Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Bilateralni projekat Krize, izazovi i savremeni obrazovni sistem


Krize, izazovi i savremeni obrazovni sistem

(broj ugovora o saradnji: 01-2442/1)

 

Cilj bilateralnog projekta Krize, izazovi i savremeni obrazovni sistem je identifikacija problema savremenog obrazovanja u kontekstu kriza i izazova obrazovnih sistema nastalih u aktuelnim društvenim okolnostima i analiza mogućnosti njihovog prevazilaženja.

 

Posebni ciljevi projekta su

 1. Određivanje prirode i stepena promena u procesima učenja i poučavanja u aktuelnim društvenim okolnostima;
 2. Analiza spremnosti aktera u obrazovnom sistemu da se prilagode krizama i izazovima savremenog obrazovanja;
 3. Identifikacija socijalnih, psiholoških i emocionalnih barijera koje utiču na savremeni obrazovni sistem;
 4. Utvrđivanje uticaja kriza savremenog obrazovanja na nastavu u mlađim razredima osnovne škole i na univerzitetsko obrazovanje budućih učitelja i vaspitača;
 5. Utvrđivanje uticaja društvenih kriza i izazova u procesu evolucije obrazovnih sistema;
 6. Determinisanje preporuka i smernica u cilju uspešnog prevazilaženja prepreka u savremenom obrazovnom sistemu.

 

Glavni ishodi projekta su:

 1. Zajednički publikovani naučni radovi učesnika projekta
 2. Zajedničko pripremanje i uređivanje tematske publikacije u vezi sa temom prokejta
 3. Naučna konferencija o uticaju kriza i izazova u pojedinim metodikama nastave
 4. Gostujuća predavanja učesnika projekta u cilju razmene primera dobre prakse i diseminacije rezultata

 

Nosioci projekta su Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu i Filozofski fakultet, Univerzitet Crne Gore.

 

Rukovodioci projekta su:

Prof. dr Nenad Vulović, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu

Prof. dr Veselin Mićanović, Filozofski fakultet, Univerzitet Crne Gore

 

Učesnici projekta ispred Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu su:

 1. Prof. dr Violeta Jovanović
 2. Prof. dr Dušan Ristanović
 3. Prof. dr Ilijana Čutura
 4. Prof. dr Nenad Vulović
 5. Prof. dr Aleksandra Mihajlović
 6. Prof. dr Irena Golubović Ilić
 7. Prof. dr Olivera Cekić Jovanović
 8. Prof. dr Ivana Ćirković Miladinović
 9. Prof. dr Emina Kopas Vukašinović
 10. Prof. dr Vesna Trifunović
 11. Prof. dr Predrag Živković
 12. Prof. dr Ružica Petrović
 13. Prof. dr Sandra Milanović
 14. Prof. dr Verica Milutinović
 15. Doc. dr Maja Dimitrijević
 16. Doc. dr Vladimir Ristić
 17. Doc. dr Jelena Mladenović
 18. Doc. dr Slađana Stanković
 19. Doc. dr Jelena Spasić
 20. Doc. dr Nenad Stevanović
 21. Doc. dr Vera Savić
 22. Doc. mr Ivana Milić
 23. Doc. mr Jelena Grkić Ginić
 24. Doc. Milica Stanković
 25. Milan Milikić
 26. Suzana Đorđević
 27. Milan Komnenović
 28. Nedeljko Milanović
 29. Jovana Đorđević