Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

ONLAJN PRIPREMNA NASTAVA ZA UPIS STUDENATA U ŠKOLSKOJ 2020/2021.


 Probni prijemni ispit – Test Osnovne pismenosti, ključ i napomene


                Onlajn pripremna nastava iz Osnovne pismenosti, Razumevanja pročitanog, Muzičkih sposobnosti i Fizičkih sposobnosti za upis na Fakultet pedagoških nauka u Jagodini, odvija se od 28. marta 2020. onlajn, svake subote, na osnovu rasporeda koji se može preuzeti na sledećem linku:

 Raspored časova onlajn pripremne nastave

Obuhvata sadržaje iz oblasti koje se polažu na prijemnom ispitu na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini.

 

Prijavljivanje kandidata za onlajn pripremnu nastavu

 

             Kandidati koji su želeli da pohađaju celokupnu pripremnu nastavu prijavljivali su se do 26. marta 2020. godine, a oni koji žele da pohađaju pripremnu nastavu iz Razumevanja pročitanog, Muzičkih sposobnosti i Fizičkih sposobnosti, mogu se prijaviti do 24. aprila 2020. godine.

Zainteresovani kandidati mogu da se prijave slanjem prijavnog formulara koji se nalazi OVDE na mejl: pefjagodina@pefja.kg.ac.rs.

 

Uputstva o načinu izvođenja onlajn pripremne nastave

 

Osnovna pismenost

              Pripremna nastava iz Osnovne pismenosti odvija se onlajn, posredstvom Google diska na osnovu zadataka i testova koji su kandidatima koji su se prijavili poslati na mejl.


Razumevanje pročitanog

                Pripremna nastava iz Razumevanja pročitanog odvijaće se posredstvom Zoom internet platforme (https://zoom.us/) koju je potrebno instalirati na telefonu ili računaru. Uputstvo za instaliranje korisničkog naloga na Zoom platformi možete preuzeti na sledećem linku:

Uputstvo o načinu realizacije nastave iz Razumevanja pročitanog


Muzičke sposobnosti

                Pripremna nastava za procenu muzičkih sposobnosti odvijaće se putem Zoom internet platforme (https://zoom.us/) koju je potrebno instalirati na telefonu ili računaru. Uputstvo za instaliranje korisničkog naloga na Zoom platformi možete preuzeti na sledećem linku:

Uputstvo

Detaljnije obaveštenje i priloge o pripremnoj nastavi iz Muzičkih sposobnosti možete preuzeti na sledećim linkovima:

Obaveštenje o načinu realizacije nastave za procenu muzičkih sposobnosti

Prilog sa listom predloženih pesama


Fizičke sposobnosti

                Pripremna nastava za procenu fizičkih sposobnosti obuhvata tri testa motorike i tri vežbe iz tematskog područja sportsko-tehnička znanja. Sportsko-tehnička znanja su tako koncipirana da obuhvataju programske sadržaje za predškolski i mlađi školski uzrast. Zadatke i testove možete preuzeti na sledećem linku:

 Motorički testovi i vežbe

Pored ovih materijala, do početka pripremne nastave iz ove oblasti, na sajtu i zvaničnom You Tube kanalu Fakulteta, biće objavljeni video zapisi svih vežbi.

 

VIDEO ZAPISI VEŽBI ZA PROCENU FIZIČKIH SPOSOBNOSTI

 

 


Onlajn probni prijemni ispit

 

Fakultet pedagoških nauka u Jagodini 13. juna 2020. u 9 časova, za polaznike pripremne nastave i sve zainteresovane kandidate, organizuje onlajn probni prijemni ispit (simulaciju prijemnog ispita).

Onlajn probni prijemni ispit je besplatan.

Odvijaće se posredstvom internet platforme Moodle, a pristupa se sa sajta Fakulteta.

Onlajn probni prijemni ispit obuhvata proveru znanja iz Razumevanja pročitanog i Osnovne pismenosti.

Detaljnije uputstvo o otvaranju naloga na platformi Moodle, načinu i satnici  polaganja ispita, biće poslato prijavljenim kandidatima na mejl adresu.

Na probnom prijemnom neće se vršiti procena muzičkih, fizičkih i govornih sposobnosti. Procena ovih sposobnosti vršiće se na prijemnom ispitu, 29. juna 2020. od 9 časova po grupama na osnovu uputstava i materijala  objavljenih na sajtu Fakulteta.

Prijavljivanje za onlajn probni prijemni isppit traje do 12. juna 2020. godine.

Zainteresovani kandidati mogu da se prijave slanjem prijavnog formulara na mejl: probniprijemni@gmail.com

Prijavni formular za onlajn probni prijemni ispit