Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Узданица, год. XI, бр. 1 – јун 2014.ЦЕО БРОЈ

Узданица, год. XI, бр. 1 – јун 2014.


Појединачни текстови

Биљана М. Павловић – Народна музичка традиција северног Косова у функцији наставе музичке културе у основној школи

Зорица З. Чолић – Постпродукцијске уметничке праксе и нови медији

Илијана Р. Чутура – О стилу у књижевном делу

Јелена Љ. Спасић – Репортажа у настави српског језика

Јелена Р. Јовановић Симић – Инструктивни стил фармацеутских упутстава

Милош М. Ђорђевић – Утицај технологије на људско тело у савременој уметности

Милош М. Ковачевић – Филолошка виђења идентитета српског језика и културе као интелектуални апел за шире друштвено деловање

Нада И. Половина – Породични фактори повезани са вршњачким насиљем у школи

Наташа М. Вукићевић и Катарина Р. Станојевић – Индивидуализација наставе музичке културе у контексту савременог образовања

Нена А. Васојевић – Прве српске учитељице

Сања Пантовић – Нескривено а заборављено земаљско благо

Слободан Лазаревић – Пут у средиште

Снежана П. Марковић – Истраживачки задаци у интерпретацији народних песама и прича у разредној настави

Тиодор Р. Росић – Митопоетика у бајкама Илије И. Вукићевића

Христо Петрески – Српска и македонска ауторска бајка у настави

Биљана М. Павловић – Народна музичка традиција северног Косова у функцији наставе музичке културе у основној школи

Зорица З. Чолић – Постпродукцијске уметничке праксе и нови медији

Илијана Р. Чутура – О стилу у књижевном делу

Јелена Љ. Спасић – Репортажа у настави српског језика

Јелена Р. Јовановић Симић – Инструктивни стил фармацеутских упутстава

Милош М. Ђорђевић – Утицај технологије на људско тело у савременој уметности

Милош М. Ковачевић – Филолошка виђења идентитета српског језика и културе као интелектуални апел за шире друштвено деловање

Нада И. Половина – Породични фактори повезани са вршњачким насиљем у школи

Наташа М. Вукићевић и Катарина Р. Станојевић – Индивидуализација наставе музичке културе у контексту савременог образовања

Нена А. Васојевић – Прве српске учитељице

Оливера Д. Цекић-Јовановић и Ирена Б. Голубовић-Илић – Ставови и мишљења ученика о учењу природе и друштва применом образовно – рачунарског софтвера са мултимедијалним садржајима

Сања Пантовић – Нескривено а заборављено земаљско благо

Слободан Лазаревић – Пут у средиште

Снежана П. Марковић – Истраживачки задаци у интерпретацији народних песама и прича у разредној настави

Тиодор Р. Росић – Митопоетика у бајкама Илије И. Вукићевића

Христо Петрески – Српска и македонска ауторска бајка у настави