Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

PRIPREMNA NASTAVA – PROBNI PRIJEMNI 2022/2023


ONLAJN PROBNI PRIJEMNI ISPIT

 

Fakultet pedagoških nauka u Jagodini 11. juna 2022. u 9 časova, za polaznike pripremne nastave i sve zainteresovane kandidate, organizuje onlajn probni prijemni ispit (simulaciju prijemnog ispita).

Onlajn probni prijemni ispit je besplatan.

Odvijaće se posredstvom internet platforme Moodle, a pristupa se sa sajta Fakulteta. Onlajn probni prijemni ispit obuhvata proveru znanja iz Razumevanja pročitanog i Osnovne pismenosti.

Detaljnije uputstvo o otvaranju naloga na platformi Moodle, načinu i satnici  polaganja ispita, biće poslato prijavljenim kandidatima na mejl adresu.

Na probnom prijemnom neće se vršiti procena muzičkih, fizičkih i govornih sposobnosti. Procena ovih sposobnosti vršiće se na prijemnom ispitu.

Prijavljivanje za onlajn probni prijemni ispit traje do 10. juna 2022. godine.

Zainteresovani kandidati mogu da se prijave slanjem prijavnog formulara na mejl: probniprijemni@gmail.com

Prijavni formular


PRIPREMNA NASTAVA ZA UPIS STUDENATA 2022/2023.

 

Pripremna nastava iz Osnovne pismenosti, Razumevanja pročitanog, Muzičkih sposobnosti i Fizičkih sposobnosti za upis na Fakultet pedagoških nauka u Jagodini, biće organizovana od 26. marta 2022. po kombinovanom modelu, onlajn i uživo, svake subote, na osnovu rasporeda koji se može preuzeti posredstvom sledećeg linka:

 Raspored časova

Obuhvata sadržaje iz oblasti koje se polažu na prijemnom ispitu na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini.

 

Prijavljivanje kandidata za pripremnu nastavu

Kandidati koji žele da pohađaju celokupnu pripremnu nastavu mogu se prijaviti do 25. marta 2022. godine, a oni koji žele da pohađaju pripremnu nastavu iz Razumevanja pročitanog, Muzičkih sposobnosti i Fizičkih sposobnosti, mogu se prijaviti do 15. aprila 2022. godine.

Zainteresovani kandidati mogu da se prijave slanjem prijemnog formulara koji se nalazi OVDE na mejl: pefjagodina@pefja.kg.ac.rs.

 

Uputstva o načinu izvođenja pripremne nastave

 

Osnovna pismenost

Na pripremnoj nastavi iz Osnovne pismenosti polaznicima će biti prezentovani programski sadržaji relevantni za polaganje ovog dela prijemnog ispita (poglavlja iz literature preporučene za pripremanje prijemnog ispita). Kandidati će biti upućeni u specifičnost načina provere znanja iz ove oblasti. Biće im predstavljene konkretne pojedinosti u vezi sa formom testa iz Osnovne pismenosti uz precizna objašnjenja i instrukcije za njegovo rešavanje. Dodatno osposobljavanje za usvajanje gramatičke i ortografske norme realizuje se ne samo teorijskom nastavom već i neposrednim rešavanjem raznovrsnih i najfrekventnijih tipova zadataka sa ranijih prijemnih ispita uz detaljnu povratnu informaciju. Zahvaljujući praktičnoj primeni pravopisnih i gramatičkih pravila na konkretnim primerima i proceni uspešnosti, kandidati će moći da prate svoj napredak u savladavanju zadatih sadržaja i kvalitetno se pripreme za predstojeći prijemni ispit iz Osnovne pismenosti.

Pripremna nastava iz Osnovne pismenosti odvija se onlajn, preko Google diska na osnovu zadataka i testova koji će kandidatima biti poslati na mejl.

 

Razumevanje pročitanog

Pripremna nastava u oblasti kompetencija razumevanja pročitanog izvodi se u vidu individualnog i grupnog vežbanja u čitanju (analizi i tumačenju) odgovarajućih tekstova koji su po svom sadržaju i zahtevima nalik zadacima koji se zadaju na prijemnom ispitu. Cilj vežbanja jeste da kod kandidata razvije različite tehnike pristupanja analizi sadržaja teksta – izdvajanje bitnog, zanemarivanje nebitnog, prepoznavanje bitnih pojmova, uočavanje veza između podataka, identifikovanje glavne ideje, čitanje, tumačenje i povezivanje podataka prikazanih grafikonima, tabelama ili mapama. Na časovima pripreme, kandidati imaju priliku da aktivno učestvuju u sopstvenoj obuci kroz saradnju i diskusiju sa nastavnikom i ostalim kandidatima, postavljaju pitanja i dobiju onaj nivo i vrstu objašnjenja spram teškoća koje budu imali.

Pripremna nastava iz Razumevanja pročitanog odvijaće se posredstvom Zoom internet platforme (https://zoom.us/) koju je potrebno instalirati na telefonu ili računaru. Uputstvo za instaliranje korisničkog naloga na Zoom platformi možete preuzeti na sledećem linku:

Uputstvo

 

Muzičke sposobnosti

Pripremna nastava za procenu muzičkih sposobnosti sastoji se iz praktičnih vežbi koje će kandidatu pomoći u pripremi prijemnog ispita. Procena muzičkih sposobnosti na prijemnom ispitu obuhvata proveru melodijskog sluha (pevanje jedne dečje pesme koju kandidat bira sa liste ponuđenih pesama na sajtu), osećaja za ritam (izvođenje zadatih ritmičkih motiva) i proveru muzičke memorije (ponavljanje/reprodukovanje ritmičkog motiva, melodijskog motiva i zadatog tona). Pripremna nastava se izvodi grupno i individualno, kako bi se kandidatima ukazalo na eventualne greške i dale sugestije za dalji rad. U okviru pripremne nastave kandidati se upoznaju sa načinom polaganja ovog dela prijemnog ispita, reprodukuju ritmičke i melodijske motive (sa istim zahtevima koje će imati vežbe na prijemnom ispitu) i pevaju dečje pesme čiji se notni zapisi nalaze se na sajtu Fakulteta. Kandidatima se pojedinačno, u odnosu na obim glasa i muzičke sposobnosti, preporučuju određene pesme za izvođenje na proceni muzičkih sposobnosti. Kandidati u toku pripremne nastave, kao i na prijemnom ispitu, pesme pevaju uz klavirsku pratnju koju izvodi jedan od članova komisije.

Pripremna nastava za procenu muzičkih sposobnosti odvijaće se uživo na Fakultetu prema objavljenom rasporedu.

Detaljnije obaveštenje i priloge o pripremnoj nastavi iz Muzičkih sposobnosti možete preuzeti na sledećim linkovima:

Obaveštenje
Prilog

 

Fizičke sposobnosti

Pripremna nastava za procenu fizičkih sposobnosti obuhvata tri testa motorike i tri vežbe iz tematskog područja sportsko-tehnička znanja. Sportsko-tehnička znanja su tako koncipirana da obuhvataju programske sadržaje za predškolski i mlađi školski uzrast.

Nastava će se odvijati uživo na Fakultetu prema objavljenom rasporedu.

Zadatke i testove možete preuzeti na sledećem linku:

Zadaci i testovi za procenu motoričkih sposobnosti i sportsko tehničkih znanja

 

VIDEO ZAPISI VEŽBI ZA PROCENU FIZIČKIH SPOSOBNOSTI