Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Обавештења о увиду јавности – мастер радДатум објаве: 23.6.2022.

Мастер рад  – Опремљеност предшколске установе средствима за реализацију истраживачких активности – Кристина Чурлић


Датум објаве: 21.6.2022.

Мастер рад  – Будућност онлајн наставе у високом образовању учитеља и васпитача након пандемије COVID-19 – Александра Илић


Датум објаве: 18.6.2022.

Мастер рад  – Пројектна настава природе и друштва у онлајн окружењу – Јелена Павић


Датум објаве: 17.6.2022.

Мастер рад  – Употреба ИКТ у ликовном васпитању – Ивана Јевтић


Датум објаве: 16.6.2022.

Мастер рад  – Утицај физичке активности на регулацију метаболичких поремећаја код деце – Милена Стефановић


Датум објаве: 9.6.2022.

Мастер рад  – Језички стандард уџбеника и приручника за образовање физиотерапеута – Сандра Мрђен


Датум објаве: 9.6.2022.

Мастер рад  – Језичко-стилске карактеристике уџбеничке литературе у области физиотерапије – Дејан Гајовић


Датум објаве: 8.6.2022.

Мастер рад  – Вршњачки односи деце у игри, одређени предшколским програмима/курикулумима – Ђурђина Сојевић


Датум објаве: 8.6.2022.

Мастер рад  – Повезивање предшколске установе и локалне заједнице, одређено савременим предшколским програмима – Милена Животић


Датум објаве: 8.6.2022.

Мастер рад  – Олимпијске играрије деце предшколског узраста – Сузана Јовић


Датум објаве: 7.6.2022.

Мастер рад  – Ставови учитеља о могућности реализације амбијенталне наставе природе и друштва Радмиле Влајић


Датум објаве: 7.6.2022.

Мастер рад  – Ставови наставника о могућностима примене модела изокренута учионица у наставној пракси Емилије Стојковић


Датум објаве: 6.6.2022.

Мастер рад  – Унапређивање педагошког рада са ученицима на болничком лечењу из угла директора и ученикаТијана Ранђеловић