Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Službe fakulteta

 

Rad stručnih službi sa studentima

Izvršioci Ime lica Rad sa studentima
Sekretar Nikola Drinčić Utorak
od 11 do 13 časova
Rukovodilac Službe za finansijska i materijalna pitanja Suzana Denić Sreda
od 11 do 13 časova
Šef Službe za studentska i nastavna pitanja Zoran Todosijević Svakog dana
od 11 do 13 časova
Šef Službe informacionih tehnologija Nebojša Milutinović Svakog dana
od 8 do 15 časova
Biblioteka i čitaonica Mileva Lukić Svakog dana
od 8 do 20 časova

 

SEKRETARIJAT FAKULTETA

Pravne, kadrovske, finansijsko-računovodstvene i ostale stručno-administrativne poslove obavlja Sekretarijat Fakulteta.
Radom Sekretarijata rukovodi sekretar Fakulteta Nikola Drinčić, diplomirani pravnik.

Sekretarijat Fakulteta čine sledeće službe:

 

Služba za opšte i pravne poslove

Milanka Babić, rukovodilac pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova
Marija Janošević, diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove
Milena Marković, diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove
Marija Đorđević, lektor
Koštana Ivković, poslovni sekretar

 

Služba za finansijska i materijalna pitanja

Suzana Denić, rukovodilac finansijsko-računovodstvenih poslova
Milena Milošević, samostalni finansijsko-računovodstveni saradnik
Marijana Đorđević-Nešić, službenik za javne nabavke

 

Služba informacionih tehnologija

Nebojša Milutinović, šef službe – administrator informacionih sistema i tehnologija
Pavle Đokić, projektant informatičke infrastrukture

 

Služba za studentska i nastavna pitanja

Zoran Todosijević, šef službe – samostalni stručno-tehnički saradnik za studije i studentska pitanja
Milan Lukić, samostalni stručno-tehnički saradnik za studije i studentska pitanja – master i doktorske studije
Ana Keler, samostalni stručno-tehnički saradnik za studije i studentska pitanja – master i doktorske studije
Ilija Petrović, samostalni stručno-tehnički saradnik za studije i studentska pitanja – OAS, KPS i programi celoživotnog obrazovanja
Sanela Gajić, viši stručno-tehnički saradnik za studije i studentska pitanja – OAS
Jelica Janković, stručno-tehnički saradnik za studije i studentska pitanja
Vladimir Stanojević, samostalni stručno-tehnički saradnik za studije i studentska pitanja – koordinator profesionalne prakse studenata
Ivan Ilić, samostalni stručno-tehnički saradnik za studije i studentska pitanja – saradnik za kvalitet studijskih programa
Vladan Dimitrijević, viši stručno-tehnički saradnik za izdavačku delatnost

 

Biblioteka

Mileva Lukić, šef biblioteke – diplomirani bibliotekar
Svetlana Stevanović, diplomirani bibliotekar
Ivan Ivanović, diplomirani bibliotekar

 

PR&DESIGN TIM FPNJ

Prof. dr Marko Đorđević, koordinator za odnose sa javnošću
Stefan Ljubomirović, saradnik za odnose sa javnošću i marketing

 

Skriptarnica

Andrea Stojanović, komercijalista

 

Služba za tehničke poslove

Saša Cvetković, šef slušbe – domar
Aleksandar Jovanović, portir
Miroslav Miladinović, tehničar investicionog i tehničkog održavanja uređaja i opreme
Zorica Ivanović, pomoćni radnik
Dragica Stevanović, pomoćni radnik
Ivana Anđelković, pomoćni radnik
Violeta Cvetković, pomoćni radnik
Stefan Stanojlović, pomoćni radnik