Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel. (+381 35) 223-805, Faks: (+381 35) 223-805

Rezultati ispita

 

Rezultati ispita održanih u decembru 2018. godine.

Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa
Metodika rada domskog vaspitača – kolokvijum I


Rezultati ispita održanih u novembru 2018. godine.

Akademsko pisanje – kolokvijum
Elementarni matematičji pojmovi PV
Razvoj i učenje – kolokvijum I
Pedagoška psihologija – kolokvijum I
Filozofija sa etikom – kolokvijum I
Osnove domske pedagogije – kolokvijum I (popravni)
Osnove prirodnih nauka PV – kolokvijum I (popravni)
Osnove prirodnih nauka DV – kolokvijum I (popravni)
Osnove prirodnih nauka U – kolokvijum I (popravni)
Osnove vizuelne umetnosti I U – kolokvijum I (popravni)
Uvod u proučavanje književnosti U (ponovljeni kolokvijum )
Osnove domske pedagogije – kolokvijum I
Osnove informatike PV, DV – kolokvijum I
Metodologija pedagoških istraživanja
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu PPM
Razvojne krize i mentalno zdravlje PPM
Didaktika DV – kolokvijum  I (popravni)
Didaktika U – kolokvijum I (popravni)
Školska i porodična pedagogija – kolokvijum I (popravni)
Osnove socijalne pedagogije
Inkluzivno obrazovanje-teorija i praksa
Inkluzija u obrazovanju
Osnove informatike U – kolokvijum I
Osnove vizuelne umetnosti 1 – U, prva godina
Didaktika – ispit
Osnova matematike 1 i 2 – pismeni deo ispita
Uvod u proučavanje književnosti – ponovljeni kolokvijum 1 – PV
Uvod u proučavanje književnosti – ponovljeni kolokvijum 1 – DV
Osnove prirodnih nauka U – Kolokvijum
Osnove prirodnih nauka PV – Kolokvijum
Osnove prirodnih nauka DV – Kolokvijum
Inkluzija u obrazovanju DV – kolokvijum
Inkluzija u obrazovanju PV – kolokvijum
Inkluzija u obrazovanju U – kolokvijum
Srpski jezik 1 – kolokvijum
Školska i porodična pedagogija – kolokvijum I


Rezultati ispita održanih u oktobru 2018. godine.

Uvod u proučavanje književnosti U – kolokvijum I
Uvod u proučavanje književnosti DV – kolokvijum I
Uvod u proučavanje književnosti PV – kolokvijum I
Scenska i lutkarska umetnost
Didaktika U – kolokvijum I
Didaktika DV – kolokvijum I
Metodologija pedagoških istraživanja
Zeleni putokazi – doškolovanje
Osnove prirodnih nauka DV
Osnove prirodnih nauka PV
Osnove prirodnih nauka U
Opšta higijena
Opšta higijena – doškolovanje
Ekologija
Pedagoška psihologija
Rani razvoj i učenje
Razvojna psihologija
Književnost za decu U
Književnost za decu PV
Uvod u proučavanje književnosti  U
Uvod u proučavanje književnosti  PV
Uvod u proučavanje književnosti  DV
Uvod u istoriju srpske književnosti 2 PV
Srpski jezik PV, DV
Književnost za decu U – završni deo
Književnost za decu U – dodatni rok
Razvoj i učenje – usmeni
Razvojna psihologija – usmeni
Pedagoška psihologija – usmeni
Osnove prirodnih nauka U
Književnost za decu PV – dodatni rok
Književnost za decu PV
Uvod u proučavanje književnosti DV
Uvod u proučavanje književnosti PV
Uvod u proučavanje književnosti PV  (IV godina i doškolovanje)
Srpski jezik 2
Sociologija i Sociologija obrazovanja
ICT u nastavi U – master
Informatika u obrazovanju
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja – kolokvijum
Srpski jezik
Didaktika DV
Didaktika U
Didaktika U – prenet ispit
Predškolska pedagogija
Kurikulumi predškolskog vaspitanja
Dečje igre i stvaralaštvo
Metodika vaspitno-obrazovnog rada