Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Aktuelna obaveštenja

 


IZBORNI PREDMETI

Studenti koji su se prilikom opredeljivanja za izborne predmete za prolećni semestar opredelili za izborne predmete Dečje muzičko stvaralaštvo, Rad sa darovitim učenicima i Interkulturalno obrazovanje, treba do petka da se obrate Jelici Janković u studentskoj službi radi raspoređivanja na druge izborne predmete.


Poziv za prijavu na Zimsku školu otvorenih podataka za studente društveno-humanističkih nauka


Raspored prezentacija programskih sadržaja izbornih predmeta za prolećni semestar školske 2019/2020. godine


Fakultet za humanističke i društvene nauke Maltepe iz Istanbula, objavljuje i poziva sve zainteresovane studente na  8. Međunarodni studentski kongres humanističkih i društvenih nauka (IHSSSC).


Obaveštavaju se studenti master akademskih studija, upisanih u školskoj 2019/2020. godini, da su od utorka 03.12.2019. godine aktivirani nalozi na studentskom servisu „e-student“.

Korisničko ime je broj indeksa studenta, a inicijalna lozinka je JMBG studenta. O detaljima se možete informisati na https://pefja.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2018/09/Uputstvo_za_estudent_v1.1.pdf.


ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANjU („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 67/19)


Spisak studenata za izborni predmet 2019/20

Master učitelj
Master vaspitač u predškolskim ustanovama
Master vaspitač u domovima
Master obrazovanje profesora predmetne nastave
Osnovne akademske studije


ODLUKA O PRODUŽENjU ROKA ZA ZAVRŠETAK STUDIJA

ODLUKA O ODOBRENjU VANREDNOG SEPTEMBAR 3 ISPITNOG ROKA U ŠK. 2018/19. Obaveštenje za kandidate koji su završili trogodišnje osnovne akademske studije na Studijskom programu Vaspitač u predškolskim ustanovama i Vaspitač u domovima (180 ESPB) i stekli stručni naziv Vaspitač, na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu..


 Obaveštenje za učitelje i vaspitače koji su završili pedagošku akademiju za obrazovanje nastavnika razredne nastave, odnosno višu školu za obrazovanje vaspitača (šesti stepen stručne spreme).


 Obaveštenje za nastavnike predmetne nastave o upisu na Program pedagoško-psihološko-metodičkog obrazovanja nastavnika za sticanje minimalno 36 ESPB.


 Obaveštenje za učitelje o upisu na Program obrazovanja učitelja za izvođenje nastave iz Informatike i računarstva u osnovnoj školi


Pravilnik o stipendijama za izuzetno nadarene studenta

Pravilnik o studentskim kreditima i stipendijama


Raspored prezentacija programskih sadržaja izbornih predmeta za jesenji semestar školske 2019/2020. godine – prva godina


Master Profesori predmetne nastave od školske 2018/2019. mogu da predaju u:

  • Osnovnim školama (predmetna nastava)
  • Srednjim stručnim školama
  • Gimnazijama

Na sednici održanoj 24. aprila 2018. godine Nastavno-naučno veće donelo je odluku da se završni rad na osnovnim akademskim studijama predaje u spiralnom povezu. Ova novina ima za cilj da studentima umanji troškove koričenja rada.

 


OPŠTA OBAVEŠTENjA


Raspored držanja aktivnosti iz Metodičkog praktikuma razvoja govora za 1. i 3. grupu četvrte godine PV.


Studijski program: Vaspitač u predškolskim ustanovama, IV godina

Predmet: Metodički praktikum razvoja govora, školska 2019/2020.

Doc. dr Jelena Spasić 

Raspored držanja aktivnosti u predškolskoj ustanovi „Sunce“ (izmenjen i dopunjen)

Raspored držanja aktivnosti u predškolskoj ustanovi „Sunce“


Obaveštenje za studente III godine – Učitelj – Podela u grupe, š.k 2019/2020.

Obaveštenje za studente IV godine – Učitelj – Podela u grupe, š.k 2019/2020.

Obaveštenje za studente III godine – Vaspitač u predškolskim ustanovama – Podela u grupe, š.k 2019/2020.

Obaveštenje za studente IV godine – Vaspitač u predškolskim ustanovama – Podela u grupe, š.k 2019/2020.


Spisak studenata za izborni predmet 2019/20 –  prolećni semestar


 Odobravaju se vanredni ispitni rokovi na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu počev od školske 2016/17. godine za polaznike Programa pedagoško-psihološko-metodičkog obrazovanja nastavnika i studente po isteku redovnog trajanja studijskih programa na osnovnim i master akademskim studijama (apsolvente).
Vanredni ispitni rokovi su novembarski i decembarski
.


OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE MASTER AKADEMSKIH STUDIJA

 Student master akademskih studija, nakon isteka redovnog trajanja studija, ima pravo da polaže ispite i u vanrednim ispitnim rokovima u toku školske godine (oktobarski, novembarski, decembarski, februarski, martovski i majski ispitni rok).
Prijava ispita je od 20. do 25. u mesecu koji prethodi vanrednom ispitnom roku.


 Studentima osnovnih akademskih studija upisanih po odredbama Zakona o visokom obrazovanju, odobrava se polaganje prenetih ispita iz nastavnih predmeta prethodnih godina studija u vanrednim ispitnim rokovima.


Obrasci (semestralni list, ŠV obrazac, zahtev za izdavanje potvrde o statusu) mogu se preuzeti ovde ili se mogu dobiti u studentskoj organizaciji uz nadoknadu troškova štampe.