Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Zbornici sa skupova i konferencija


 1. Kovačević, M., Babić, D. i Čutura, I. (ur.) (2022). Identitetske promene: srpski jezik i književnost u doba tranzicije, Zbornik radova sa tematskog naučnog skupa, Beograd, 24. jun 2021. (228 str.) Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu – Beograd: Srpska književna zadruga

 2. Spasić, J. (ur.) (2022). Književnost za decu u nauci i nastavi, Zbornik radova sa naučnog skupa. Jagodina, 14–15. maj 2021. (374 str.) Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

 3. Vulović, N. i Mihajlović, A. (ur.) (2021). Metodički aspekti nastave matematike IV, Zbornik radova sa četvrtog međunarodnog naučnog skupa. Jagodina, 2–3. novembar 2017. (314 str.) Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

 4. Vuksanović, D., Ćalović, D., Đorđević, M. i dr. (ur.) (2021). Filozofija medija: mediji i usamljenost, Zbornik radova sa naučnog skupa. Jagodina–Beograd, 12–14. septembar 2019. (183 str.). Beograd: Estetičko društvo Srbije – Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

 5. Čutura, I. i Dimitrijević, M. (ur.) (2020). Književnost za decu u nauci i nastavi, Zbornik radova sa naučnog skupa. Jagodina, 9–10. maj 2019. (423 str.) Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

 6. Kopas-Vukašinović, E. & Stojadinović, A. (Eds.) (2020). THE STRATEGIC DIRECTIONS OF THE DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF HIGHER EDUCATION QUALITY: CHALLENGES AND DILEMMAS, Proceedings of the International Conference Vranje – Jagodina, November 6, 2020 (pp. 229). Vranje: Faculty of Education, University of Niš – Jagodina: Faculty of Education, University of Kragujevac.

 7. Vuksanović, D., Ćalović, D. i Đorđević, M. i dr. (ured.) (2020). Zbornik radova sa naučnog skupa Filozofija medija: mediji i konflikti, Jagodina–Beograd, 13–14. septembar 2018. (152. str.) Beograd–Jagodina: Estetičko društvo Srbije – Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

 8. Lawrence S., Mihajlović A., Đokić O., (ed.) (2019). Proceedings of the Training Conference History of Mathematics in Mathematics Education (pp. 78). Jagodina: University of Kragujevac, Faculty of Education; Koper: University of Primorska, Faculty of Education.

 9. Vuksanović, D., Ćalović, D. i Đorđević, M. i dr. (ured.) (2018). Zbornik radova sa naučnog skupa Filozofija medija: mediji i lternativa, Jagodina–Končarevo, 6–8. septembar 2017. (306. str.) Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

 10. Jovanović, V. i Ilić, B. (ur.) (2018). Književnost za decu u nauci i nastavi, Zbornik radova sa naučnog skupa. Jagodina, 21–22. april 2017. (596 str.) Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

 11. Vuksanović, D., Ćalović, D. i Đorđević, M. (ured.) (2017). Programska knjižica / Interdisciplinarni naučni skup Filozofija medija: mediji i alternativa 2017. Končarevo, 6–8. 9. 2017. / Interdisciplinary Scientific Symposium Philosophy of Media: Media and Alternative 2017. (77 str.) Beograd : Estetičko društvo Srbije; NVO „Mladi grašak” za umetnost, kulturu, medije i društvena pitanja – Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

 12. Teodorović, J. (ur.) (2016). Unapređivanje kvaliteta obrazovanja u osnovnim školama, Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije, Beograd, 14. oktobar 2016. (411 str.) Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja – Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

 13. Kopas Vukašinović, E. i Stojanović, B. (ur.) (2016). Savremeno predškolsko vaspitanje i obrazovanje: izazovi i dileme, Zbornik radova sa naučnog nacionalnog skupa sa međunarodnim učešćem. Jagodina, 25. mart 2016. (349 str.) Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

 14. Mihajlović, A. (ur.) (2015). Metodički aspekti nastave matematike 3, Zbornik radova sa trećeg međunarodnog naučnog skupa. Jagodina, 14–15. jun 2014. (350 str.) Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

 15. Jovanović, V. i Rosić T. (ur.) (2014). Književnost za decu u nauci i nastavi, Zbornik radova sa naučnog skupa. Jagodina, 11–12. april 2014. (585 str.) Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

 16. Ignjatović, A. i Marković Ž. (ur.) (2013). Fizička kultura i moderno društvo, Zbornik radova sa nacionalne konferencije sa međunarodnim učešćem. Jagodina, 15–16. jun 2013. (461 str.)  /  Physical culture and modern society : [proceedings book of the] scientific conference with international participation, Jagodina, June 15–16. 2013. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

 17. Jovanović, V. i Rosić T. (ur.) (2012). Književnost za decu i omladinu – nauka i nastava, Zbornik radova sa naučnog skupa, Jagodina, 6. april 2012. (486 str.) Jagodina: Fakultet pedagoških nauka.

 18. Vulović, N. (ur.) (2012). Metodički aspekti nastave matematike 2, Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa, Jagodina, 14–15. maj 2011. (474 str.) Jagodina: Fakultet pedagoških nauka.

 19. Čutura, I. i Trifunović, V. (ur.) (2012). Škola kao činilac razvoja nacionalnog i kulturnog identiteta i proevropskih vrednosti: obrazovanje i vaspitanje – tradicija i savremenost I (Schools as a Factor of Development of the National and Cultural Identity and Pro-European Values: education between tradition and modernity), Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa, Jagodina, 16. april 2011. (Conference Proceedings of the International Conference, Jagodina, April 16, 2011. (632 str.) Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini.

 20. Čutura, I. i Trifunović, V. (ur.) (2012). Škola kao činilac razvoja nacionalnog i kulturnog identiteta i proevropskih vrednosti: obrazovanje i vaspitanje – tradicija i savremenost II (Schools as a Factor of Development of the National and Cultural Identity and Pro-European Values: education between tradition and modernity), Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa, Jagodina, 16. april 2011. (Conference Proceedings of the International Conference, Jagodina, April 16, 2011. (632 str.) Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini.

 21. Škola kao činilac razvoja nacionalnog i kulturnog identiteta i proevropskih vrednosti – knjiga I, 2011.

 22. Škola kao činilac razvoja nacionalnog i kulturnog identiteta i proevropskih vrednosti – knjiga II, 2011.

 23. Zbornik radova sa drugog međunarodnog naučnog skupa Metodički aspekti nastave matematike II, 2011.

 24. Conference Proceedings No. 11 Content and language integrated learning in teaching young learners, 2010.

 25. Zbornik radova Unapređenje obrazovanja učitelja i nastavnika od selekcije do prakse, knjiga 1, 2009.

 26. Zbornik radova Unapređenje obrazovanja učitelja i nastavnika od selekcije do prakse, knjiga 2, 2009.

 27. Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Umetnost u metodikama nastave, 2008.

 28. Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Metodički aspekti nastave matematike, 2008.