Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Rezultati ispita – arhiva 2022.


Rezultati ispita (provere znanja) održanih u decembru 2022. godine

Medijska pismenost-kolokvijum
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti – kolokvijum (popravni)
Srpski jezik PV, DV – kolokvijum
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta –  kolokvijum
Metodika-vaspitno obrazovnog rada popravni kolokvijum – OAS PV II godina
Matematika – pismeni deo
Interakcija i komunikacija PV 3 – kolokvijum 2
Interakcija i komunikacija PV 2 – kolokvijum 2
Metodologija pedagoških istraživanja
Akademsko pisanje
Modeli organizacije rada u domovima – prvi popravni kolokvijum
Modeli organizacije rada u domovima – prvi kolokvijum
Metodika upoznavanja okoline PV
Metodika nastave prirode i društva U
Metodologija pedagoških istraživanja – SPSS
Metodologija pedagoških istraživanja – statistika
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta –  kolokvijum
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti (decembarski apsolventski rok)
Školska i porodična pedagogija – kolokvijum 1 (popravni)


Rezultati ispita (provere znanja) održanih u novembru 2022. godine

Uvod u pedagogiju-prvi popravni kolokvijum PV, DV
Uvod u pedagogiju – prvi poplavni kolokvijum – U
Predškolska pedagogija PV – kolokvijum
Metodike vaspitno-obrazovnog rada (OAS-PV- 3. godina)
Školska i porodična pedagogija – kolokvijum 1
Uvod u pedagogiju – I kolokvijum, PV, DV
Osnove vizuelne umetnosti U – popravni kolokvijum
Uvod u pedagogiju prvi kolokvijum
Osnove matematike 1 i 2
Interakcija i komunikacija PV 2. godina – popravni kolokvijum
Interakcija i komunikacija PV 3. godina – popravni kolokvijum
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja – popravni kolkokvijum
Akademsko pisanje
Metodologija pedagoških istraživanja
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu PV3 – kolokvijum
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu PV2 – kolokvijum
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja – kolokvijum
Osnove vizuelne umetnosi U – kolokvijum
Metodologija pedagoških istraživanja – statistika (2)
Metodologija pedagoških istraživanja – SPSS (2)


Rezultati ispita (provere znanja) održanih u oktobru 2022. godine

Scenska i lutkarska umetnost – kolokvijum
 Akademsko pisanje
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
Pedagoška psihologija
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta
Razvojna psihologija (promena)
Razvojna psihologija
Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu
Uvod u proučavanje književnosti PV – II godina
Književnost za decu – PV
Uvod u proučavanje književnosti – DV – II godina
Uvod u proučavanje književnosti – PV – doškolovanje
Uvod u istoriju srpske književnosti 2 U
Uvod u proučavanje književnosti PV
Uvod u proučavanje književnosti – U – I godina
Pedagoška psihologija – I godina
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta
Pedagoška psihologija – ispit
Književnost za decu – završni deo – PV


Rezultati ispita (provere znanja) održanih u septembru 2022. godine

Srpski jezik 2
Uvod u istoriju srpske književnosti 1
Engleski jezik struke – Rezultati pismenoig ispita, Učitelj, 1. godina
Uvod u proučavanje književnosti – završni ispit – PV – I godina
Uvod u proučavanje književnosti – završni ispit – PV – II godina
Uvod u proučavanje književnosti – završni ispit – DV – I godina
Uvod u proučavanje književnosti – završni ispit – DV – II godina
 Razvojna psihologija
 Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
 Srpski jezik – ispit – OAS PV, DV
Metodologija pedagoških istraživanja – U
Osnove matematike 1, 2, Elementarni matematički pojmovi – pismeni deo
Književnost za decu – pismeni – PV
Akademsko pisanje
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – U 1. godina
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – U 2. godina
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – PV – I godina
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – PV – II godina
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – DV – I godina
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – DV – II godina
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – PV – doškolovanje
 Metodologija pedagoških istraživanja – statistika septembar 2
 Metodologija pedagoških istraživanja – SPSS – septembar 2
 Metodologija pedagoških istraživanja – pismeni deo PV i DV – septembar 2
 Metodologija pedagoških istraživanja – pismeni
 Metodika nastave prirode i društva – OAS U – ispit
 Metodika upoznavanja okoline – OAS PV – ispit
 Srpski jezik 2 – pismeni deo ispita
 Uvod u istoriju srpske književnosti 2 – U i PV
 Književnost za decu – završni deo – PV
 Pedagoška psihologija
Metodika nastave srpskkog jezika i književnosti – ispit
Uvod u proučavanje književnosti – završni ispit – PV – I godina
Uvod u proučavanje književnosti – završni ispit – PV – II godina
Uvod u proučavanje književnosti – završni ispit – DV
Uvod u proučavanje književnosti – završni ispit – PV – doškolovanje
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – U – I godina
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – U – II godina
Književnost za decu – pismeni – PV
Akademsko pisanje
Srpski jezik – PV – ispit
Elementarni matematički pojmovi – PV – pismeni deo
Osnove matematike 1 – U – pismeni deo
Osnove matematike 2 – U – pismeni deo
Metodologija pedagoških istraživanja – U
Metodologija pedagoških istraživanja – statistika
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa
 Razvojna psihologija
Metodologija pedagoških istraživanja – SPSS kolokvijum
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – PV
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – DV
Uvod u istoriju srpske književnosti 1  U+PV
Engleski jezik struke U
Metodologija pedagoških istraživanja – PV DV


Rezultati ispita (provere znanja) održanih u julu 2022. godine

Uvod u proučavanje književnosti – završni deo – PV – I godina
Uvod u proučavanje književnosti – završni deo – DV – I godina
Uvod u proučavanje književnosti – završni deo – PV – II godina
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa
Književnost za decu – završni deo – PV
Uvod u istoriju srpske književnosti 2
Akademsko pisanje
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – U – I godina
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – U – II godina
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – PV – II godina
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – DV – I godina
Razvojna psihologija
Metodologija pedagoških istraživanja
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta
Pedagoška psihologija
Književnost za decu – pismeni – PV
Srpski jezik PV i DV – ispit
Akademsko pisanje – kolokvijumi
Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu
Osnove matematike 1
Osnove matematike 2
Elementarni matematički pojmovi

Metodologija pedagoških istraživanja (statistika)
 Engleski jezik struke, učitelj 1. i 2. godina
 Uvod u istoriju srpske književnosti 3
 Metodologija pedagoških istraživanja – SPSS
 Uvod u istoriju srpske književnosti 1


Rezultati ispita (provere znanja) održanih u junu 2022. godine

 Srpski jezik 2
Uvod u proučavanje književnosti – završni deo ispita – PV – 2. godina
Uvod u proučavanje književnosti – završni deo ispita – DV – 1. godina
Uvod u proučavanje književnosti – završni deo ispita – DV – 2. godina
Uvod u proučavanje književnosti – završni deo ispita – PV – doškolovanje
 Pedagoška psihologija – popravni kolokvijunm
 Porodična pedagogija
 Razvoj i učenje dece ranih uzrasta
Metodika nastave muzičke kulture – OAS U – ispit
Pedagoška psihologija
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – PV – I godina
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – DV – I godina
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – PV – II godina
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – DV – II godina
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – PV – doškolovanje
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – U – I. godina
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – U – II. godina
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti – ispit
Srpski jezik, OAS PV i OAS DV
Akademsko pisanje
Metodologija pedagoških istraživanja-statistika
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu
Uvod u pedagogiju – pismeni deo
Književnost za decu – završni deo ispita – PV
Razvojna psihologija
Metodologija pedagoških istraživanja
Matematika (svi) – pismeni deo
Metodologija pedagoških istraživanja – SPSS
Književnost za decu – pismeni – PV
Uvod u istoriju srpske književnosti 2 – PV+U
Uvod u istoriju srpske književnosti 2 – PV doškolovanje
Engleski jezik struke U – pismeni (druga godina, stari program)
Engleski jezik struke U – pismeni


Rezultati ispita (provere znanja) održanih u maju 2022. godine

Uvod u istoriju srpske književnosti 1 – U + PV
Metodika nastave muzičke kulture (OAS Učitelj, III godina)
Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu – PPM
Uvod u proučavanje književnosti – Ponovljeni kolokvijum 2 – U
Engleski jezik struke U – kolokvijum 2
Uvod u proučavanje književnosti – Ponovljeni kolokvijum 2 – PV
Uvod u proučavanje književnosti – Ponovljeni kolokvijum 2 – DV
Metodologija pedagoških istraživanja
Akademsko pisanje
Uvod  u proučavanje književnosti – Kolokvijum 2 – U – I godina


Rezultati ispita (provere znanja) održanih u aprilu 2022. godine.

Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu – PPM i MAS PPN
Pedagoška psihologija – kolokvijum
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti – popravni kolokvijum
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti – popravni kolokvijum
Uvod u proučavanje književnosti U – ponovljeni kolokvijum 1
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta
Pedagoška psihologija
 Engleski jezik struke – 1. godina, Učitelj, popravni kolokvijum
 Uvod u proučavanje književnosti – popravni kolokvijum – PV
 Uvod u proučavanje književnosti – popravni kolokvijum – DV
 Uvod u proučavanje književnosti – završni deo – PV
 Uvod u proučavanje književnosti – završni deo – DV
 Književnost za decu – završni deo – PV
 Razvojna psihologija
 Uvod u pedagogiju – rezultati pismenog ispita
 Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – U
 Akademsko pisanje
 Engleski jezik struke – pismeni ispit
Književnost za decu – Ponovljeni kolokvijum 1 – PV
Metodika nastave srpkog jezika i književnosti – drugi kolokvijum
Engleski jezik struke – kolokvijum, Učitelj, I godina
Uvod u proučavanje književnosti – PV 1. godina
Uvod u proučavanje književnosti – DV 1. godina
Metodika nastave muzičke kulture – kolokvijum I popravni – OAS Učitelj, III godina
Uvod u proučavanje književnosti – PRVA GODINA – Kolokvijum 1 – U
Metodologija pedagoških istraživanja – statistika
Metodologija pedagoških istraživanja – SPSS
Metodologija pedagoških istraživanja – doškolovanje
 Osnove matematike 1 i 2
 Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – PV
 Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – PV doškolovanje
 Sociologija
 Uvod u istoriju srpske književnosti 2
Predškolska pedagogija 1 i 2 – popravni kolokvijum
Metodologija pedagoških istraživanja
Književnost za decu – pismeni – PV


Rezultati ispita (provere znanja) održanih u martu 2022. godine.

Književnost za decu – Kolokvijum 1 – PV
 Predškolska pedagogija – drugi kolokvijum
 Razvoj i učenje dece ranih uzrasta
 Uvod u proučavanje književnosti – završni deo – PV
 Uvod u proučavanje književnosti – završni deo – PV – doškolovanje
 Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa MAS
 Razvojna psihologija
 Uvod u istoriju srpske književnosti 2
 Metodika nastave muzičke kulture – kolokvijum I
 Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – U
 Sociologija
Metodologija pedagoških istraživanja – statistika
Osnove matematike 1 i 2
Akademsko pisanje
Metodologija pedagoških istraživanja
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni ispit – PV
Književnost za decu – pismeni – PV


Rezultati ispita (provere znanja) održanih u februaru 2022. godine.

Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu – PPM
Metodologija pedagoških istraživanja – SPSS
Razvojna psihologija
Pedagoška psihologija
Školska i porodična pedagogija
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa (master)
 Izabrani književni žanr
Uvod u istoriju srpske književnosti 1
Uvod u istoriju srpske književnosti 2
Uvod u istoriju srpske književnosti 3
Akademsko pisanje
Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu – master
Uvod u proučavanje književnosti – završni deo – PV
Uvod u proučavanje književnosti – završni deo – DV
Uvod u proučavanje književnosti – završni deo – Doškolovanje PV
Razvojna psihologija 1 deo
Razvojna psihologija 2 deo
Književnost za decu – završni deo – PV
Jezik struke engleski U – pismeni
Metodologija pedagoških istraživanja – kolokvijumi
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – U
Metodologija pedagoških istraživanja
 Sociologija
 Uvod u proučavanje društva

Osnove matematike 1 i 2 – pismeni
Akademsko pisanje – master
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – PV doškolovanje
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – PV
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – DV
Konstruktivno rešavanje sukoba
Pedagoška psihologija
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta


Rezultati ispita (provere znanja) održanih u januaru 2022. godine.

Izabrani književni žanr – ispit
 Školska i porodična pedagogija – ispit
Diferencijacija i individualizacija – MAS PPN
Uvod u istoriju srpske književnosti 3
Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu – MAS PPN
Uvod u istoriju srpske književnosti 1 – PV
Uvod u proučavanje književnosti PV – konačne ocene
Uvod u proučavanje književnosti DV – konačne ocene
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta – 1 deo
Metodika upoznavanja okoline PV
Uvod u proučavanje književnosti – završni deo – PV doškolovanje
Uvod u istoriju srpske književnosti 1 – U
Uvod u pedagogiju – pismeni
Uvod u proučavanje društva U
Sociologija DV, PV
Modeli organizacije rada u domovima – pismeni deo
Pedagoška psihologija – prvi deo
Uvod u psihologiju DV
Uvod u proučavanje književnosti DV
Uvod u proučavanje književnosti PV
Razvojna psihologija – ispit
Razvojna psihologija 1 deo
Engleski jezik struke U
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – PV doškolovanje
Osnove informatike (1. godina OAS, PV)
Osnove matematike 1
Osnove matematike 2
Elementarni matematički pojmovi

Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – U
Akademsko pisanje
Metodologija pedagoških istraživanja – SPSS
Metodologija pedagoških istraživanja – statistika
Književnost za decu – pismeni – PV
Metodologija pedagoških istraživanja
Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu – kolokvijum