Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Весна Петровић

Весна М. Петровић
Име, средње слово, презиме: Весна М. Петровић
Звање: Доцент
Датум рођења: 1967.
Ужа научна односно уметничка област: Психологија у васпитно-образовном раду
Катедра: Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
Кабинет: 23
Телефон:
е-mail: vmpetrovic@yahoo.com
Консултације:
Библиографија: Преузми документ

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2015 Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу Психологија
Докторат 2014 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Психологија Психологија
Магистратура 2002 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Психологија Психологија
Диплома 1993 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Психологија Психологија

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Развојна психологија
 2. Педагошка психологија
 3. Развој и учење деце раних узраста
 4. Дечје разумевање друштвених појава
 5. Педагошко лидерство

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

 1. 1. Професионална пракса: водич, дневник, индекс (80 стр.), Петровић, М. В., 2010, Педагошки факултет у Јагодини, Универзитет у Крагујевцу, ISBN 978-86-7604-053-7
 2. 2. Петровић, М. В., Антонијевић, Р., Јовановић, В. (2012). Нова концепција пријемног испита за педагошке факултете: компетенције разумевања прочитаног. У В. Трифуновић (ур.) Школа као чинилац развоја националног и културног идентитета и проевропских вредности: образовање и васпитање – традиција и савременост (31- 46). Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини, Универзитет у Крагујевцу, ISBN: 978-86-7604-083-4
 3. 3. Петровић, В. М. (2013). Два одређења појмовне промене . теорија кохеренције и теорија елемената. Психолошка истраживања, Vol. 16, бр. 1, 29-56, Београд, ISSN 0352-7379
 4. 4. Петровић, В., Вукићевић, Н. (2015). Разумевање музичких појмова темпо и инструмент у трећем разреду основне школе. Настава и васпитање, Год. LXIV, бр. 1, Педагошко друштво Србије, Београд, 55-70. ISSN 0547-3330
 5. 5. Петровић, В. М. (2015). Аргументативни дијалог у вршњачкој групи и појмовна промена. Психолошка истраживања, Vol. 18, бр. 1, 77-98, Београд, ISSN 0352-7379
 6. 6. Milovanovic, R., Petrovic, V. (2016). Competitiveness and Empathy of Primary School and Kindergarten Teachers In Crișan, М., Toma, R. (Ed) Beliefs and Behaviours in Education and Culture: Cultural Determinants and Education. Bucureşti : Pro Universitaria. ISBN 978-606-26-0625-1
 7. 7. Петровић, В., Симоновић, С. (2016). Читалачке компетенције и успех у студирању код студената будућих наставника. У Теодоровић, Ј. (ур) Унапређивање квалитета образовања у основним школама (314-327). (Зборник објављен на српском и на енглеском језику). Београд: Институт за педагошка истраживања, Завод за унапређивање васпитања и образовања; Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.

Остале активности

Учешће на пројектима: Истраживач на пројекту Института за психологијуи Филозофског факултета у Београду, Теоријске концепције, методолошки проблеми и проблеми примене, за период 2010-2014 (евиденциони број пројекта 179018). Пројекат финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије; - Сарадник на пројекту Improving educational effectiveness of primary schools (IEEPS) 2013 – 2016, број пројекта538992-LLP-1-2013-1-RS-COMENIUS-CMP (Comenius programme); - Сарадник на пројекту члан тима на пројекту Master program in Educational Leadership, 543848-TEMPUS-1-2013-1-RS-JPCR (2013-2016).
Усавршавања: Инструктор Активног учења и наставе (базични и супервизијски ниво) - Напредни ниво едукације из рационално-емотивне и когнитивно-бихејвиоралне терапије (РЕБТ центар)
Област Интересовања: Развојно-формативни ефекти школског учења на интелектуални развој ученика (развој појмовног мишљења); Емоционални аспекти школског учења
Чланства у организацијама: Секција универзитетских наставника психологије образовања (ДПС)
Остали подаци: