Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Зборници са скупова и конференција


 

1. Lawrence S., Mihajlović A., Đokić O., (ed.) (2019). Proceedings of the Training Conference History of Mathematics in Mathematics Education (pp. 78). Jagodina: University of Kragujevac, Faculty of Education; Koper: University of Primorska, Faculty of Education.
2. Вуксановић, Д., Ћаловић, Д. и Ђорђевић, М. и др. (уред.) (2018). Зборник радова са научног скупа Филозофија медија: медији и лтернатива, Јагодина–Кончарево, 6–8. септембар 2017. (306. стр.) Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
3. Јовановић, В. и Илић, Б. (ур.) (2018). Књижевност за децу у науци и настави, Зборник радова са научног скупа. Јагодина, 21–22. април 2017. (596 стр.) Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
4. Вуксановић, Д., Ћаловић, Д. и Ђорђевић, М. (уред.) (2017). Програмска књижица / Интердисциплинарни научни скуп Филозофија медија: медији и алтернатива 2017. Končarevo, 6–8. 9. 2017. / Interdisciplinary Scientific Symposium Philosophy of Media: Media and Alternative 2017. (77 стр.) Београд : Eстетичко друштво Србије; НВО „Mлади грашак” за уметност, културу, медије и друштвена питања – Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
5. Теодоровић, Ј. (ур.) (2016). Унапређивање квалитета образовања у основним школама, Зборник радова са међународне научне конференције, Београд, 14. октобар 2016. (411 стр.) Београд: Институт за педагошка истраживања, Завод за унапређивање образовања и васпитања – Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
6. Копас Вукашиновић, Е. и Стојановић, Б. (ур.) (2016). Савремено предшколско васпитање и образовање: изазови и дилеме, Зборник радова са научног националног скупа са међународним учешћем. Јагодина, 25. март 2016. (349 стр.) Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
7. Михајловић, А. (ур.) (2015). Методички аспекти наставе математике 3, Зборник радова са трећег међународног научног скупа. Јагодина, 14–15. јун 2014. (350 стр.) Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
8. Јовановић, В. и Росић Т. (ур.) (2014). Књижевност за децу у науци и настави, Зборник радова са научног скупа. Јагодина, 11–12. април 2014. (585 стр.) Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
9. Игњатовић, А. и Марковић Ж. (ур.) (2013). Физичка култура и модерно друштво, Зборник радова са националне конференције са међународним учешћем. Јагодина, 15–16. јун 2013. (461 стр.)  /  Physical culture and modern society : [proceedings book of the] scientific conference with international participation, Jagodina, Јune 15–16. 2013. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
10. Јовановић, В. и Росић Т. (ур.) (2012). Књижевност за децу и омладину – наука и настава, Зборник радова са научног скупа, Јагодина, 6. април 2012. (486 стр.) Јагодина: Факултет педагошких наука.
11. Вуловић, Н. (ур.) (2012). Методички аспекти наставе математике 2, Зборник радова са међународног научног скупа, Јагодина, 14–15. мај 2011. (474 стр.) Јагодина: Факултет педагошких наука.
12. Чутура, И. и Трифуновић, В. (ур.) (2012). Школа као чинилац развоја националног и културног идентитета и проевропских вредности: образовање и васпитање – традиција и савременост (Schools as a Factor of Development of the National and Cultural Identity and Pro-European Values: education between tradition and modernity), Зборник радова са међународног научног скупа, Јагодина, 16. април 2011. (Conference Proceedings of the International Conference, Jagodina, April 16, 2011. (632 стр.) Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини.
13. Зборник радова Унапређење образовања учитеља и наставника од селекције до праксе, књига 1, 2009.
14. Зборник радова Унапређење образовања учитеља и наставника од селекције до праксе, књига 2, 2009.