Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина

Наставници и сарадници факултета

Име и презиме Звање Ужа научна односно уметничка област Катедра
др Виолета Јовановић Редовни професор Књижевност са методиком наставе Катедра за филолошке науке
др Гордана Bудимир-Нинковић Редовни професор Педагогија Катедра за хуманистичке науке
др Емина Копас-Вукашиновић Редовни професор Педагогија Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
др Живорад Марковић Редовни професор Физичка култура са методиком наставе Kатедра за дидактичко-методичке науке
др Ружица Петровић Редовни професор Етика и Филозофија образовања Хуманистичке науке
Слободан Штетић Редовни професор Ликовна уметност са методиком наставе Катедра за дидактичко-методичке науке
др Сунчица Мацура Редовни професор Специјално педгошке и психолошке науке (интерполарни ниво) Друштвено хуманистичке науке
др Тиодор Росић Редовни професор Методика наставе српског језика и књижевности Катедра за дидактичко-методичке науке
др Весна Трифуновић Ванредни професор Социологија Катедра за хуманистичке науке
др Светлана Ћурчић Ванредни професор Методика наставе природних наука Природно-математичке и информатичке науке
др Радмила Миловановић Ванредни професор Медицинско-психолошка (интерполарни ниво) Хуманистичке науке
др Илијана Чутура ванредни професор Српски језик са методиком Катедра за филолошке науке
др Александар Игњатовић Ванредни професор Физичка култура са методиком наставе Катедра за дидактичко методичке науке
др Јелена Теодоровић Ванредни професор Педагогија Катедра за хуманистичке науке
др Марко Ђорђевић Ванредни професор Комуникологија Друштвено-хуманистичке науке
др Александра Михајловић доцент Методика наставе математике Дидактичко-методичке науке
др Биљана Стојановић доцент Педагошка Хуманистичке науке
Богдан Штетић Доцент Графички дизајн Примењена уметност са методиком
др Бранко Илић доцент Књижевност са методиком наставе Катедра за филолошке науке
др Верица Милутиновић Доцент Информатика са методиком Катедра за природно-математичке и информатичке науке
др Весна Петровић доцент Психологија Катедра за хуманистичке науке
др Владимир Ристић доцент Математика са методиком наставе Катедра за природно-математичке и информатичке науке
др Душан Ристановић доцент Дидактика са методиком наставе Катедра за дидактичко-методичке науке
др Ивана Ћирковић Миладиновић доцент Енглески језик са методиком наставе Катедра за филолошке науке
др Ирена Голубовић-Илић доцент Методика наставе природе и друштва Катедра за дидактичко-методичке науке
мр Јелена Гркић Гинић доцент Музичка култура са методиком наставе Катедра за дидактичко-методичке науке
др Јелена Младеновић доцент Методика наставе природних наука Катедра за природно-математичке и информатичке науке
др Јелена Спасић
др Јелена Старчевић Доцент Психологија у васпитно-образовном раду Катедра за хуманистичке науке
др Маја Димитријевић доцент Методика наставе српског језика и књижевности Катедра за дидактичко-методичке науке
др Миа Арсенијевић доцент Ликовна уметност са методиком наставе Методичко-дидактичка катедра
мр Милош Ђорђевић доцент Ликовна уметност са методиком Катедра за дидактичко-методичке науке
мр Наташа Вукићевић Доцент Музичка култура са методиком наставе Катедра за дидактичко-методичке науке
др Ненад Вуловић Доцент Методика наставе математике Дидактичко-методичка
др Ненад Стевановић доцент Педагогија Хуманистичке науке
др Оливера Цекић Јовановић доцент Методика наставе природе и друштва Катедра за дидактичко-методичке науке
др Предраг Живковић доцент Педагогија Катедра за хуманистичке науке
др Сандра Милановић Доцент Физичка култура са методиком наставе Катедра за дидактичко-методичке науке
др Слађана Станковић доцент Физичка култура са методиком наставе Катедра за дидактичко - методичке науке
др Снежана Марковић доцент Методика наставе српског језика и књижевности Катедра за дидактичко-методичке науке
др Вера Савић Доктор лингвистичких наука Наставник енглеског језика са методиком наставе Енглески језик са методиком наставе Катедра за филолошке науке
Марија Станојевић Веселиновић Наставник страног језика Немачки језик са методиком наставе Катедра за филолошке науке
Андријана Милетић Асистент Методика наставе природе и друштва Катедра за дидактичко – методичке науке
Бојана Димитријевић Асистент Психологија у васпитно - образовном раду Катедра за хуманистичке науке
мр Ивана Милић асистент Музичка култура са методиком наставе Друштвено-хуманистичких наука
Јована Ђорђевић Асистент Ликовна уметност са методиком Катедра за дидактичко-методичке науке
Катарина Станојевић Асистент Музичка култура са методиком наставе Катедра за дидактичко-методичке науке
Милан Миликић Асистент Методика наставе математике Катедра за дидактичко-методичке науке
Милица Ђокић асистент Музичка култура са методиком наставе Катедра за дидактичко-методичке науке
Нина Марковић асистент Књижевност са методиком наставе Катедра за филолошке науке
Нина Стојановић Асистент Ликовна уметност са методиком наставе Катедра за дидактичко-методичке науке
Теодора Маринковић Асистент Психологија Психологија