЦА