Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Službe fakulteta

 

Rad stručnih službi sa studentima

Izvršioci Ime lica Rad sa studentima
Sekretar Nikola Drinčić Utorak
od 11 do 13 časova
Rukovodilac Službe za finansijska i materijalna pitanja Suzana Denić Sreda
od 11 do 13 časova
Šef Službe za studentska i nastavna pitanja Zoran Todosijević Svakog dana
od 11 do 13 časova
Šef Službe informacionih tehnologija Nebojša Milutinović Svakog dana
od 8 do 15 časova
Biblioteka i čitaonica Mileva Lukić Svakog dana
od 8 do 20 časova

 

SEKRETARIJAT FAKULTETA

Pravne, stručno-administrativne, finansijske poslove obavlja Sekretarijat Fakulteta.
Radom Sekretarijata rukovodi sekretar Fakulteta Nikola Drinčić, diplomirani pravnik.

Sekretarijat Fakulteta čine sledeće službe:

 

Služba za opšte i pravne poslove

Milanka Babić, Rukovodilac pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova
Marija Janošević, dipl.pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove
Milena Stojanović, dipl.pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove
Koštana Ivković, poslovni sekretar

 

Služba za finansijska i materijalna pitanja

Suzana Denić, rukovodilac službe
Milena Milošević, likvidator
Marijana Đorđević-Nešić, kontista-balansista

 

Služba informacionih tehnologija

Nebojša Milutinović, šef službe
Pavle Đokić, sistem inženjer

 

Služba za studentska i nastavna pitanja

Zoran Todosijević, šef službe
Milan Lukić, referent za poslediplomske studije
Snežana Gajić, referent
Jelica Janković, operater studentskog servisa
Ana Keler, referent
Jovanka Stevanović, referent
Sanela Gajić, referent
Vladimir Stanojević, dipl. pedagog, koordinator profesionalne prakse studenata
Ivan Ilić, saradnik za kvalitet studijskih programa
Vladan Dimitrijević, saradnik za poslove stručnog usavršavanja i izdavačke delatnosti

 

Biblioteka

Mileva Lukić, šef biblioteke
Ivan Ivanović, bibliotekar
Svetlana Stevanović, bibliotekar

 

PR&DESIGN TIM FPNJ

Prof. dr Marko Đorđević, koordinator za odnose sa javnošću
Đorđe Bogdanović, saradnik za operativno-tehničke poslove i promotivne aktivnosti

 

Skriptarnica

Andrea Stojanović, komercijalista

 

Služba za tehničke poslove

Jovan Janković
Saša Cvetković
Milovan Mijajlović
Miroslav Miladinović
Zorica Ivanović
Dragica Stevanović
Aleksandar Jovanović
Životije Stanojlović
Ivana Anđelković
Violeta Cvetković