Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Узданица, год. XV, бр. 2 – децембар 2018.ЦЕО БРОЈ

Узданица, год. XV, бр. 2 – децембар 2018.


Појединачни текстови

Aлександра В. Илић Рајковић, ПЕДАГОШКИ ФРОНЕЗИС СРЕТЕНА АЏИЋА

Александар М. Игњатовић, УТИЦАЈ ПЕДАГОШКИХ ПРАВАЦА И ИДЕЈА У ОБЛАСТИ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ НА РАД СРЕТЕНА АЏИЋА

Ана С. Миљковић-Павловић, ОСНОВНИ ПЕДАГОШКИ ПОЈМОВИ У ДЕЛИМА СРЕТЕНА АЏИЋА

Бисера С. Јевтић, МОРАЛНЕ РЕФЛЕКСИЈЕ СРЕТЕНА АЏИЋА

Виолета П. Јовановић, АНТОЛОГИЈА ЛИТЕРАРНИХ РАДОВА УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА – ОД УЧИТЕЉСКЕ ШКОЛЕ ДО ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА

Дејан М. Танић, УЧИТЕЉИ ЗА НЕЗАБОРАВ

Емина М. Копас-Вукашиновић, НА ЛИВАДИЦИ ВЕЧНОСТИ – ОД УЧИТЕЉСКЕ ШКОЛЕ ДО ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА У ЈАГОДИНИ

Емина М. Копас-Вукашиновић, Првослав Јанковић, СРЕТЕН АЏИЋ О ВАСПИТАЊУ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Илијана Р. Чутура, БИБЛИОГРАФИЈА ЧАСОПИСА УЗДАНИЦА

Илијана Р. Чутура, Марко М. Ђорђевић, О ПЛАСТИЧКОМ ПРИЧАЊУ (СА ОСВРТОМ НА СТИЛ ДНЕВНИЧКИХ ЗАБЕЛЕШКИ СРЕТЕНА АЏИЋА)

Јелена М. Младеновић, Ивана М. Милић, ПОЉСКЕ УЧИОНИЦЕ – ДОПРИНОС САВРЕМЕНОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ

Милан С. Комненовић, СТАВОВИ СРЕТЕНА АЏИЋА О ЈЕДИНСТВЕНОЈ ФУНКЦИЈИ ШКОЛЕ И ИНТЕРНАТА

Милица Ј. Андевски, Гордана П. Будимир Нинковић, Бранислав Р. Банић,

Наташа М. Вукићевић, МУШКА УЧИТЕЉСКА ШКОЛА КАО НОСИЛАЦ МУЗИЧКОГ ЖИВОТА У ЈАГОДИНИ КРАЈЕМ 19. И У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 20. ВЕКА

Недељко М. Милановић, СТАВОВИ УЧИТЕЉА И ДОМСКИХ ВАСПИТАЧА О ПЕДАГОШКИМ ИДЕЈАМА СРЕТЕНА АЏИЋА

Нинослав С. Станојловић, ХРОНОЛОШКЕ ЦРТИЦЕ О ЖИВОТУ И РАДУ СРЕТЕНА М. АЏИЋА

Оливера Д. Цекић Јовановић, Александра М. Михајловић, ИНТЕГРАТИВНИ ПРИСТУП У ПЕДАГОШКО-МЕТОДИЧКИМ ИДЕЈАМА СРЕТЕНА М. АЏИЋА

Ружица Ж. Петровић, ПОЉСКЕ УЧИОНИЦЕ ‒ ПРВИ РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКАТ ЕКОЛОШКЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ