Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Ostala izdanja


Petrović, Ž. R. (2017). Prilozi za filozofiju obrazovanja. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Aleksandar B. Dučić, BIBLIOGRAFIJA ČASOPISA UZDANICA (2003–2017)

Savović, M. (prir.) (2010). Vaspitanje mladih za humane odnose među polovima (izbor tekstova). Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini.

Rosić, T. (prir.) (2008). Metodika razvoja govora (izabrani tekstovi). Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini.

Jovanović, B. (ur.) (2007). Zbornik radova nastavnika i saradnika Pedagoškog fakulteta u Jagodini. Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini.