Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

PRIPREMNA NASTAVA I PROBNI PRIJEMNI ISPIT ZA UPIS STUDENATA U ŠKOLSKOJ 2020/2021.


OBAVEŠTENjE ZA PRIPREMNU NASTAVU

Pripremna nastava iz oblasti osnovne pismenosti odvijaće se onlajn, preko Google diska. Kako bi prijavljeni kandidati imali pristup direktorijumu Pripremna nastava, neophodno je da napišu svoju Gmail adresu u mejlu i pošalju mejl na adresu pripremnanastava20@pefja.kg.ac.rs do četvrtka, 26. 3. 2020.

Napomena: Važno je da kandidati navedu Gmail adresu, a ne Yahoo ili neku drugu adresu elektronske pošte, jer pristup Google platformi mogu dobiti samo preko Gmail adrese. Ukoliko kandidat nema Gmail nalog, neophodno je da ga otvori. Za kreiranje naloga od pomoći je uputstvo dostupno na linku: https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=sr


OBAVEŠTENjE ZA PRIPREMNU NASTAVU

Osnovna pismenost

Dragi  naši kandidati,

Pristup deljenom dokumentu na Google disku pod nazivom Pripremna nastava biće vam omogućen kada budemo prikupili vaše Gmail adrese. Stići će vam mejl u kom se nalazi link preko kog ulazite u direktorijum koji sadrži prezentacije i dokumenta s vežbanjima.

Nakon što pogledate prezentacije koje smo za vas pripremili, provežbajte primere u zasebnim dokumentima. Preporučujem da najpre  pogledate prezentacije  Osnovna pismenost i Pravopis (pismo, veliko slovo), a potom uradite vežbanje u dokumentu Pripremna_2020_1. Potom pogledajte prezentaciju  Pismenost 2 i uradite vežbanje  Pripremna_2020_2. Kako biste se  na zabavan način sistematizovali znanje o pravopisu, možete  se igrati asocijacija koristeći prezentaciju Asocijacije (pripremna nastava). Za pokretanje  prezentacija kliknite na dugme Prikaži u gornjem desnom uglu.

Doc. dr Jelena Spasić
19. 3. 2020.
Jagodina


OBAVEŠTENjE O PRIPREMNOJ NASTAVI
ZA UPIS NA FPNJ

Zbog vanrednog stanja i epidemije virusa KOVID-19, ODLAŽE SE pripremna nastava za upis na Fakultet pedagoških nauka u Jagodini. U skladu sa odlukama rukovodstva Fakulteta o prekidu kontaktne i prelasku na onlajn (online) oblike nastave, početkom naredne sedmice obavestićemo sve prijavljene kandidate o terminima i načinima realizacije pripremne nastave.

Pratite sva obaveštenja na našem sajtu i zvaničnim stranicama Fakulteta na društvenim mrežama Facebook i Instagram.


Pripremna nastava za upis na Fakultet pedagoških nauka u Jagodini u školskoj 2020/2021. ima za cilj da kandidate dodatno osposobi za polaganje prijemnog ispita.

Pripremna nastava je besplatna.

Realizuje  se od 21. marta do 6. juna 2020. godine.

Obuhvata sadržaje iz oblasti koje se polažu na prijemnom ispitu na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini.

Kandidati se mogu opredeliti za pohađanje celokupne pripremne nastave koja obuhvata časove iz Osnovne pismenosti, Razumevanja pročitanog, Muzičkih sposobnosti i Fizičkih sposobnosti, ili za pojedine oblasti tj. grupu predavanja.

BROŠURA PRIPREMNA NASTAVA I PROBNI PRIJEMNI ISPIT

 

Prijavljivanje kandidata za pripremnu nastavu

Kandidati se mogu prijaviti telefonom na broj  035/8223-805 počev od 30. decembra 2019. godine svakog radnog dana od 8 do 15 časova.

Kandidati koji žele da pohađaju celokupnu pripremnu nastavu prijavljuju se do 20. marta 2020. godine, a oni koji žele da pohađaju samo određene segmente pripremne nastave prijavljuju se do 10. aprila 2020. godine.

Zainteresovani kandidati mogu da se prijave i slanjem prijemnog formulara koji se nalazi na sajtu fakulteta na mejl: pefjagodina@pefja.kg.ac.rs.

PRIJAVNI FORMULAR PRIPREMNA NASTAVA

RASPORED ČASOVA PRIPREMNA NASTAVA

 

Probni prijemni ispit

Posle održane pripremne nastave, Fakultet pedagoških nauka 13. juna 2020. u 9 časova, za polaznike pripremne nastave i sve zainteresovane kandidate, organizuje i probni prijemni ispit (simulaciju prijemnog ispita).

Cena polaganja probnog prijemnog ispita je 2.000,oo dinara.

Prijavljivanje traje od 8. januara do 12. juna 2020. godine.

Zainteresovani kandidati mogu da se prijave slanjem prijemnog formulara i skenirane ili uslikane kopije uplatnice na mejl: probniprijemni@gmail.com

PRIJAVNI FORMULAR PROBNI PRIJEMNI

Uplate za probni prijemni ispit se vrše na račun Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini: 840-1292666-93, poziv na broj: PP/20; a uplatnice se prilažu na dan polaganja dežurnim nastavnicima.