Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

Упис – Пријемни испит


Број места за упис студената на Факултет педагошких наука

Студијски програм основних академских студија: Начин финансирања
Из буџета Самофинансирајући
Учитељ, стручни назив: Дипломирани учитељ (четворогодишње студије) 60 30
Васпитач у предшколским установама, стручни назив: Дипломирани васпитач
(четворогодишње студије)
45 45
Васпитач у домовима, стручни назив: Васпитач (трогодишње студије) 15 15
Укупно 120 90

БЕСПЛАТНА ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА УПИС НА ФПНЈ 2018/2019.

 

Припремна настава за упис на Факултет педагошких наука у Јагодини у школској 2018/2019. има за циљ да кандидате додатно оспособи за полагање пријемног испита.

Припремна настава је бесплатна.
Реализује се од 24. марта до 9. јуна 2018. године.
Обухвата садржаје из области које се полажу на пријемном испиту на Факултету педагошких наука у Јагодини.
Кандидати се могу определити за похађање целокупне припремне наставе која обухвата часове из Основне писмености, Разумевања прочитаног, Музичких способности и Физичких способности, или за поједине области тј. групу предавања.

Обавештење
Распоред часова
Пријавни формулар


ПРОГРАМ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Пре полагања пријемног испита кандидати подлежу претходној провери склоности и способности (физичких, говорних и музичких) која је елиминаторног карактера и садржи:

1. проверу општег телесног статуса и кретних способности кандидата;
2. проверу гласовних способности (артикулација гласова, посебно тешких сугласничких група) и смисла за разумевање књижевног текста;
3. проверу музичких способности која се састоји из певања песме по слободном избору и репродуковању запамћених мелодијских и ритмичких мотива.

Процена физичких способности
Процена музичких способности
Процена говорних способности

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија полажу пријемни испит.

Елементи пријемног испита:

Тест основне писмености
Тест разумевања прочитаног
Интервју

Примери задатака за тест разумевања прочитаног

Обрасци (семестрални лист, ШВ образац, захтев за издавање потврде о статусу) могу се преузети на страници Обрасци или се могу добити у студентској организацији уз надокнаду трошкова штампе.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита, односно испита за проверу склоности и способности, понесу личну карту или други важећи лични документ.