Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

Обавештења о увиду јавности и јавној одбрани – мастер рад


 

Обавештења о јавној одбрани

 Датум објаве: 10.4.2019.

Јавна одбрана мастер рада – Александра Грбић

Датум објаве: 08.4.2019.

Јавна одбрана мастер рада – Андријана Манојловић

Датум објаве: 22.2.2019.

Јавна одбрана мастер рада – Светлана Лазаревић

Датум објаве: 22.2.2019.

Јавна одбрана мастер рада – Александра Анђелковић

Датум објаве: 22.2.2019.

Јавна одбрана мастер рада – Драгана Пешић

Датум објаве: 22.2.2019.

Јавна одбрана мастер рада – Светлана Шимић

Датум објаве: 22.2.2019.

Јавна одбрана мастер рада – Љиљана Сератлић

Датум објаве: 21.2.2019.

Јавна одбрана мастер рада – Марија Мосуровић

Датум објаве: 21.2.2019.

Јавна одбрана мастер рада – Мирјана Станковић

Датум објаве: 21.2.2019.

Јавна одбрана мастер рада – Марија Марковић

Датум објаве: 19.2.2019.

Јавна одбрана мастер рада – Надица Синадиновић

Датум објаве: 19.2.2019.

Јавна одбрана мастер рада – Соња Ђурић

Датум објаве: 19.2.2019.

Јавна одбрана мастер рада – Слобода Цвијовић

Датум објаве: 5.2.2019.

Јавна одбрана мастер рада – Јелена Петровић 

Увид јавности

 


Датум објаве: 19.4.2019.

 Мастер рад  Агилност деце млађег узраста – разлике по полу – Марија Крстић

Датум објаве: 19.4.2019.

 Мастер рад Материјално-просторни услови у предшколским установама – Александра Петковић

Датум објаве: 28.11.2018.

Мастер рад Процес музичког описмењавања ученика у петом и шестом разреду основне школе – Ирена Миловановић


Датум објаве: 27.11.2018.

 Мастер рад  Комуникација и сарадња родитеља и васпитача у функцији у функцији остваривања партнерства породице и предшколске установе – Латинка Вујисић


Датум објаве: 27.11.2018.

Мастер рад  Историјски развој математичког образовања у млађим разредима основне школе у Србији – Чедомир Алексић