Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel. (+381 35) 8223-805, Faks: (+381 35) 8223-805

Aktuelna obaveštenja

 


Naučno-tehnološki park Beograd – ParkUp! 2019

 

Naučno-tehnološki park Beograd, u saradnji sa Centrom za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu, ove godine organizuje treći po redu startap kamp za studente – ParkUp! sa ciljem promocije preduzetništva i inovacija među mladima.

ParkUp! je intenzivan petodnevni program učenja (10-16.jul 2019), rada i druženja sa ciljem da studenti zakorače u startap svet, steknu znanja i veštine kako da kreiraju ideje/uoče probleme, formiraju tim i upoznaju se sa koracima u razvoju jednog uspešnog startap-a.

Rok za prijave je 28.06.2019. godine.

Za sva dodatna pitanja obratite se na mejl bojan.milenkovic@ntpark.rs


 Obaveštenje za kandidate koji su završili trogodišnje osnovne akademske studije na Studijskom programu Vaspitač u predškolskim ustanovama i Vaspitač u domovima (180 ESPB) i stekli stručni naziv Vaspitač, na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu..


 Obaveštenje za učitelje i vaspitače koji su završili pedagošku akademiju za obrazovanje nastavnika razredne nastave, odnosno višu školu za obrazovanje vaspitača (šesti stepen stručne spreme).


 Obaveštenje za nastavnike predmetne nastave o upisu na Program pedagoško-psihološko-metodičkog obrazovanja nastavnika za sticanje minimalno 36 ESPB.


 Obaveštenje za učitelje o upisu na Program obrazovanja učitelja za izvođenje nastave iz Informatike i računarstva u osnovnoj školi


Pravilnik o stipendijama za izuzetno nadarene studenta

Pravilnik o studentskim kreditima i stipendijama


Program Aprilskih radionica Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu

Program radionice
Program radionice


Raspored prezentacija programskih sadržaja izbornih predmeta za jesenji semestar školske 2019/2020. godine – prva godina


Spisak studenata za izborni predmet – prolećni semestar


Studentima doktorskih akademskih studija, koji su prvi put upisali doktorske akademske studije u školskoj 2016/2017. godini omogućuje se upis treće godine doktorskih akademskih studija u školskoj 2018/2019. najkasnije do 1. marta 2019. godine, u skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju (,,Sl. glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr.zakon i 73/2018).


Obaveštavaju se studenti master akademskih studija (studijski program Master učitelj, Master vaspitač u predškolskim ustanovama i Master vaspitač u domovima) da su aktivirani e-student nalozi i da je za inicijalnu lozinku postavljen jedinstveni matični broj.


Evaluacija rada nastavnika i saradnika – jesen 2018


Obaveštenje za studente master akademskih studija

Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu i akademske 2018/19. godine omogućava umanjenje dela školarine studentima prve godine master akademskih studija koji su teškog materijalnog stanja.


Aktuelne mobilnosti Erazmus + programa za studente i zaposlene

Obaveštavamo Vas da Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu i ove godine organizuje veliki broj aktivnosti za studente, u cilju internacionalizacije Univerziteta, unapređivanja uslova studiranja, razvoja znanja, sticanja dodatnih veština i prednosti koje su značajne prilikom zapošljavanja, prijavljivanja na konkurse za mobilnost, akademskog usavršavanja


 Obaveštenje za studente na osnovnim, master i doktorskim akademskim studijama (odobrava se vanredni septembar III ispitni rok)


Fakultet pedagoških nauka u Jagodini će u narednom periodu biti domaćin profesorima sa evropskih univerziteta, te se ovom prilikom obaveštavaju svi zainteresovani o terminima gostujućih predavača


Master Profesori predmetne nastave od školske 2018/2019. mogu da predaju u:

  • Osnovnim školama (predmetna nastava)
  • Srednjim stručnim školama
  • Gimnazijama

Na sednici održanoj 24. aprila 2018. godine Nastavno-naučno veće donelo je odluku da se završni rad na osnovnim akademskim studijama predaje u spiralnom povezu. Ova novina ima za cilj da studentima umanji troškove koričenja rada.


Odluka o uslovima upisa u narednu godinu studija
Odluka o uslovima upisa u narednu godinu studija za sticanje budžetskog ili samofinansirajućeg statusa u školskoj 2018/2019. godini


Obaveštenje – radionica na temu Odlaganje učenja

Studenti koji su prethodno bili na predavanju na temu Odlaganje učenja, i koji su zainteresovani za lični rad na ovom problemu potrebno je da se jave profesorki Vesni Petrović na mail – vmpetrovic@yahoo.com

Ukoliko bude zainteresovanih studenata, radionica bi bila organizovana u četvrtak, 14. juna od 14h  do 16h.

 


Na sednici održanoj 24. aprila 2018. godine Nastavno-naučno veće donelo je odluku da se završni rad na osnovnim akademskim studijama predaje u spiralnom povezu. Ova novina ima za cilj da studentima umanji troškove koričenja rada.


 VAŽNO – Vanredni majski ispitni rok za apsolvente (na osnovnim i master studijama) i polaznike PPM programa

Studenti mogu da prijave ispit u vanrednom, majskom ispitnom roku preko eStudent aplikacije ili uredno popunjenom papirnom prijavom uz uplatu za vanredni ispitni rok (žiro račun Fakulteta: 840-1292666-93, poziv na broj: 742371-04940) najkasnije do 03.05.2018. godine (umesto do 30.04.2018).


 

 


OPŠTA OBAVEŠTENjA


Spisak studenata za izborni predmet 2019/20 –  jesenji semestar


Spisak studenata za izborni predmet 2018/19 – prolećni semestar


Raspored držanja aktivnosti iz MPRG (april_maj)


Raspored držanja usmerene aktivnosti iz Metodičkog praktikuma razvoja govora (drugi semestar) – PV


Obaveštenje za studente III godine – Vaspitač u predškolskim ustanovama – Podela u grupe


Raspored držanja druge usmerene aktivnosti iz Metodičkog praktikuma razvoja govora – PV IV godina

 


Obaveštenje
za studente IV godine OAS
Vaspitač u predškolskim ustanovama


Predmet: Metodički praktikum razvoja govora, školska 2018/2019.

Raspored držanja aktivnosti u predškolskoj ustanovi „Sunce“ – Studijski program: Vaspitač u predškolskim ustanovama, IV godina (maj)

Raspored držanja aktivnosti u predškolskoj ustanovi „Sunce“ – Studijski program: Vaspitač u predškolskim ustanovama, IV godina (april)


Raspored držanja prve usmerene aktivnosti iz Metodičkog praktikuma razvoja govora

 


Obaveštenje
za studente IV godine OAS
Učitelj

Obaveštavaju se studenti IV godine osnovnih akademskih studija na studijskom programu Učitelj da će zajednički sastanak sa profesorima metodika kod kojih će realizovati praktična predavanja tokom školske 2018/2019. godine biti održan u ponedeljak 17.9.2018. godine u amfiteatru Fakulteta sa početkom u 12 časova.

Na sastanku će biti protumačen raspored časova i data uputstva o načinu rada i realizaciji nastave u osnovnim školama vežbaonicama.

Prodekan za nastavu
Prof.dr Ilijana Čutura

Šef katedre za didaktičko-metodičke nauke
Doc.dr Olivera Cekić-Jvanović


Obaveštenje za studente III godine – Učitelj – Podela u grupe

Obaveštenje za studente IV godine – Učitelj – Podela u grupe

Obaveštenje za studente IV godine – Vaspitač u predškolskim ustanovama – Podela u grupe


Odluka o uslovima upisa u narednu godinu studija
Odluka o uslovima upisa u narednu godinu studija za sticanje budžetskog ili samofinansirajućeg statusa u školskoj 2018/2019. godini


 Odobravaju se vanredni ispitni rokovi na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu počev od školske 2016/17. godine za polaznike Programa pedagoško-psihološko-metodičkog obrazovanja nastavnika i studente po isteku redovnog trajanja studijskih programa na osnovnim i master akademskim studijama (apsolvente).
Vanredni ispitni rokovi su novembarski i decembarski
.


 Odluka o uslovima za upis u narednu godinu studija


OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE MASTER AKADEMSKIH STUDIJA

 Student master akademskih studija, nakon isteka redovnog trajanja studija, ima pravo da polaže ispite i u vanrednim ispitnim rokovima u toku školske godine (oktobarski, novembarski, decembarski, februarski, martovski i majski ispitni rok).
Prijava ispita je od 20. do 25. u mesecu koji prethodi vanrednom ispitnom roku.


 Studentima osnovnih akademskih studija upisanih po odredbama Zakona o visokom obrazovanju, odobrava se polaganje prenetih ispita iz nastavnih predmeta prethodnih godina studija u vanrednim ispitnim rokovima.


Obrasci (semestralni list, ŠV obrazac, zahtev za izdavanje potvrde o statusu) mogu se preuzeti ovde ili se mogu dobiti u studentskoj organizaciji uz nadoknadu troškova štampe.