Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Ружица Петровић

Име, средње слово, презиме: Ружица, Ж, Петровић
Звање: Редовни професор
Датум рођења: 07.11.1960.
Ужа научна односно уметничка област: Филозофија
Катедра: Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
Кабинет: К13
Телефон:
е-mail: prof.ruzica@gmail.com
Консултације: Петак: 11.30 – 12.30
Библиографија: Преузми документ

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2014. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Филозофија
Докторат 2003. Филозофски факултет у Београду Филозофија
Магистратура 1991. Факултет политичких наука у Београду Филозофија
Диплома 1984. Филозофски факултет у Приштини Филозофија

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Етика
 2. Логика
 3. Филозофија васпитања и образовања
 4. Филозофија образовања

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

 1. Етика научног истраживања

Репрезентативне референце

 1. Ружица Петровић (2013). Народна и филозофска мудрост у делу Ксеније Атанасијевић, Српска политичка мисао. број 1/2013. год. 20. vol. 39 ISSN 1450-3108 UDK 32. УДК 1 Атанасијевић К.:140.8(=163.41) стр. 235-250 http://doi.org/10.22182/spm.3912013
 2. Ружица Петровић (2012) Етика природне средине на прагу постприродне епохе, Teме, Часопис за друштвене науке, Тематски бр.Oдрживи развој и природни ресурсиГ. XXXVI бр. 2, стр. 615 – 626, април - јун 2012. UDK 502.1:17; ISSN 0353- 7919.
 3. Ружица Петровић (2021) Парадоксални аспекти смрти, Тематски зборник V том, DOOMSDAY, СМРТ, 2-186, 27- 37. Уредници Марија Лојаница & Драган Бошковић, ФИЛУМ, Крагујевац , ИСБН 978-86-80796-67-3
 4. Ружица Петровић (2018). Свевременост педагошких идеја Сретена Аџића, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Пољске учионице - Први реализовани пројекат еколошке школе у Србији, Узданица – Часопис за језик, књижевност и педагошке науке ISSN 1451/673X UDC 81 82 7.01 37.01 COBISS.SR-ID 110595084 стр. 61 – 70
 5. Петровић Ружица (2020): Таленат – Генијалност – Светост у филозофији Н. Берђајева, Тематски зборник: Комплексност феномена даровитости и креативности – изазови: појединац и друштво, Вршац – Арад, (Complexity of Giftedness and Creativity Phenomena – Challenges: an individual and society) p. 329 - 336, UDK: 37.013.73, ISSN 1820-1911, ISBN: 978-86-7372-281-8, 25 (2020), Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ – Вршац, Universitatea de Vest „Aurel Vlaicu”, Arad, Romania
 6. Петровић Ружица (2017). Прилози за филозофију образовања, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, ISBN: 978- 86-7604-152-7 COBISS.SR.ID 229896460, стр.1 – 120
 7. Ружица Петровић (2021) Логика, Јагодина, Факултет педагошких наука, Универзитет у Крагујевцу, уџбеник
 8. Ružica Petrović & Vesna Trifunović (December, 2022), Code of Ethics and Moral integrity of University Teachers , Research in Pedagogy, by the Serbian Academy for Education, Belgrade, Pedagogical Faculty in Vranje University of Nis and the Preschool Teacher Training College “Mihailo Palov”, Vrsac. Vol. 12, No. 2,pp. 461-470
 9. Ружица Петровић (2023), Самоћа и стварање, Зборник радова са међународног научног скупа - Афективне димензије личности и остварење даровитости, 1. јул, 2022. Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ у сарадњи са Универзитетом „Аурел Влајку”, Арад, Румунија; Педагошким факултетом, Марибор, Словенија; Међународним центром за иновације у образовању, Улм, Немачка; Универзитетом „Св. Климент Охридски”, Педагошки факултет, Битола, Македонија

Остале активности

Учешће на пројектима: Билатерарни пројекат Филозофског факултета Универзитета Црне Горе и Факултета педагошких наука у Јагодини Универзитета у Крагујевцу – Кризе, изазови и савремени образовни систем (2021- 2022)

Пројекат МПНТР Р Србије, према Уговору о реализацији и финансирању научноистраживачког рада НИО, 2022-2023. година (бр. уговора 451-03-47/2023-01/ 200140).
Усавршавања:
Област Интересовања: Етика у сфери: образовања, научног истраживања, вештачке интелигенције
Чланства у организацијама: Асоцијација филозофа Југоисточне Европе;
Космос и филозофија.
Остали подаци: ДОСИТЕЈЕВА ПОВЕЉА за стваралачки допринос развоју образовања, науке и културе. Поводом 100-годишњице рођења др Драгутина Франковића (1913- 2013), Педагошки покрет Србије, 25. 01. 2014. Београд