Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 8223-805, Факс: (+381 35) 8223-805

Ана Миљковић Павловић

Ана С. Миљковић-Павловић
Име, средње слово, презиме: Ана С. Миљковић-Павловић
Звање: асистент
Датум рођења: 21.6.1982
Ужа научна односно уметничка област: Предшколска педагогија са методиком
Катедра: Катедра за дидактичко-методичке науке
Кабинет:
Телефон:
е-mail:
Консултације: Понедељак од 10:30 до 11:30

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2018. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Педагогија

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

Остале активности

Учешће на пројектима:
Усавршавања:
Област Интересовања:
Чланства у организацијама:
Остали подаци: