Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Ана Миљковић

Ана С. Миљковић
Име, средње слово, презиме: Ана С. Миљковић
Звање: Асистент
Датум рођења: 21.6.1982
Ужа научна односно уметничка област: Предшколска педагогија са методиком
Катедра: Катедра за друштвено-хуманистичке науке
Кабинет: К13
Телефон: +381 35 8223 805
е-mail: ana.miljkovic@pefja.kg.ac.rs
Консултације: Понедељак:12.20-13.20

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2018. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Педагогија
Докторат прва година докторских студија Филозофски факултет, Универзитет у Београду Педагодија
Диплома 2015 Филозофски факултет, Универзитет у Београду Педагогија
Диплома 2003 ВШ за образовање васпитача „Зора Крџалић-Зага“, Кикинда Васпитач у предшколским установама

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

  1. Предшколска педагогија, ОАС-ПВ
  2. Методика васпитно-образовног рада, ОАС-ПВ
  3. Превенција поремећаја у понашању, ОАС-ДВ
  4. Курикулуми предшколског васпитања, МАС-ПВ
  5. Методика васпитног рада, МАС-ДВ
  6. Предшколска дидактика, ОАС-ПВ
  7. Педагогија слободног времена, ОАС-ДВ
  8. Породична педагогија, ОАС-ПВ, ОАС-ДВ,

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

Остале активности

Учешће на пројектима: Реализатор пројекта ЗВКОВ-а и УНИЦЕФ-а “Унапређивање квалитета предшколског васпитања и образовања кроз унапређиење механизама за вредновање предшколских установа и развој система подршке“ (УНИЦЕФ 2016) у трајању од 09.12.2017. до 31.07.2108.
Усавршавања: „Уз дете и рачунар“: 36 сати; „Керамика – традиција, култура, радост“ : 24 сата, 338 (2007/08); „Индивидуализација – одговор на аутентичне потребе детета“ : 24 сата, 739 (2009/10); „Методе спречавања непожељног понашања код деце“ : 8 сати, 675 (2010/11), „Предшколско дете и класична музика“ : 14 сати, 770 (2011/12), „Да у вртићу учи свако радосно и лако“ : 725 (2011/12); „Развијање тимског рада путем асертивних вештина“ : 20 сати, 860-513/2012; „Личност васпитача као чинилац у дечјем развоју“ : 8 сати, 860-64/2012; Васпитач у XI веку, симпозијум : 330-4/2014; „Дечји страхови као инхибитори у развоју и учењу“ : 27 (2014/2015 и 2015/2016); Стручна конференција за васпитаче „Вртић као отворени систем – искуства и изазови“ : 330-4/2016; „373-интерактивно-авантуристички програм искуственог учеља – „потрага за благом“ као наставни и ваннаставни модел рада“ : 16 сати, 449-606/2014; „Управљање колективом – ефикасни приступ“ : 8 сати, 596-94/2014; „Моделовање у функцији учења“ : 16 сати, 570-568/2016;
Област Интересовања: Предшколска педагогија, истраживачка пракса васпитача, превенција поремећаја у понашању, дечја игра.
Чланства у организацијама: Педагошко друштво Србије
Остали подаци: Излагање на стручном скупу: I истраживачки дани васпитача Београда, са темом „Вечерњи облик рада у вртићима Старог града“, 2005 год; Ko-аутор семинара „Плесић Антистресић“ (акредитован за 172 (2014/15 i 2015/16. год); Излагање на стручном скупу: XI истраживачки дани васпитача,са темом: „Бирам, бирам чиме да се занимам – акционо истраживање“ кат.број 754-1/2014; Члан фокус групе у Педагошком друштву Србије „ Развој критеријума за процену васпитно-образовних установа којима ће се доделити посебно признање за квалитетан рад. 2017.год; Студијско путовање у Словенију, посета ПУ „Гаљевица“, од 07.12.2015. до 11.12.2015. Члан ШУ „Београд“ у својству спољњег сарадника-саветника (у трајању).