Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Обавештења о увиду јавности – мастер рад


Датум објаве: 4.12.2019.

Мастер рад Интегративни модел обраде дечијих народних игара – Даница Голубовић


Датум објаве: 4.12.2019.

Мастер рад Реализација програма физичког васпитања у вртићима на територији општине Аранђеловац – Марија Вујић-Никетић


Датум објаве: 4.12.2019.

Мастер рад Значај интегративног приступа у реализацији физичког васпитања на предшколском узрасту – Катарина Николић


Датум објаве: 4.12.2019.

Мастер рад Мерење оптерећења деце на физичкој активности – Далиборка Павловић


Датум објаве: 4.12.2019.

Мастер рад Утицај традиционалних дечјих игара са певањем на моторички развој предшколсе деце – Снежана Илић


Датум објаве: 4.12.2019.

Мастер рад Улога и значај вешби обликовања за лепо и правилно држање тела – Ивана Марковић


Датум објаве: 4.12.2019.

Мастер рад Моторичке способности деце предшколског узраста – Иван Гајић