Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel. (+381 35) 223-805, Faks: (+381 35) 223-805

Rezultati ispita


Rezultati ispita održanih u februaru 2019. godine.

Akademsko pisanje
Metodologija pedagoških istraživanja ispit
Srpski jezik – PV, DV
Razvojna psihologija
Književnost za decu – pismeni – PV
Didaktika U
Didaktika DV
Didaktika PPN – master
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti

 


Rezultati ispita održanih u januaru 2019. godine.

Statistika i SPSS – kolokvijum
Uvod u istoriju srpske književnosti 1 – izborni predmet
Uvod u istoriju srpske književnosti 3 – izborni predmet
Tumačenje književnog dela – Master U
Izabrani književni žanr – Master PV i DV
Uvod u proučavanje književnosti – završni deo – PV
Uvod u proučavanje književnosti – završni deo – DOŠKOLOVANjE
Uvod u proučavanje književnosti – završni deo – DV
Inkluzija u obrazovanju PV
Inkluzija u obrazovanju DV
Inkluzija u obrazovanju U
Osnove prirodnih nauka DV
Osnove prirodnih nauka PV
Osnove informatike U
Osnove informatike DV, PV
ICT u nastavi – master
Individualizacija i podrška učenicima u vaspitno-obrazovnom radu
Inkluzivno obrazovanje-teorija i praksa PV – master
Inkluzivno obrazovanje-teorija i praksa U – master
Osnove socijalne pedagogije
Srpski jezik 1 U
Srpski jezik PV, DV
Predispitne obaveze – Osnova matematike 1 – U Prva godina
Predispitne obaveze – Osnova matematike 2 – U druga godina
Osnovi matematike 1 – pismeni deo ispita
Osnovi matematike 2 – pismeni deo ispita
Uvod u proučavanje književnosti U – pismeni
Filozofija sa etikom
 Retorika
Sociologija obrazovanja
Uvod u proučavanje književnosti, pismeni ispit – DV
Pedagoška psihologija
Razvoji učenje dece ranijih uzrasta
Uvod u proučavanje književnosti PV
Uvod u proučavanje književnosti PV – doškolovanje
Osnovi matematike 2 – drugi popravni kolokvijum
Osnova komunikologije – popravni kolokvijum
Govorne veštine i komunikacije – popravni kolokvijum
Porodica i savremeno društvo
Kultura mladih
Zeleni putokazi
Osnove prirodnih nauka U
Elementarni matematički pojmovi
Predispitne obaveze iz Elementarnih matematičkih pojmova
Razvojna psihologija – pismeni deo
Engleski jezik struke U
Književnost za decu – pismeni ispit U
Osnove matematike 1 U – kolokvijum II
Osnove matematike 2 U – kolokvijum II
Akademsko pisanje – ispit
Metodologija pedagoških istraživanja – ispit
Književnost za decu PV – doškolovanje
Elementarni matematički pojmovi – kolokvijum II
Osnove informatike DV – kolokvijum II
Osnove informatike U – kolokvijum II
Metodika prirode i društva U
Metodika upoznavanja okoline PV
Didaktika DV
Didaktika U – kolokvijum II (popravni)
Didaktika DV – kolokvijum II (popravni)

 


Rezultati ispita održanih u decembru 2018. godine.

Metodika nastave srpskog jezika i književnosti – kolokvijum (popravni)
Uvod u proučavanje književnosti – ponovljeni kolokvijum 2 – U
Uvod u pedagogiju
Porodična pedagogija
Pedagogija slobodnog vremena
Pedagoška psihologija – kolokvijum (popravni)
Razvoj i učenje – kolokvijum (popravni)
Osnove matematike I – kolokvijum (popravni)
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu DV – kolokvijum (popravni)
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu PV – kolokvijum (popravni)
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu DV – kolokvijum II
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu PV – kolokvijum II
Porodica i savremeno društvo – kolokvijum
Akademsko pisanje – kolokvijum PV DV
Uvod u proučavanje književnosti, ponovljeni drugi kolokvijum, DV
Uvod u proučavanje književnosti, ponovljeni drugi kolokvijum, PV doškolovanje
Uvod u proučavanje književnosti, ponovljeni drugi kolokvijum, PV
Akademski engleski jezik – kolokvijum (popravni)
Didaktika DV – kolokvijum II
Didaktika U – kolokvijum II
Osnove matematike 2 – U II godina prvi popravni kolokvijum
Elementarni matematički pojmovi – PV I godina prvi popravni kolokvijum
Modeli organizacije u domovima – I popravni kolokvijum
Engleski jezik struke – kolokvijum I (popravni)
Filozofija sa etikom – popravni kolokvijum
Osnove informatike PV, DV –  kolokvijum I (popravni)
Osnove informatike U – kolokvijum I (popravni)
Metodologija pedagoških istraživanja – ispit OAS
Uvod u proučavanje književnosti – II kolokvijum DV druga godina
Uvod u proučavanje književnosti – II kolokvijum PV četvrta godina, doškolovanje
Sociologija obrazovanja – popravni kolokvijum
Uvod u proučavanje književnosti – kolokvijum II
Engleski jezik struke – kolokvijum I
Govorne veštine i komunikacija – kolokvijum
Osnove matematike I U – kolokvijum I
Osnove matematike 2
IKT u nastavi – pismeni
Metodika rada domskog vaspitača – kolokvijum I (popravni)
Školska i porodična pedagogija – drugi kolokvijum
Osnove matematike I i II (pismeni)
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti – I kolokvijum
Inkluzija u obrazovanju
Osnove socijalne pedagogije
Inkluzivno obrazovanje-teorija i praksa PV (master) – kolokvijum I
Inkluzivno obrazovanje-teorija i praksa DV (master) – kolokvijum I
Inkluzivno obrazovanje-teorija i praksa U (master) – kolokvijum I
Uvod u proučavanje književnosti U – kolokvijum II
Akademski engleski – kolokvijum I
Akademsko pisanje – kolokvijum (prva grupa)
Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu – kolokvijum SPSS
Interakcije i komunikacije u vaspitnom radu PV – I kolokvijum
Interakcije i komunikacije u vaspitnom radu DV – I kolokvijum
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa
Metodika rada domskog vaspitača – kolokvijum I