Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Обавештења о увиду јавности – мастер рад


Датум објаве: 12.11.2021.

 Мастер рад Ставови учитеља о интегративној настави природе и друштва, математике и физичког васпитања Милена Стевановић


Датум објаве: 12.11.2021.

 Мастер рад Могућности интеграције наставе природе и друштва и ликовне културе Мирјана Керкез


Датум објаве: 10.11.2021.

 Мастер рад Примена тестова за процену прецизности деце предшколског узраста Миљана Бубања


Датум објаве: 10.11.2021.

 Мастер рад Поезија за децу Томислава Ђокића Невена Ђокић


Датум објаве: 9.11.2021.

 Мастер рад Вредновање постигнућа ученика у време наставе на даљину Славица Алексић


Датум објаве: 5.11.2021.

 Мастер рад Стилске фигуре у поезији за децу као подстицај говорном развоју Јасмина Марјановић


Датум објаве: 4.11.2021.

 Мастер рад Примена програма развојно-едукативних радионица у превенцији наркоманије Марко Јаковљевић


Датум објаве: 3.11.2021.

 Мастер рад Функционално повезивање бајке и језичких игара у развоју говора деце предшколског узраста Сузана Радаковић