Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Ружица Петровић

Име, средње слово, презиме: Ружица, Ж, Петровић
Звање: Редовни професор
Датум рођења: 07.11.1960.
Ужа научна односно уметничка област: Филозофија
Катедра: Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
Кабинет: Бр. 13
Телефон:
е-mail: ruzica.petrovic@pefja.kg.ac.rs
Консултације: Уторак: 11.00 - 12.00
Библиографија: Преузми документ

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2014 Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу Филозофија
Докторат 2003 Филозофски факултет у Београду Филозофија
Магистратура 1991 Факултет политичких наука у Београду Филозофија
Диплома 1984 Филозофски факултет у Приштини Филозофија

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Филозофија са етиком
 2. Филозофија васпитања
 3. Реторика

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

 1. Етика 21.века

Репрезентативне референце

 1. Ружица Петровић (2017) Прилози за филозофију образовања,стр. 1-118. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
 2. Ruzica Petrovic (2017)The Etics of Protecting the Natural Environment: From the Anthropocentric Towards the Biocentric Approach, pp. 211 – 221, Dimensions of Contemporary Learning Environments, University of Primorska, Faculty of Education, Coper, Slovenia
 3. Ruzica Petrovic (2017) The Idea of Education in the Historical Context of Philosophical Discourse, pp.83- 101. Journal Plus Education, Faculty of Science Education, Psychology and Social Work, Aurel Vlaicu University, Arad, Romania
 4. Ruzica Petrovic (2017) Ethical credibility of scientists in social studies, Research in Pedagogy, Academy for Education Belgrade & Preschool Teacher Training College “Mihailo Palov“ Vršac
 5. Ружица Петровић (2016) Стaњe и пeрспeктивe нaучних чaсoписa у oблaсти друштвeнo-хумaнистичких нaукa у Србиjи, стр.421-432, Стање и перспективе истраживања у хуманистичким и друштвеним наукама, Филозофски факултет у Бања Луци, Бања Лука
 6. Ружица. Петровић (2014) Етика и биоетика, стр. 1-188, Еврорегионални центар за развој друштва у мултиетничким срединама „In medias res“, Панчево
 7. Ruzica Petrovic (2014), Ethical Dimensions of Bioethics Education with a Special Overview of the Situation in Serbia, 53-60, Review of European Studies, Canada
 8. Ружица Петровић (2013). Mоралне импликације биоетичког образовања у систему академског образовања, 217- 232, Образовни систем и вредности из угла плурализма и аутономије личности, Пeдaгoшкo друштвo Вojвoдинe, Нови Сад
 9. Ruzica Petrovic (2013) Philosophy of upbringing and education – an amalgam of traditional and modern. In: Education between tradition and modernity, 204-214, Institute of Pedagogy University “ Cyril and Methodius” – Skopje Faculti of Philosophy – Skopje
 10. Ружица Петровић (2012), Лисманова критичка теорија необразованости, 113-129, Педагошки плурализам и филозофија образовања, Филозофски факултет у Новом Саду

Остале активности

Учешће на пројектима: Quality in education, college and universities, using innovative methods and new laboratories, Preschool Teacher Training College, Vrsac & „Ioan Slavici“ Foundation for Culture and Education- University, Timisoara; Romania/ Republic of Serbia IPA Cross-border Cooperation programme is financed by the European Union (2012-2014) Developing Human Rights Education at the Heart of Higher Education, PROJECT NUMBER-517319-TEMPUS-1-2011-1-UK-TEMPUS-JPCR), University of Roehampton, London (2012-2014) Педагошки плурализам као основа стратегије образовања, Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, бр. 179036 (2011-
Усавршавања: Етика, Биоетика, Филозофија образовања
Област Интересовања:
Чланства у организацијама: Association philosophers Southeast Europe Association of Space and Philosophy Српско филозофско друштво
Остали подаци: ДОСИТЕЈЕВА ПОВЕЉА за стваралачки допринос развоју образовања, науке и културе, поводом 100-годишњице рођења педагога др Драгутина Франковића (1913-2013), Педагошки покрет Србије, Београд, 25. 01. 2014.