Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Uzdanica, god. XI, br. 1 – jun 2014.CEO BROJ

Uzdanica, god. XI, br. 1 – jun 2014.


Pojedinačni tekstovi

Biljana M. Pavlović – Narodna muzička tradicija severnog Kosova u funkciji nastave muzičke kulture u osnovnoj školi

Zorica Z. Čolić – Postprodukcijske umetničke prakse i novi mediji

Ilijana R. Čutura – O stilu u književnom delu

Jelena Lj. Spasić – Reportaža u nastavi srpskog jezika

Jelena R. Jovanović Simić – Instruktivni stil farmaceutskih uputstava

Miloš M. Đorđević – Uticaj tehnologije na ljudsko telo u savremenoj umetnosti

Miloš M. Kovačević – Filološka viđenja identiteta srpskog jezika i kulture kao intelektualni apel za šire društveno delovanje

Nada I. Polovina – Porodični faktori povezani sa vršnjačkim nasiljem u školi

Nataša M. Vukićević i Katarina R. Stanojević – Individualizacija nastave muzičke kulture u kontekstu savremenog obrazovanja

Nena A. Vasojević – Prve srpske učiteljice

Sanja Pantović – Neskriveno a zaboravljeno zemaljsko blago

Slobodan Lazarević – Put u središte

Snežana P. Marković – Istraživački zadaci u interpretaciji narodnih pesama i priča u razrednoj nastavi

Tiodor R. Rosić – Mitopoetika u bajkama Ilije I. Vukićevića

Hristo Petreski – Srpska i makedonska autorska bajka u nastavi

Biljana M. Pavlović – Narodna muzička tradicija severnog Kosova u funkciji nastave muzičke kulture u osnovnoj školi

Zorica Z. Čolić – Postprodukcijske umetničke prakse i novi mediji

Ilijana R. Čutura – O stilu u književnom delu

Jelena Lj. Spasić – Reportaža u nastavi srpskog jezika

Jelena R. Jovanović Simić – Instruktivni stil farmaceutskih uputstava

Miloš M. Đorđević – Uticaj tehnologije na ljudsko telo u savremenoj umetnosti

Miloš M. Kovačević – Filološka viđenja identiteta srpskog jezika i kulture kao intelektualni apel za šire društveno delovanje

Nada I. Polovina – Porodični faktori povezani sa vršnjačkim nasiljem u školi

Nataša M. Vukićević i Katarina R. Stanojević – Individualizacija nastave muzičke kulture u kontekstu savremenog obrazovanja

Nena A. Vasojević – Prve srpske učiteljice

Olivera D. Cekić-Jovanović i Irena B. Golubović-Ilić – Stavovi i mišljenja učenika o učenju prirode i društva primenom obrazovno – računarskog softvera sa multimedijalnim sadržajima

Sanja Pantović – Neskriveno a zaboravljeno zemaljsko blago

Slobodan Lazarević – Put u središte

Snežana P. Marković – Istraživački zadaci u interpretaciji narodnih pesama i priča u razrednoj nastavi

Tiodor R. Rosić – Mitopoetika u bajkama Ilije I. Vukićevića

Hristo Petreski – Srpska i makedonska autorska bajka u nastavi