Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Učiteljska škola u Jagodini (1898–1972)


Muška učiteljska škola osnovana je 1898. godine, kao treća po redu u tadašnjoj Srbiji. Zakon o ustanovljenju Muške učiteljske škole u Jagodini donela je Narodna skupština Kraljevine Srbije u Nišu 26. jula 1898. godine, a škola je počela sa radom 13. decembra iste godine. Na osnovu ovog zakona za upravitelja škole postavljen je profesor Sreten Adžić. Svečanom otvaranju škole prisustvovali su ministar prosvete Andra Đorđević i brojni gosti.

sreten_u_parku  stara_zgrada  viikolo_1908_stara

Učiteljska škola predstavljala je u ono vreme savremeni tip škole sa internatom za učenike i nizom novih sadržaja koji su predstavljali raznovrstan i celovit sistem u koji su ulazili: školski park , letnje učionice („poljske učionice“), školske radionice, školska bolnica i apoteka, letnje kupatilo za đake, poljoprivredno ogledno i instruktivno dobro i dr. U glavnoj zgradi (veličine 881m2), u prizemlju se nalazila škola sa 16 prostorija za učionice, kabinete, kancelarije, salom i dr., a na spratu spavaonice za učenike, soba za vaspitače, umivaonica sa sanitarnim čvorom.

 pitomci_stara  trpezarija_stara pcele

U posebnoj zgradi smeštena je trpezarija (306m2), ekonomat, kuhinja i prateći objekti (perionica, magacin i školski podrum). U okviru školskog kompleksa nalazio se i stan za upravitelja (180m2) sa osam odeljenja.
Tokom Prvog svetskog rata škola nije radila. Od 1915. do 1918. godine u zgradi je bila smeštena austrougarska bolnica (Bavarski lazaret) i njen ekonomat. Šteta koja je tada nanesena školi bila je ogromna. Sa radom se nastavilo 1919. godine, i od ove godine su u školu upisivane i učenice.

Vreme od 1914. do 1930. godine predstavljalo je najteži period u istoriji ove škole. Ona se suočavala sa brojnim materijalnim i drugim teškoćama, da bi tek 1930. godine došlo do stabilizacije. Tokom Drugog svetskog rata Škola nije prestajala sa radom. 1967. godine se započelo sa izgradnjom nove školske zgrade, koja je završena 1969. godine. Škola prerasta u Pedagošku akademiju 1972. godine.

orkestar_stara maturanti_iikolo2 maturanti_iikolo
djaci1907 kandidati_za_diplomski1937 orkestar_maturanata_stara