Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Вера Савић

Име, средње слово, презиме: Вера, M, Савић
Звање: Доцент
Датум рођења: 07.06.1957.
Ужа научна односно уметничка област: Енглески језик са методиком
Катедра: Катедра за филолошке науке
Кабинет: Кабинет за стране језике
Телефон:
е-mail: verasavic035@gmail.com, vera.savic@pefja.kg.ac.rs
Консултације: понедељак: 13.30 – 15.00 Кабинет К11
Библиографија: Преузми документ

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина; од 1993. године

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2019. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Енглески језик са методиком
Докторат 2016. Филозофски факултет у Новом Саду, Универзитет у Новом Саду Енглески језик са методиком
Магистратура 2006. Филолошки факултет у Београду, Универзитет у Београду Филолошке науке (англистика)
Диплома 1980. Филолошки факултет у Београду, Универзитет у Београду Енглески језик и књижевност

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. 20IO036 Методика са основама глотодидактике, ОАС Учитељ
 2. 20IO040 Увод у методику наставе енглеског језика, ОАС Учитељ
 3. 20IO050 Методика наставе енглеског језика на предшколском и млађем школском узрасту, ОАС Учитељ, Васпитач у предшколским установама
 4. 20IO058 Методички практикум енглеског језика, ОАС Учитељ, Васпитач у предшколским установама
 5. 20IOSJ01 Енглески језик струке, ОАС Учитељ, Васпитач у предшколским установама, Васпитач у домовима
 6. 20IOSJ03 Академски енглески језик, ОАС Учитељ, Васпитач у предшколским установама, Васпитач у домовима
 7. 20MI4012 Интегративна настава енглеског језика на предшколском и млађем школском узрасту, МАС Учитељ, Васпитач
 8. 20NSDEJ Научно-стручни дискурс енглеског језика, МАС Учитељ, Васпитач

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

 1. 21DI1029 Научни дискурс енглеског језика, ДАС Методика наставе

Репрезентативне референце

 1. Shin, J. K., Savić, V., & Machida, T. (2021). The 6 principles for exemplary teaching of English learners: Young learners in a multilingual world. Alexandria, VA, United States: TESOL Press. ISBN: 9781945351983.
 2. Prošić-Santovac, D., & Savić, V. (2021). English as a foreign language in early language education. In M. Schwartz (Ed.), Handbook of Early Language Education (pp. 1-26). Springer International Handbooks of Education. Switzerland: Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-47073-9_13-1. eBook ISBN: 978-3-030-47073-9.
 3. Savić, V. (2021). Towards a context-sensitive theory of practice in primary English language teaching through theme-based instruction. In J. Shin & P. Vinogradova (Eds.), Contemporary foundations for teaching English as an additional language: Pedagogical approaches and classroom applications (pp. 77-88). New York, United States: Routledge. ISBN: 9780367026356.
 4. Papadopoulos, I. & Savić, V. (Eds.) (2020). Teaching young language learners in South Eastern Europe: A multidimensional research on policy and pedagogical practices. Thessaloniki: Disigma Publications, Greece. ISBN: 978-618-5242.
 5. Savić, V. & Cekić-Jovanović, O. (Eds.) (2020). Professional competences for teaching in the 21st century. Jagodina: Faculty of Education. Jagodina: Faculty of Education. ISBN 978-86-7604-194-7. DOI: 10.46793/ptcja.19
 6. Savić, V. (2020). Visual literacy for young language learners: Multimodal texts in Content-Based Instruction. In G. Neokleous, A. Krulatz, & R. Farrelly (Eds.), Handbook of research on cultivating literacy in diverse and multilingual classrooms. Hershey, Pennsylvania, USA: IGI Global. DOI: 10.4018/978-1-7998-2722-1.ch009. ISBN: 9781799827221.
 7. Prošić-Santovac, D., Savić, V. & Rixon, S. (2019). Assessing young English language learners in Serbia: Teachers’ attitudes and practices. In D. Prošić-Santovac & S. Rixon (Eds.). Integrating Assessment into Early Language Learning and Teaching (pp. 252-267). Bristol: Multilingual Matters. DOI https://doi.org/10.21832/PROSIC4818. ISBN: 9781788924825.
 8. Savić, V. (2019). Young learners' motivation for reading in English and their reading achievement. In A. Jovanović, K. Zavišin & LJ. Đurić (Eds.), Philological Research Today, vol 9: Early and Beginners’ Foreign Language Learning in Formal Education (pp. 193-208), Vol. IX. Belgrade: Faculty of Philology.
 9. Savić, V. (2018). Innovation in preservice English language teacher education: Applying microteaching to develop effective reflective practice. In E. Kopas-Vukašinović, & J. Lepičnik-Vodopivec (Eds.), Innovative Teaching Models in the System of University Education: Opportunities, Challenges and Dilemmas (pp. 77-89). Jagodina, Koper: Faculty of Education, Faculty of Education. ISBN: 978-86-7604-173-2
 10. Savić, V. (2018). Reading in English: Inference skills of young language learners. Teaching and Upbringing [Nastava i vaspitanje], 67 (2), 285-296.

Остале активности

Учешће на пројектима: 1. Феб. 2017. – септ. 2019.: Билатерални пројекат Педагошког факултета у Копру, Универзитета у Приморском, Словенија, и Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Србија „Претпоставке и могућности развијања иновативних модела наставе у функцији остваривања транспарентности универзитетског образовања и подизања конкурентности на домаћем и иностраном тржишту рада.“ 2. Април 2017. – сада: Пројекат УНИЦЕФа и Министарства просвете, науке и технолошког развоја "Наставници као носиоци квалитетног образовања за сву децу", бр. 611-00-00525/2017-03. 3. Јул 2017. - сада: Пројекат УНИЦЕФа, Центра за образовне политике и Министарства просвете, науке и технолошког развоја „Подршка ученицима избеглицама/мигрантима на територији Републике Србије 2017-2018.“ 4. Септембар 2016. – август 2018.: „Theme-Based instruction in Teaching English to Young Learners“, акредитовани програм сталног стручног усавршавања наставника енглеског језика, бр. 745 у ЗУОВ каталогу, који подржава Амбасада САД; коаутор, реализатор и координатор. 5. Септембар 2017. – август 2018.: „Using Multicultural Children’s Literature for Promoting Diversity in Young Learner EFL Classrooms“, пилот пројекат увођења екстензивног читања на млађем узрасту, који подражава Амбасада САД; аутор и реализатор пројекта.
Усавршавања: 1. октобар 2016. - Персонализација учења и инклузивна педагогија, сертификат Педагошког универзитета у Цириху о завршеном програму за професоре методике наставничких факултета у Србији (подршка УНИЦЕФ-а, Србија);
2.E-Teacher Professional Development Workshop 2012 – сертификат о завршеном програму стручног усавршавања на Универзитету Мериленд, Балттимор, Мерленд, САД (стипендија Владе САД).
3. јан. – март 2012. Године - E-Teacher Scholarship Programme Teaching English to Young Learners – сертификат о завршеном тромесечном онлајн програму стручног усавршавања Универзитета Мериленд, САД (стипендија Владе САД ).
4. 2006-2007. Summer Institute Trainer Training – сертификат о завршеном програму стручног усавршавања (200 сати стручног усавршавања) едукатора-спољних сарадника Министарства просвете, науке и технолошког развоја за извођење програма стручног усавршавања професора енглеског језика који раде у гимназијама и средњим стручним школама (стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја).
5. 1988. The Description, Learning and Assessment of English – сертификат о завршеном програму стручног усавршавања на Универзитету Есекс, Колчестер, Велика Британија (стипендија Британског савета, Велика Британија).
Област Интересовања: Настава и развој читања на енглеском језику на млађем узрасту, тешкоће у читању на енглеском језику, когнитивне и метакогнитивне стратегије читања на енглеском језику, мотивација и афективни фактори усвајања/учења енглеског језика на млађем узрасту, тематска и интегративна настава енглеског језика на млађем узрасту, инклузивна настава енглеског језика, индивидуализација у настави енглеског језика, употреба аутентичних књижевних дела/прича у настави енглеског језика на млађем узрасту, оцењивање у настави енглеског језика на млађем узрасту, развој курикулума методике наставе енглеског језика на млађем узрасту, квалитативна истраживања са децом, израда наставних материјала и развој курикулума за наставу енглеског језика струке и академског енглеског језика, стручно усавршавање наставника и професора енглеског језика, ставови наставника.
Чланства у организацијама: 1. Међунродно професионално удружење Teachers of English to Speakers of Other Languages (TESOL),са седиштем у САД, члан од 2015. 2. Међунродно професионално удружење International Association of Applied Linguistics, Research Network in Early Language Learning, члан од 2014. 3. Удружење научних и стручних преводилаца Србије, са седиштем у Београду, члан од 1984. 4. Друштво за стране језике и књижевности Србије, удружење унверзитетских професор страних језика са седиштем у Београду, члан од 2008. 5. ЕЛТА удружење професора енглеског језика у Србији, члан од 2004.; од 2007-2011. Члан управног одбора ЕЛТА удружења (2 мандата); од 2005. регионални ЕЛТА координатор за Поморавски округ.
Остали подаци: 1. 2017. - наставник по позиву, изводила наставу на Универзитету Кипар, Педагошки факултет и Филолошки факултет, Никозија, Кипар, у периоду од 23. марта 2017. до 1. априла 2017. (стипендија Еразмус + међународног програма) 2. 2016. Награда за излагање на ТЕСОЛ конференцији у Балтимору, Мериленд, Сједињене Америчке Државе: Award for International Participant at TESOL 2016 Convention. 3. 2014. – сада: руководилац Катедре за филолошке науке Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу. 4. 2004. – данас: студијске посете до 30 дана на иностраним универзитетима: Универзитет Есекс, Колчестер, Велика Британија (1988), Универзитет у Хелсинкију, Финска (2004, 2005, 2008), Универзитет у Атини, Грчка (2006), Универзитет у Љубљани, Словенија (2010), Универзитет у Копенхагену, Копенхаген, Данска (2010), Универзитет Мериленд, Балтимор, Мериленд, Сједињене Америчке Државе (2012), Универзитет Умео, Шведска (2014), Универзитет Кипар, Никозија, Кипар (2017). 5. Излагала на око 50 конференција у земљи и иностранству. 6. Именована за саветника-спољног сарадника Министарства просвете, науке и технолошког развоја за област Лингвистика при Школској управи Јагодина за период 2017-2019.