Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina

Rezultati ispita


Rezultati ispita održanih u julu 2018. godine.

Književnost za decu U – završni deo
Književnost za decu PV – završni deo
Informatika u obrazovanju
Filozofija vaspitanja
Retorika
Filozofija sa etikom
Uvod u proučavanje književnosti – završni deo – DV
Uvod u proučavanje književnosti – završni deo – PV
Uvod u proučavanje književnosti – završni deo – PV IV godina i DOŠKOLOVANjE
Uvod u istoriju srpske književnosti 1
Uvod u istoriju srpske književnosti 2
Tumačenje književnog dela – MASTER UČITELj
 Sociologija
Osnove prirodnih nauka U
Osnove prirodnih nauka PV
Osnove prirodnih nauka DV
Održivi razvoj životne sredine
Didaktika DV
Didaktika U
Euklidska geometrija 2. popravni kolokvijum
Uvod u istoriju srpske književnosti 3
Metodologija pedagoških istraživanja – ispit
Srpski jezik – pismeni – PV, DV
Književnost za decu – pismeni – U
Metodika upoznavanja okoline
Metodika nastave prirode i društva
Razvojna psihologija U
Razvojna psihologija PV, DV
Osnove socijalne pedagogije
Inkluzija u obrazovanja
Srpski jezik II – pismeni
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa
Književnost za decu PV – pismeni
Engleski jezik U – pismeni
Predškolska pedagogija – kolokvijum
Kurikulum predškolskog vaspitanja – kolokvijum
Metodika vaspitno-obrazovnog rada – kolokvijum
Elementarni matematički pojmovi
Interkulturalno obrazovanje
Konstruktivno rešavanje sukoba
Razvoj i učenje
Pedagoška psihologija
Uvod u proučavanje književnosti PV (IV godina i doškolovanje) – pismeni
Uvod u proučavanje književnosti PV – pismeni
Uvod u proučavanje književnosti DV – pismeni
Psihologija mentalnog zdravlja
Srpski jezik I
Uvod u proučavanje književnosti U
Osnove matematike II
Osnove matematike I
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
ICT u nastavi
Osnove informatike
Metodologija pedagoških istraživanja – statistika
Metodologija pedagoških istraživanja, Akademsko pisanje ( Prof. dr Branko Jovanović)
Predškolska didaktika – kolokvijum
Osnove domske pedagogije – kolokvijum
Metodika rada domskog vaspitača – kolokvijum
Psihopatologija dece i mladih

 


Rezultati ispita održanih u junu 2018. godine:

Održivi razvoj životne sredine
Književnost za decu U – konačna tabela
Osnove prirodnih nauka U
Sociologija
Uvod u istoriju srpske književnosti II
Metodologija pedagoških istraživanja – SPSS U i PV
Informatika u obrazovanju U
Književnost za decu – treći deo – U
Euklidska geometrija – kolokvijum I (popravni)
Interkulturalno obrazovanje
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa
Konstruktivno rešavanje sukoba
Osnove socijalne pedagogije
Razvojna psihologija
Književnost za decu – završni deo – PV
 Didaktika – ispit
Metodika nastave muzičke kulture – popravni i II kolokvijum
Didaktika U – studenti sa prenetim ispitom
Didaktika U – kolokvijum IV (ponovljen)
Metodologija pedagoških istraživanja – Prof. dr Branko Jovanović
Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu – Prof. dr Branko Jovanović
Akademsko pisanje – Prof. dr Branko Jovanović
Srpski jezik, PV i DV
Metodika upoznavanja okoline – PV
Metodologija pedagoških istraživanja – statistika i SPSS U
Srpski jezik 2
Metodologija pedagoških istraživanja – ispit U
Filozofije sa etikom
Filozofije vaspitanja
Retorike
Razvojna psihologija DV – I godina
Razvojna psihologija PV – I godina
Uvod u pedagogiju
Euklidska geometrija – kolokvijum II
Opšta higijena
Osnove prirodnih nauka DV
Ekologija
Osnove prirodnih nauka PV
Inkluzija u obrazovanju
Uvod u proučavanje književnosti – usmeni PV
Uvod u proučavanje književnosti – usmeni PV IV godina i doškolovanje
Uvod u proučavanje književnosti – usmeni DV
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu – doškolovanje
Književnost za decu – pismeni ispit U
Didaktika DV
Metodika nastave prirode i društva  U – Ispit III godina
Metodologija pedagoških istraživanja – ispit PV i DV
Pedagogija slobodnog vremena
Porodična pedagogija DV
Školska i porodična pedagogija DV
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
Osnove komunikologije – popravni kolokvijum
Srpski jezik I – pismeni
Engleski jezik – pismeni
Književnost za decu PV – pismeni
Pedagoška komunikologija
Predškolska didaktika
Metodika rada domskog vaspitača
Metodika vaspitno-obrazovnog rada – kolokvijum
Kurikulum predškolskog vaspitanja – kolokvijum
Prevencija poremećaja u ponašanju – kolokvijum
Metodika vaspitnog rada – kolokvijum
Predškolska pedagogija – kolokvijum
Opšta higijena doškolovanje
Metodologija pedagoških istraživanja – SPSS PV i DV
Metodologija pedagoških istraživanja – statistika PV i DV
Psihologija mentalnog zdravlja – doškolovanje
Psihologija mentalnog zdravlja – izborni
Uvod u istoriju srpske književnosti III U
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu DV
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu PV
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu U
Psihopatologija detinjstva i mladosti
Psihologija komunikacije
Osnovi matematike 1
Osnovi matematike 2