Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Ana Miljković

Ana S. Miljković
Ime, srednje slovo, prezime: Ana S. Miljković
Zvanje: Asistent
Datum rođenja: 21.6.1982
Uža naučna odnosno umetnička oblast: Predškolska pedagogija sa metodikom
Katedra: Katedra za društveno-humanističke nauke
Kabinet: K13
Telefon: +381 35 8223 805
e-mail: ana.miljkovic@pefja.kg.ac.rs
Konsultacije: Ponedeljak:12.20-13.20

Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom:

Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina

Akademska karijera

Promena Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2018. Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina Pedagogija
Doktorat prva godina doktorskih studija Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu Pedagodija
Diploma 2015 Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu Pedagogija
Diploma 2003 VŠ za obrazovanje vaspitača „Zora Krdžalić-Zaga“, Kikinda Vaspitač u predškolskim ustanovama

Spisak predmeta koje nastavnik drži na osnovnim i master studijama

  1. Predškolska pedagogija, OAS-PV
  2. Metodika vaspitno-obrazovnog rada, OAS-PV
  3. Prevencija poremećaja u ponašanju, OAS-DV
  4. Kurikulumi predškolskog vaspitanja, MAS-PV
  5. Metodika vaspitnog rada, MAS-DV
  6. Predškolska didaktika, OAS-PV
  7. Pedagogija slobodnog vremena, OAS-DV
  8. Porodična pedagogija, OAS-PV, OAS-DV,

Spisak predmeta koje nastavnik drži na doktorskim studijama

Reprezentativne reference

Ostale aktivnosti

Učešće na projektima: Realizator projekta ZVKOV-a i UNICEF-a “Unapređivanje kvaliteta predškolskog vaspitanja i obrazovanja kroz unapređienje mehanizama za vrednovanje predškolskih ustanova i razvoj sistema podrške“ (UNICEF 2016) u trajanju od 09.12.2017. do 31.07.2108.
Usavršavanja: „Uz dete i računar“: 36 sati; „Keramika – tradicija, kultura, radost“ : 24 sata, 338 (2007/08); „Individualizacija – odgovor na autentične potrebe deteta“ : 24 sata, 739 (2009/10); „Metode sprečavanja nepoželjnog ponašanja kod dece“ : 8 sati, 675 (2010/11), „Predškolsko dete i klasična muzika“ : 14 sati, 770 (2011/12), „Da u vrtiću uči svako radosno i lako“ : 725 (2011/12); „Razvijanje timskog rada putem asertivnih veština“ : 20 sati, 860-513/2012; „Ličnost vaspitača kao činilac u dečjem razvoju“ : 8 sati, 860-64/2012; Vaspitač u XI veku, simpozijum : 330-4/2014; „Dečji strahovi kao inhibitori u razvoju i učenju“ : 27 (2014/2015 i 2015/2016); Stručna konferencija za vaspitače „Vrtić kao otvoreni sistem – iskustva i izazovi“ : 330-4/2016; „373-interaktivno-avanturistički program iskustvenog učelja – „potraga za blagom“ kao nastavni i vannastavni model rada“ : 16 sati, 449-606/2014; „Upravljanje kolektivom – efikasni pristup“ : 8 sati, 596-94/2014; „Modelovanje u funkciji učenja“ : 16 sati, 570-568/2016;
Oblast Interesovanja: Predškolska pedagogija, istraživačka praksa vaspitača, prevencija poremećaja u ponašanju, dečja igra.
Članstva u organizacijama: Pedagoško društvo Srbije
Ostali podaci: Izlaganje na stručnom skupu: I istraživački dani vaspitača Beograda, sa temom „Večernji oblik rada u vrtićima Starog grada“, 2005 god; Ko-autor seminara „Plesić Antistresić“ (akreditovan za 172 (2014/15 i 2015/16. god); Izlaganje na stručnom skupu: XI istraživački dani vaspitača,sa temom: „Biram, biram čime da se zanimam – akciono istraživanje“ kat.broj 754-1/2014; Član fokus grupe u Pedagoškom društvu Srbije „ Razvoj kriterijuma za procenu vaspitno-obrazovnih ustanova kojima će se dodeliti posebno priznanje za kvalitetan rad. 2017.god; Studijsko putovanje u Sloveniju, poseta PU „Galjevica“, od 07.12.2015. do 11.12.2015. Član ŠU „Beograd“ u svojstvu spoljnjeg saradnika-savetnika (u trajanju).