Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Uzdanica, god. XV, br. 2 – decembar 2018.CEO BROJ

Uzdanica, god. XV, br. 2 – decembar 2018.


Pojedinačni tekstovi

Aleksandra V. Ilić Rajković, PEDAGOŠKI FRONEZIS SRETENA ADžIĆA

Aleksandar M. Ignjatović, UTICAJ PEDAGOŠKIH PRAVACA I IDEJA U OBLASTI FIZIČKE KULTURE NA RAD SRETENA ADžIĆA

Ana S. Miljković-Pavlović, OSNOVNI PEDAGOŠKI POJMOVI U DELIMA SRETENA ADžIĆA

Bisera S. Jevtić, MORALNE REFLEKSIJE SRETENA ADžIĆA

Violeta P. Jovanović, ANTOLOGIJA LITERARNIH RADOVA UČENIKA I STUDENATA – OD UČITELjSKE ŠKOLE DO FAKULTETA PEDAGOŠKIH NAUKA

Dejan M. Tanić, UČITELjI ZA NEZABORAV

Emina M. Kopas-Vukašinović, NA LIVADICI VEČNOSTI – OD UČITELjSKE ŠKOLE DO FAKULTETA PEDAGOŠKIH NAUKA U JAGODINI

Emina M. Kopas-Vukašinović, Prvoslav Janković, SRETEN ADžIĆ O VASPITANjU DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA

Ilijana R. Čutura, BIBLIOGRAFIJA ČASOPISA UZDANICA

Ilijana R. Čutura, Marko M. Đorđević, O PLASTIČKOM PRIČANjU (SA OSVRTOM NA STIL DNEVNIČKIH ZABELEŠKI SRETENA ADžIĆA)

Jelena M. Mladenović, Ivana M. Milić, POLjSKE UČIONICE – DOPRINOS SAVREMENOM VASPITANjU I OBRAZOVANjU

Milan S. Komnenović, STAVOVI SRETENA ADžIĆA O JEDINSTVENOJ FUNKCIJI ŠKOLE I INTERNATA

Milica J. Andevski, Gordana P. Budimir Ninković, Branislav R. Banić,

Nataša M. Vukićević, MUŠKA UČITELjSKA ŠKOLA KAO NOSILAC MUZIČKOG ŽIVOTA U JAGODINI KRAJEM 19. I U PRVOJ POLOVINI 20. VEKA

Nedeljko M. Milanović, STAVOVI UČITELjA I DOMSKIH VASPITAČA O PEDAGOŠKIM IDEJAMA SRETENA ADžIĆA

Ninoslav S. Stanojlović, HRONOLOŠKE CRTICE O ŽIVOTU I RADU SRETENA M. ADžIĆA

Olivera D. Cekić Jovanović, Aleksandra M. Mihajlović, INTEGRATIVNI PRISTUP U PEDAGOŠKO-METODIČKIM IDEJAMA SRETENA M. ADžIĆA

Ružica Ž. Petrović, POLjSKE UČIONICE ‒ PRVI REALIZOVANI PROJEKAT EKOLOŠKE ŠKOLE U SRBIJI