Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина

Резултати испита


Резултати испита одржаних у јулу 2018. године.

Књижевност за децу У – завршни део
Књижевност за децу ПВ – завршни део
Информатика у образовању
Филозофија васпитања
Реторика
Филозофија са етиком
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ДВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ IV година и ДОШКОЛОВАЊЕ
Увод у историју српске књижевности 1
Увод у историју српске књижевности 2
Тумачење књижевног дела – МАСТЕР УЧИТЕЉ
 Социологија
Основе природних наука У
Основе природних наука ПВ
Основе природних наука ДВ
Одрживи развој животне средине
Дидактика ДВ
Дидактика У
Еуклидска геометрија 2. поправни колоквијум
Увод у историју српске књижевности 3
Методологија педагошких истраживања – испит
Српски језик – писмени – ПВ, ДВ
Књижевност за децу – писмени – У
Методика упознавања околине
Методика наставе природе и друштва
Развојна психологија У
Развојна психологија ПВ, ДВ
Основе социјалне педагогије
Инклузија у образовања
Српски језик II – писмени
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Књижевност за децу ПВ – писмени
Енглески језик У – писмени
Предшколска педагогија – колоквијум
Курикулум предшколског васпитања – колоквијум
Методика васпитно-образовног рада – колоквијум
Елементарни математички појмови
Интеркултурално образовање
Конструктивно решавање сукоба
Развој и учење
Педагошка психологија
Увод у проучавање књижевности ПВ (IV година и дошколовање) – писмени
Увод у проучавање књижевности ПВ – писмени
Увод у проучавање књижевности ДВ – писмени
Психологија менталног здравља
Српски језик I
Увод у проучавање књижевности У
Основе математике II
Основе математике I
Методика наставе српског језика и књижевности
ICT у настави
Основе информатике
Методологија педагошких истраживања – статистика
Методологија педагошких истраживања, Академско писање ( Проф. др Бранко Јовановић)
Предшколска дидактика – колоквијум
Основе домске педагогије – колоквијум
Методика рада домског васпитача – колоквијум
Психопатологија деце и младих

 


Резултати испита одржаних у јуну 2018. године:

Одрживи развој животне средине
Књижевност за децу У – коначна табела
Основе природних наука У
Социологија
Увод у историју српске књижевности II
Методологија педагошких истраживања – SPSS У и ПВ
Информатика у образовању У
Књижевност за децу – трећи део – У
Еуклидска геометрија – колоквијум I (поправни)
Интеркултурално образовање
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Конструктивно решавање сукоба
Основе социјалне педагогије
Развојна психологија
Књижевност за децу – завршни део – ПВ
 Дидактика – испит
Методика наставе музичке културе – поправни и II колоквијум
Дидактика У – студенти са пренетим испитом
Дидактика У – колоквијум IV (поновљен)
Методологија педагошких истраживања – Проф. др Бранко Јовановић
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – Проф. др Бранко Јовановић
Академско писање – Проф. др Бранко Јовановић
Српски језик, ПВ и ДВ
Методика упознавања околине – ПВ
Методологија педагошких истраживања – статистика и SPSS У
Српски језик 2
Методологија педагошких истраживања – испит У
Филозофије са етиком
Филозофије васпитања
Реторике
Развојна психологија ДВ – I година
Развојна психологија ПВ – I година
Увод у педагогију
Еуклидска геометрија – колоквијум II
Општа хигијена
Основе природних наука ДВ
Екологија
Основе природних наука ПВ
Инклузија у образовању
Увод у проучавање књижевности – усмени ПВ
Увод у проучавање књижевности – усмени ПВ IV година и дошколовање
Увод у проучавање књижевности – усмени ДВ
Интеракција и комуникација у васпитном раду – дошколовање
Књижевност за децу – писмени испит У
Дидактика ДВ
Методикa наставе природе и друштва  У – Испит III година
Методологија педагошких истраживања – испит ПВ и ДВ
Педагогија слободног времена
Породична педагогија ДВ
Школска и породична педагогија ДВ
Методика наставе српског језика и књижевности
Основе комуникологије – поправни колоквијум
Српски језик I – писмени
Енглески језик – писмени
Књижевност за децу ПВ – писмени
Педагошка комуникологија
Предшколска дидактика
Методика рада домског васпитача
Методика васпитно-образовног рада – колоквијум
Курикулум предшколског васпитања – колоквијум
Превенција поремећаја у понашању – колоквијум
Методика васпитног рада – колоквијум
Предшколска педагогија – колоквијум
Општа хигијена дошколовање
Методологија педагошких истраживања – SPSS ПВ и ДВ
Методологија педагошких истраживања – статистика ПВ и ДВ
Психологија менталног здравља – дошколовање
Психологија менталног здравља – изборни
Увод у историју српске књижевности III У
Психолошко саветовање у васпитном раду
Интеракција и комуникација у васпитном раду ДВ
Интеракција и комуникација у васпитном раду ПВ
Интеракција и комуникација у васпитном раду У
Психопатологија детињства и младости
Психологија комуникације
Основи математике 1
Основи математике 2