Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Aktuelna obaveštenja


Ako hoćeš da provedeš jedan semestar u inostranstvu, pogledaj našu video prezentaciju o Erazmus+ konkursu za mobilnost i prijavi se odmah! Stipendija te čeka!

Rok za prijavu je 15. novembar 2020. godine, a priče sa mobilnosti vaših kolega možete pogledati na sajtu Univerziteta, kao i na našoj fejsbuk stanici.

Promocija novog Erasmus+ programa


KONKURS ZA STIPENDIRANU MOBILNOST STUDENATA U SVRHU UČENjA U OKVIRU ERAZMUS+ PROGRAMA


Fakultet tehničkih nauka u saradnji sa Američkom ambasadom u Beogradu nudi seriju besplatnih onlajn radionica za studente završnih godina studija svih fakulteta.


Studenti koji izmire sve rate školarine moći će da overe semestar do 15. avgusta 2020. godine (u skladu sa novom dinamikom uplaćivanja rata)


IZBORNI PREDMETI

Studenti koji su se prilikom opredeljivanja za izborne predmete za prolećni semestar opredelili za izborne predmete Dečje muzičko stvaralaštvo, Rad sa darovitim učenicima i Interkulturalno obrazovanje, treba do petka da se obrate Jelici Janković u studentskoj službi radi raspoređivanja na druge izborne predmete.


Poziv za prijavu na Zimsku školu otvorenih podataka za studente društveno-humanističkih nauka


Raspored prezentacija programskih sadržaja izbornih predmeta za prolećni semestar školske 2019/2020. godine


Fakultet za humanističke i društvene nauke Maltepe iz Istanbula, objavljuje i poziva sve zainteresovane studente na  8. Međunarodni studentski kongres humanističkih i društvenih nauka (IHSSSC).


Obaveštavaju se studenti master akademskih studija, upisanih u školskoj 2019/2020. godini, da su od utorka 03.12.2019. godine aktivirani nalozi na studentskom servisu „e-student“.

Korisničko ime je broj indeksa studenta, a inicijalna lozinka je JMBG studenta. O detaljima se možete informisati na https://pefja.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2018/09/Uputstvo_za_estudent_v1.1.pdf.


ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANjU („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 67/19)


Spisak studenata za izborni predmet 2019/20

Master učitelj
Master vaspitač u predškolskim ustanovama
Master vaspitač u domovima
Master obrazovanje profesora predmetne nastave
Osnovne akademske studije


ODLUKA O PRODUŽENjU ROKA ZA ZAVRŠETAK STUDIJA

ODLUKA O ODOBRENjU VANREDNOG SEPTEMBAR 3 ISPITNOG ROKA U ŠK. 2018/19. Obaveštenje za kandidate koji su završili trogodišnje osnovne akademske studije na Studijskom programu Vaspitač u predškolskim ustanovama i Vaspitač u domovima (180 ESPB) i stekli stručni naziv Vaspitač, na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu..


 Obaveštenje za učitelje i vaspitače koji su završili pedagošku akademiju za obrazovanje nastavnika razredne nastave, odnosno višu školu za obrazovanje vaspitača (šesti stepen stručne spreme).


 Obaveštenje za nastavnike predmetne nastave o upisu na Program pedagoško-psihološko-metodičkog obrazovanja nastavnika za sticanje minimalno 36 ESPB.


 Obaveštenje za učitelje o upisu na Program obrazovanja učitelja za izvođenje nastave iz Informatike i računarstva u osnovnoj školi


Pravilnik o stipendijama za izuzetno nadarene studenta

Pravilnik o studentskim kreditima i stipendijama


Raspored prezentacija programskih sadržaja izbornih predmeta za jesenji semestar školske 2019/2020. godine – prva godina


Master Profesori predmetne nastave od školske 2018/2019. mogu da predaju u:

  • Osnovnim školama (predmetna nastava)
  • Srednjim stručnim školama
  • Gimnazijama

Na sednici održanoj 24. aprila 2018. godine Nastavno-naučno veće donelo je odluku da se završni rad na osnovnim akademskim studijama predaje u spiralnom povezu. Ova novina ima za cilj da studentima umanji troškove koričenja rada.

 


OPŠTA OBAVEŠTENjA


Obaveštenje za studente III godine – Učitelj – Podela u grupe, š.k 2020/2021.
Obaveštenje za studente IV godine – Učitelj – Podela u grupe, š.k 2020/2021.
Obaveštenje za studente IV godine – Vaspitač u predškolskim ustanovama – Podela u grupe, š.k 2020/2021.


Raspored držanja aktivnosti iz Metodičkog praktikuma razvoja govora za 1. i 3. grupu četvrte godine PV.


Studijski program: Vaspitač u predškolskim ustanovama, IV godina

Predmet: Metodički praktikum razvoja govora, školska 2019/2020.

Doc. dr Jelena Spasić 

Raspored držanja aktivnosti u predškolskoj ustanovi „Sunce“ (izmenjen i dopunjen)

Raspored držanja aktivnosti u predškolskoj ustanovi „Sunce“


Obaveštenje za studente III godine – Učitelj – Podela u grupe, š.k 2019/2020.

Obaveštenje za studente IV godine – Učitelj – Podela u grupe, š.k 2019/2020.

Obaveštenje za studente III godine – Vaspitač u predškolskim ustanovama – Podela u grupe, š.k 2019/2020.

Obaveštenje za studente IV godine – Vaspitač u predškolskim ustanovama – Podela u grupe, š.k 2019/2020.


Spisak studenata za izborni predmet 2019/20 –  prolećni semestar


 Odobravaju se vanredni ispitni rokovi na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu počev od školske 2016/17. godine za polaznike Programa pedagoško-psihološko-metodičkog obrazovanja nastavnika i studente po isteku redovnog trajanja studijskih programa na osnovnim i master akademskim studijama (apsolvente).
Vanredni ispitni rokovi su novembarski i decembarski
.


OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE MASTER AKADEMSKIH STUDIJA

 Student master akademskih studija, nakon isteka redovnog trajanja studija, ima pravo da polaže ispite i u vanrednim ispitnim rokovima u toku školske godine (oktobarski, novembarski, decembarski, februarski, martovski i majski ispitni rok).
Prijava ispita je od 20. do 25. u mesecu koji prethodi vanrednom ispitnom roku.


 Studentima osnovnih akademskih studija upisanih po odredbama Zakona o visokom obrazovanju, odobrava se polaganje prenetih ispita iz nastavnih predmeta prethodnih godina studija u vanrednim ispitnim rokovima.


Obrasci (semestralni list, ŠV obrazac, zahtev za izdavanje potvrde o statusu) mogu se preuzeti ovde ili se mogu dobiti u studentskoj organizaciji uz nadoknadu troškova štampe.