Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Rezultati ispita – arhiva 2019.


Rezultati ispita održanih u decembru 2019. godine.

Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu (predlog konačnih ocena)
Uvod u proučavanje književnosti U – kolokvijum II
Pedagoška psihologija – kolokvijum (popravni)
 Rezultati kolokvijuma kod Prof. dr Radmile Milovanović
Pedagoška psihologija – kolokvijum (popravni)
Modeli organizacije rada u domovima – popravni kolokvijum
Školska i porodična pedagogija –  drugi popravni kolokvijum
Uvod u pedagogiju – apsolventi
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta – kolokvijum (popravni)
Srpski jezik PV, DV – kolokvijum (popravni)
Uvod u proučavanje književnosti – Popravni kolokvijum 2 – PV
Uvod u proučavanje književnosti – Popravni kolokvijum 2 – DV
Porodična pedagogija – ispit
Akademsko pisanje – kolokvijum II
Inkluzivno obrazovanje-teorija i praksa
Inkluzija u obrazovanju – kolokvijum (popravni)
Didaktika U – kolokvijum II
Inkluzija u obrazovanju
Akademski engleski jezik – kolokvijum
Osnova matematike 1 – prvi popravni kolokvijum
Osnova matematike 2 – prvi popravni kolokvijum
Engleski jezik struke U – kolokvijum II
Inkluzivno obrazovanje-teorija i praksa MAS U – kolokvijum
Uvod u proučavanje književnosti PV IV – usmeni
Uvod u proučavanje književnosti PV – doškolovanje – kolokvijum I
Uvod u proučavanje književnosti – drugi kolokvijum, PV
Uvod u proučavanje književnosti – drugi kolokvijum, DV
Osnova komunikologije – kolokvijum
Govorne vestine i komunikologija – kolokvijum
Osnove matematike 1 – pismeni deo ispita
Osnove matematike 2 – pismeni deo ispita
Elementarni matematički pojmovi – prvi popravni kolokvijum
Akademski engleski jezik – kolokvijum
Fenomenologija slobodnog vremena – kolokvijum I
Školska i porodična pedagogija – kolokvijum II
Engleski jezik struke U – kolokvijum I
Osnove informatike U – kolokvijum I (popravni)
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti – kolokvijum I
Metodika vaspitno obrazovnog rada PV – kolokvijum
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu – kolokvijum (popravni)
Školska i porodična pedagogija – kolokvijum II
Srpski jezik PV, DV – kolokvijum
Osnove matematike I – kolokvijum I
Metodika rada domskog vaspitača – kolokvijum (popravni)
Razvoj i učenje dece ranog uzrasta – kolokvijum
Pedagoška psihologija – kolokvijum
Osnove matematike II
Modeli organizacije rada u domovima – kolokvijum
Metodologija pedagoških istraživanja-test znanja i statistika
Filozofija sa etikom – kolokvijum (popravni)


Rezultati ispita održanih u novembru 2019. godine.

Osnove socijalne pedagogije
Inkluzija u obrazovanju
Predškolska pedagogija – kolokvijum I (popravni)
Uvod u proučavanje književnosti PV (IV godina) – kolokvijum I
Elementarni matematički pojmovi – kolokvijum
Uvod u proučavanje književnosti U – kolokvijum (ponovljeni)
 Osnove informatike – U
 Osnove informatike – PV, DV
 Scenska i lutkarksa umetnost – kolokvijum
 Rezultati kolokvijuma kod Prof. dr Radmila Milovanović
 Filozofija sa etikom – kolokvijum
 Akademsko pisanje – prvi kolokvijum U
 Prevencije poremećaja u ponašanju – kolokvijum
Akademsko pisanje – prvi kolokvijum
Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu – MAS OPPN kolokvijum SPSS
Osnove prirodnih nauka U – kolokvijum
Osnove prirodnih nauka PV – kolokvijum
Osnove prirodnih nauka DV – kolokvijum
Prvi popravni kolokvijum iz didaktike – U
Prvi popravni kolokvijum iz didaktike – DV
Razvojna psihologija
Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu – PPM
Uvod u proučavanje književnosti PV – kolokvijum I (popravni)
Uvod u proučavanje književnosti U – kolokvijum I
Školska i porodična pedagogija,  prvi popravni kolokvijum
Metodika vaspitno-obrazovnog rada
Psihopatologija detnjstva i mladosti
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Srpski jezik 1 – U, 1. godina, popravni kolokvijum
Osnova matematike 1
Uvod u pedagogiju
Metodologija pedagoških istraživanja – test znanja i kolokvijumi
Akademsko pisanje – pismeni deo ispita
Didaktika DV – kolokvijum I
Didaktika U – kolokvijum I
Porodična pedagogija
Pedagogija slobodnog vremena
Uvod u proučavanje književnosti PV – kolokvijum I
Uvod u proučavanje književnosti (doškolovanje) – kolokvijum I
Predškolska pedagogija – kolokvijum


Rezultati ispita održanih u oktobru 2019. godine.

Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu – MAS OPPN kolokvijum SPSS
Školska i porodična pedagogija – prvi kolokvijum
Srpski jezik I U – kolokvijum
Prevencija poremećaja u ponašanju – kolokvijum
Metodika prirode i društva
Metodika upoznavanja okoline
Akademsko pisanje – kolokvijum
Metodologija pedagoških istraživanja – pismeni
Inkluzija u obrazovanju
Inkluzivno obrazovanje-teorija i praksa
Srpski jezik 2 – ispit (septembar 3 ispitni rok)
Uvod u proučavanje književnosti – U
Književnost za decu – PV
Uvod u pedagogiju
Porodična pedagogija
Školska i porodična pedagogija
Osnove socijalne pedagogije
Književnost za decu U (završni deo)
Osnove prirodnih nauka PV
Osnove prirodnih nauka DV
Osnove prirodnih nauka U
Interkulturalno obrazovanje
Inkluzivno obrazovanje-teorija i praksa
Konstruktivno rešavanje sukoba
Inkluzija u obrazovanju
Književnost za decu – završni deo – PV
Uvod u proučavanje književnosti – završni deo – PV
Uvod u proučavanje književnosti – završni deo – PV doškolovanje
Srpski jezik 2 – rezultati pismenog dela ispita
Uvod u proučavanje književnosti DV (završni deo)
Metodika prirode i društva
Metodika upoznavanja okoline
Pedagoška psihologija
Razvoj i učenje dece na ranim uzrastima
Razvojna psihologija


Rezultati ispita održanih u septembru 2019. godine.

Razvojne krize i mentalno zdravlje PPM
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu PPM
Razvojna psihologija (dopuna)
Književnost za decu, pismeni ispit – U
Metodika razvoja govora
Razvojna psihologija
Pedagogija slobodnog vremena
Uvod u pedagogiju – ispit
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
Uvod u proučavanje književnosti – DV
Književnosti za decu – završni deo – Učitelj
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – U
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – PV
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – PV Doškolovanje
Pedagogija slobobnog vremena
Metodologija pedagoških istraživanja
Akademsko pisanje
Kurikulum predškolskog vaspitanja – kolokvijum
Metodika vaspitno-obrazovnog rada – kolokvijum
Predškolska pedagogija – kolokvijum
Opšti engleski – pismeni
Didaktika DV
Didaktika U
Književnost za decu – pismeni – PV
Filozofija sa etikom, Retorika
Pedagoška psihologija
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta
Srski jezik PV,DV
Modeli organizacije rada u domu
Školska i porodična pedagogija
Osnove matematike I
Osnove matematike II
Elementarni matematički pojmovi
Pedagoška psihologija – usmeni II
Razvojna psihologija – usmeni II
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta – usmeni II
Pedagoška psihologija – usmeni
Razvojna psihologija – usmeni
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta – usmeni
Rezultati ispita kod prof. dr Radmile Milovanović (24.9.2019.)
Rezultati ispita kod prof. dr Radmile Milovanović (23.9.2019.)
Osnove informatike
Informatika u obrazovanju
Porodična pedagogija
Inkluzija u obrazovanju
Osnove socijalne pedagogije
Engleski jezik struke – ispit
Književnost za decu – ispit
Pedagogija slobodnog vremena – ispit
Metodologija pedagoških istraživanja (statistika i SPSS)
Srpski jezik II
Metodika upoznavanja okoline
Metodika prirode i društva
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu II
Osnove prirodnih nauka U
Osnove prirodnih nauka PV
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu
Psihologija mentalnog zdravlja
Konstruktivno rešavanje sukoba
Interkulturalno obrazovanje
Individualizacija i podrška učenicima
Inkluzivno obrazovanje-teorija i praksa
Uvod u proučavanje književnosti PV DV – završni
Književnost za decu PV – završni
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Psihopatologija detinjstva i mladosti
Metodika nastave muzičke kulture
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu PPM
Razvojne krize i mentalno zdravlje PPM
Sociologija – ispit
Uvod u pedagogiju ispit
Engleski jezik – PV, DV
Filozofija sa etikom
Retorika
Razvojna psihologija
Opšta higijena
Ekologija
Književnost za decu – pismeni ispit
Akademsko pisanje – pismeni deo
Metodologija pedagoških istraživanja – kolokvijumi statistika i SPSS
Kurikuluma predškolskog vaspitanja – kolokvijum
Metodike vaspitno-obrazovnog rada – kolokvijum
Predškolska pedagogija – kolokvijum
Književnost za decu PV – pismeni
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
Metodologija pedagoških istraživanja – pismeni
Uvod u proučavanje književnosti, pismeni ispit – DV
Školska i porodična pedagogija – ispit
Pedagogija slobodnog vremena – ispit
Didaktika – U
Didaktika – DV
Praktikumi – Uvod u pedagogiju – U
Praktikumi – Uvod u pedagogiju – PV
Praktikumi – Uvod u pedagogiju – DV
Uvod u proučavanje književnosti PV – pismeni
Uvod u proučavanje književnosti U – pismeni
Srpski jezik PV, DV
Opšti engleski
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta
Pedagoška psihologija
Osnove informatike
Informatika u obrazovanju U
Engleski jezik struke
Porodična pedagogija
Osnova matematike 1
Osnova matematike 2
Elementarni matematički pojmovi


Rezultati ispita održanih u julu 2019. godine.

Uvod u istoriju srpske književnosti II
Književnost za decu PV – usmeni
Književnost za decu (stari program)
Uvod u proučavanje književnosti PV – usmeni
Uvod u proučavanje književnosti PV IV godina doškolovanje – usmeni
Metodika upoznavanja okoline PV
Metodika nastave prirode i društva U
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa
Konstruktivno rešavanje sukoba
Engleski jezik PV, DV
Metodika muzičkog vaspitanja PV
Sociologija
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa
Osnove socijalne pedagogije
Inkluzija u obrazovanju DV
Razvojna psihologija
Razvojne krize i mentalno zdravlje – PPM
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu – PPM
Inkluzija u obrazovanju U, PV
Metodologija pedagoških istraživanja – pismeni
Književnost za decu PV – pismeni
Uvod u proučavanje književnosti PV IV godina doškolovanje – pismeni
Uvod u proučavanje književnosti PV – pismeni
Uvod u proučavanje književnosti DV
Uvod u proučavanje književnosti U – pismeni
Didaktika U
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
Opšti engleski U – pismeni
Školska i porodična pedagogija
Pedagogija slobodnog vremena
Praktikumi – Uvod u pedagogiju U
Praktikumi – Uvod u pedagogiju PV
Praktikumi – Uvod u pedagogiju DV
Predškolska pedagogija
Prevencija poremećaja u ponašanju – kolokvijum
Metodika vaspitno – obrazovnog rada
Pedagoška psihologija
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta
Filozofija sa etikom
Psihologija mentalnog zdravlja
Metodologija pedagoških istraživanja – SPSS
Srpski jezik I U
Srpski jezik PV
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Osnova matematike 1
Osnova matematike 2
Elementarni matematički pojmovi
Metodologija pedagoških istraživanja – statistika
Psihopatologija detinjstva i mladosti
Razvojna psihologija – predlozi ocena
Informatika u obrazovanju
 Engleski jezik struke – ispit
 Porodična pedagogija
Osnove informatike
IKT u nastavi (master)


Rezultati ispita održanih u junu 2019. godine.

Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu – PPM
Razvojna psihologija – Usmeni ispit
Razvojne krize i mentalno zdravlje – PPM
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu – PPM
Konstruktivno rešavanje sukoba
Individualizacija i podrška učenicima u vaspitno-obrazovnom radu
Ekologija
Opšta higijena
Osnove prirodnih nauka – U
Osnove prirodnih nauka – PV
Osnove prirodnih nauka – DV
Zeleni putokazi
Osnova socijalne pedagogije
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa – Master PV
Kurikulumi predškolskog vaspitanja
Metodika vaspitno obrazovnog rada
Predškolska pedagogija
Prevencija poremećaja u ponašanju
Porodična pedagogija
Metodika nastave muzičke kulture – II kolokvijum (popravni)
Uvod u istoriju srpske književnosti 1 – izborni – PV + U
Uvod u istoriju srpske književnosti 2 – izborni – PV + U
Izabrani književni žanr – MASTER DV
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu – U
Psihologija mentalnog zdravlja
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu
Književnost za decu – završni deo
Pedagogija slobodnog vremena
Uvod u pedagogiju
Srpski jezik 2 – Pismeni ispit
Književnost za decu PV – usmeni
Razvojna psihologija – pismeni deo – U
 Razvojna psihologija
 Metodologija pedagoških istraživanja – statistika
 Akademsko pisanje – pismeni
 Metodika rada domskog vaspitača
 Predškolska didaktika
 Pedagoška komunikologija
Metodika nastave poznavanja prirode i društva
Metodika upoznavanja okoline
 Sociologija – ispit
Metodologija pedagoških istraživanja – test znanja
Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu – pismeni MAS OPPN
Uvod u pedagogiju PV – praktikum
Uvod u pedagogiju DV – praktikum
Uvod u pedagogiju U – praktikum
Engleski jezik PV, DV
Tehnike učenja
Didaktika OPPN
Didaktika DV
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti – treći kolokvijum
Uvod u proučavanje književnosti PV – završni deo
Filozofija sa etikom
Informatika u obrazovanju U – kolokvijum I (popravni)
Opšti engleski – pismeni – U
Književnost za decu – pismeni – PV
Književnost za decu – pismeni – PREKVALIFIKACIJA – PV
Razvojna psihologija – kolokvijum (popravni)
Inkluzija u obrazovanju
Metodologija pedagoških istraživanja – kolokvijum SPSS
Informatika u obrazovanju U – kolokvijum II
Srpski jezik 1 – U
Srpski jezik – PV i DV
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – U
Razvojna psihologija U – kolokvijum, dopunjeni rezultati
Razvojna psihologija PV – kolokvijum, dopunjeni rezultati
Razvojna psihologija – kolokvijum (popravni), dopunjeni rezultati
Psihologija mentalnog zdravlja – kolokvijum II
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu – kolokvijum II
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu – kolokvijum II
Didaktika U
Didaktika U – kolokvijum IV (popravni)
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta
Razvojna psihologija – kolokvijum (popravni)
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu U – kolokvijum II
Osnove informatike
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu, Psihopatologija detinjstva i mladosti , Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Osnovi matematike 1
Osnovi matematike 2
Elementarni matematički pojmovi
Uvod u proučavanje književnosti, pismeni ispit – DV
Uvod u proučavanje književnosti PV – pismeni
Uvod u proučavanje književnosti PV (IV godina), doškolovanje- pismeni
Uvod u istoriju srpske književnosti 3
Književost za decu – ponovljeni drugi kolokvijum – U
Školska i porodična pedagogija
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Psihopatologija detinjstva i mladosti


Rezultati ispita održanih u maju 2019. godine.

Srpski jezik PV, DV – kolokvijum II
Metodika nastave muzičke kulture – kolokvijum II
Engleski jezik struke
Engleski jezik II kolokvijum – prva godina PV, DV
Evidencija predispitnih obaveza – Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja
Didaktika U – kolokvijum IV
Didaktika DV – kolokvijum IV
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja DV i U – kviz V i kolokvijum II
Opšti engleski U – kolokvijum II
Književnost za decu PV – kolokvijum II (popravni)
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti – kolokvijum II (popravni)
Književost za decu – drugi kolokvijum U
Rezultati iz Praktikuma Porodične pedagogije
Osnove komunikologije – popravni kolokvijum
Pedagogija slobodnog vremena – drugi popravni kolokvijum
Porodična pedagogija – II popravni kolokvijum
Sociologija – kolokvijum
Književnost za decu – Kolokvijum 2 – PV
Osnove komunikologije – kolokvijum
Medijska pismenost – popravni kolokvijum
Akademsko pisanje  – ispit
Metodologija pedagoških istraživanja  – ispit
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa
Uvod u pedagogiju, drugi popravni kolokvijum
Pedagogija slobodnog vremena, drugi kolokvijum, izborni
Opšti engleski jezik, popravni kolokvijum – U
Osnove matematike II
Porodična pedagogija – kolokvijum II
Kurikulumi predškolskog vaspitanja – Kolokvijum
Književnost za decu PV – kolokvijum I (popravni)
Predškolska pedagogija – kolokvijumi – PV
Književnost za decu U – kolokvijum I (popravni)
Metodika rada domskog vaspitača – kolokvijum II


Rezultati ispita održanih u aprilu 2019. godine.

Osnove informatike PV, DV
Osnove socijalne pedagogije
Konstruktivno rešavanje sukoba
Interkulturalno obrazovanje
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa U (master)
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa PV (master)
Inkluzija u obrazovanju
Individualizacija i podrška učenicima u vaspitno obrazovnom radu
Zeleni putokazi
Osnove prirodnih nauka PV
Osnove prirodnih nauka DV
Ekologija – kolokvijum (popravni)
Engleski jezik PV, DV – kolokvijum (popravni)
Porodična pedagogija – kolokvijum I (popravni)
Uvod u pedagogiju – kolokvijum II
Školska i porodična pedagogija, Porodična pedagogija
Pedagogija slobodnog vremena – kolokvijum I (popravni)
Pedagogija slobodnog vremena DV – kolokvijum II
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti – drugi kolokvijum
Razvojna psihologija – kolokvijum – U
Razvojna psihologija – kolokvijum – PV
Razvojna psihologija – kolokvijum – DV
Psihopatologija detnjstva i mladosti – ispit
Porodica i savremeno društvo – ispit
Uvod u proučavanje književnosti DV – završni deo
Uvod u proučavanje književnosti PV (IV godina), doškolovanje – usmeni
Uvod u proučavanje književnosti PV – usmeni
Pedagoška psihologija – pismeni
Metodika muzičkog vaspitanja PV – kolokvijun (popravni)
Osnove matematike II
Predškolska didaktika PV – popravni kolokvijum I
Kurikulumi predškolskog vaspitanja PV (master) – kolokvijum
Uvod u proučavanje književnosti U – pismeni
Tumačenje književnog dela U – master
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Književnost za decu U – kolokvijum I
Osnove matematike I
Književnost za decu PV – usmeni
Didaktika – treći popravni kolokvijum
Filozofija sa etikom – kolokvijum
Uvod u pedagogiju – kolokvijum I (popravni)
Uvod u proučavanje književnosti DV – pismeni
Osnove informatike PV
IKT u nastavi PV – master
Uvod u proučavanje književnosti PV (IV godina), doškolovanje – pismeni
Uvod u proučavanje književnosti PV – pismeni
Srpski jezik I U
Pedagogija slobodnog vremena – kolokvijum I
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta
Predškolska didaktika – kolokvijum
Elementarni matematički pojmovi
Ekologija – kolokvijum
Engleski jezik struke
Informatika u obrazovanju U – kolokvijum I
Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu – MAS OPPN
Književnost za decu PV – kolokvijum I
Filozofija sa etikom PV, DV
Retorika
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu U – kolokvijum I
Engleski jezik PV, DV – kolokvijum
Opšti engleski U – kolokvijum I
Književnost za decu, pismeni ispit – U
Psihologija mentalnog zdravlja PV – kolokvijum I
Pedagogija slobodnog vremena – popravni kolokvijum
Uvod u pedagogiju
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja U, DV – kviz III i kolokvijum
Razvojna psihologija
Akademsko pisanje – kolokvijum
Metodologija pedagoških istraživanja – pismeni ispit
Metodika nastave likovne kulture – kolokvijum (popravni)
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti


Rezultati ispita održanih u martu 2019. godine.

Školska i porodična pedagogija
Porodična pedagogija
Uvod u pedagogiju – kolokvijum I
Književnost za decu PV – pismeni
Metodologija pedagoških istraživanja – statistika i SPSS
Porodična pedagogija – kolokvijum I
Osnove prirodnih nauka U – kolokvijum (popravi)
Osnove prirodnih nauka PV
Osnove prirodnih nauka DV
Predškolska pedagogija – kolokvijum II
Uvod u proučavanje književnosti U – pismeni
Metodika nastave muzičke kulture – kolokvijum I (popravni)
Uvod u proučavanje književnosti DV – završni
Pedagogija slobodnog vremena – kolokvijum
Uvod u proučavanje književnosti PV – završni
Uvod u proučavanje književnosti PV (IV godina), doškolovanje – završni
Uvod u istoriju srpske književnosti I
Osnovi matematike 1
Osnovi matematike 2
Uvod u pedagogiju
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa PV, DV
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa U
Inkluzija u obrazovanju
Jezik struke U – kolokvijum II
Uvod u proučavanje književnosti, pismeni ispit – DV
Osnove informatike PV – kolokvijum II (popravni)
Uvod u proučavanje književnosti PV – pismeni
Uvod u proučavanje književnosti PV (IV godina), doškolovanje – pismeni
Elementarni matematički pojmovi
Metodika nastave likovne kulture U – kolokvijum
Osnove prirodnih nauka U – kolokvijum II
Akademsko pisanje – kolokvijumi
Metodologija pedagoških istraživanja – OAS ispit
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja U, DV – test II
Metodika muzičkog vaspitanja PV – kolokvijum I
Metodika nastave prirode i društva U
Metodika upoznavanja okoline PV
Filozofija sa etikom
Retorika
Metodologija pedagoških istraživanja – statistika i SPSS
Kurikulumi predškolskog vaspitanja – kolokvijum I
Metodima nastave muzičke kulture – kolokvijum I


Rezultati ispita održanih u februaru 2019. godine.

Opšta higijena
Zeleni putokazi
Osnove prirodnih nauka DV
Osnove prirodnih nauka PV
Školska i porodična pedagogija, Porodična pedagogija, PSV
Individualizacija i podrška učenicima DV – master
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa
Razvojne krize i mentalno zdravlje PPM
Psihopatologija detinjstva i mladosti
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu – doškolovanje
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu PV
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu PPM
Uvod u proučavanje književnosti – završni deo – PV
Uvod u proučavanje književnosti – završni deo – DV
Inkluzija u obrazovanju
Elementarni matematički pojmovi
Osnova matematike 1
Osnova matematike 2
Osnove fizičkog i zdravstrvenog vaspitanja
Pedagoška psihologija
Osnove informatike – kolokvijum II (popravni)
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – PV
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – Doškolovanje
Uvod u proučavanje književnosti, pismeni ispit, DV
Engleski jezik struke U – kolokvijum I
Srpski jezik I U – pismeni
Uvod u proučavanje književnosti U – pismeni
Filozofija sa etikom – ispit
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta
Opšti engleski U – pismeni
Akademsko pisanje
Metodologija pedagoških istraživanja ispit
Srpski jezik – PV, DV
Razvojna psihologija
Književnost za decu – pismeni – PV
Didaktika U
Didaktika DV
Didaktika PPN – master
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti


Rezultati ispita održanih u januaru 2019. godine.

Statistika i SPSS – kolokvijum
Uvod u istoriju srpske književnosti 1 – izborni predmet
Uvod u istoriju srpske književnosti 3 – izborni predmet
Tumačenje književnog dela – Master U
Izabrani književni žanr – Master PV i DV
Uvod u proučavanje književnosti – završni deo – PV
Uvod u proučavanje književnosti – završni deo – DOŠKOLOVANjE
Uvod u proučavanje književnosti – završni deo – DV
Inkluzija u obrazovanju PV
Inkluzija u obrazovanju DV
Inkluzija u obrazovanju U
Osnove prirodnih nauka DV
Osnove prirodnih nauka PV
Osnove informatike U
Osnove informatike DV, PV
ICT u nastavi – master
Individualizacija i podrška učenicima u vaspitno-obrazovnom radu
Inkluzivno obrazovanje-teorija i praksa PV – master
Inkluzivno obrazovanje-teorija i praksa U – master
Osnove socijalne pedagogije
Srpski jezik 1 U
Srpski jezik PV, DV
Predispitne obaveze – Osnova matematike 1 – U Prva godina
Predispitne obaveze – Osnova matematike 2 – U druga godina
Osnovi matematike 1 – pismeni deo ispita
Osnovi matematike 2 – pismeni deo ispita
Uvod u proučavanje književnosti U – pismeni
Filozofija sa etikom
 Retorika
Sociologija obrazovanja
Uvod u proučavanje književnosti, pismeni ispit – DV
Pedagoška psihologija
Razvoji učenje dece ranijih uzrasta
Uvod u proučavanje književnosti PV
Uvod u proučavanje književnosti PV – doškolovanje
Osnovi matematike 2 – drugi popravni kolokvijum
Osnova komunikologije – popravni kolokvijum
Govorne veštine i komunikacije – popravni kolokvijum
Porodica i savremeno društvo
Kultura mladih
Zeleni putokazi
Osnove prirodnih nauka U
Elementarni matematički pojmovi
Predispitne obaveze iz Elementarnih matematičkih pojmova
Razvojna psihologija – pismeni deo
Engleski jezik struke U
Književnost za decu – pismeni ispit U
Osnove matematike 1 U – kolokvijum II
Osnove matematike 2 U – kolokvijum II
Akademsko pisanje – ispit
Metodologija pedagoških istraživanja – ispit
Književnost za decu PV – doškolovanje
Elementarni matematički pojmovi – kolokvijum II
Osnove informatike DV – kolokvijum II
Osnove informatike U – kolokvijum II
Metodika prirode i društva U
Metodika upoznavanja okoline PV
Didaktika DV
Didaktika U – kolokvijum II (popravni)
Didaktika DV – kolokvijum II (popravni)