Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Узданица, год. XVIII, ванредни број – октобар 2021.

Дело Јована РадуловићаЦЕО БРОЈ

Узданица, год. XVIII, ванредни број – октобар 2021.

DOI: 10.46793/Uzdanica18.2


Појединачни текстови:

Душан Иванић, УЗ ОТВАРАЊЕ НАУЧНОГ СКУПА

Драган Лакићевић, ЈОВАН РАДУЛОВИЋ И СРПСКА КЊИЖЕВНА ЗАДРУГА

Јован Делић, РАНЕ ПРИПОВИЈЕТКЕ ЈОВАНА РАДУЛОВИЋА: ИЛИНШТАК (1978) И ГОЛУБЊАЧА (1980)
DOI:10.46793/Uzdanica18.2.013D

Радомир Путник, ПОЗОРИШНЕ ДРАМЕ ЈОВАНА РАДУЛОВИЋА
DOI:10.46793/Uzdanica18.2.039P

Милош М. Ковачевић, АСИНДЕТСКЕ РЕЧЕНИЦЕ КAO ЈЕЗИЧКО-СТИЛСКА ДОМИНАНТА ПРИПОВИЈЕДАКА ЈОВАНА РАДУЛОВИЋА
DOI:10.46793/Uzdanica18.2.053K

Илијана Р. Чутура, РИТАМ ПРИПОВЕДАЊА И КАРАКТЕРИСТИКЕ СЛОЖЕНЕ РЕЧЕНИЦЕ У ЗБИРЦИ СУМЊИВА САХРАНА
DOI:10.46793/Uzdanica18.2.075C

Марко Недић, ОД ОГЊЕНЕ ДО БЛАГЕ МАРИЈЕ У ОПУСУ ЈОВАНА РАДУЛОВИЋА
DOI:10.46793/Uzdanica18.2.089N

Војислав П. Јелић, НАД ГОЛУБЊАЧОМ УЖИВО
DOI:10.46793/Uzdanica18.2.099J

Душко Бабић, АНТИНОМИЈЕ ЗАВИЧАЈНОСТИ У ПРОЗИ ЈОВАНА РАДУЛОВИЋА
DOI:10.46793/Uzdanica18.2.107B

Горан М. Максимовић, СРПСКИ ПИСЦИ И ДЈЕЛА У ОГЛЕДИМА ЈОВАНА РАДУЛОВИЋА
DOI:10.46793/Uzdanica18.2.121M

Марко Паовица, ТРИ ЗРНЦА – ИЗ МОЗАИКА ЈОВАНА РАДУЛОВИЋА О УДЕСУ КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА ДАЛМАТИНСКИХ СРБА
DOI:10.46793/Uzdanica18.2.137P

Растко Лончар, ГЕНЕРАЦИЈСКИ ОДНОСИ У ДЕЛИМА ЈОВАНА РАДУЛОВИЋА (УЧИТЕЉ ДОСИТЕЈ, ГОЛУБЊАЧА, БРАЋА ПО МАТЕРИ И ОД ОГЊЕНЕ ДО БЛАГЕ МАРИЈЕ) И ЊИХОВА ДРУШТВЕНА УСЛОВЉЕНОСТ
DOI:10.46793/Uzdanica18.2.153L

Наташа Булатовић, ПРОШАО ЖИВОТ ЈОВАНА РАДУЛОВИЋА – РОМАН АЛЕГОРИЈА О НЕСТАНКУ ЈЕДНОГ НАРОДА
DOI:10.46793/Uzdanica18.2.163B

Миливој С. Ћук, ИЗ ИМЕНОСЛОВА РОМАНА БРАЋА ПО МАТЕРИ ЈОВАНА РАДУЛОВИЋА
DOI:10.46793/Uzdanica18.2.177C

Драган Лакићевић: АУТОПОРТРЕТ ПИСЦА У ИНТЕРВЈУИМА ЈОВАНА РАДУЛОВИЋА
DOI:10.46793/Uzdanica18.2.189L

Душан Иванић, О ГЕНЕЗИ ДЈЕЛА ЈОВАНА РАДУЛОВИЋА
DOI:10.46793/Uzdanica18.2.209I

Олга Срећковић Франић, ЈОВАН РАДУЛОВИЋ, УПРАВНИК БИБЛИОТЕКЕ ГРАДА БЕОГРАДА ОД 2001. ДО 2009. ГОДИНЕ
DOI:10.46793/Uzdanica18.2.217SF

Снежана Кнежевић, АКТИВНОСТИ ЈОВАНА РАДУЛОВИЋА У ИЗДАВАШТВУ (БИГЗ)
DOI:10.46793/Uzdanica18.2.223K

ГРАЂА ЗА ПЕРСОНАЛНУ БИБЛИОГРАФИЈУ ЈОВАНА РАДУЛОВИЋА (приредили: Бранка Булатовић, Јелена Секулић, Немања Радуловић)
DOI:10.46793/Uzdanica18.2.229B