Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Rezultati ispita – arhiva 2017.


Rezultati ispita održanih u decembar 2017. godine:

Osnove komunikologije – kolokvijum (popravni)
Govorne veštine i komunikacija – kolokvijum (popravni)
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti – popravni kolokvijum
Uvod u proučavanje književnosti U – ponovljeni kolokvijum II
Akademski nemački jezik – kolokvijum
Srednji nemački jezik – kolokvijum
Početni nemački jezik – kolokvijum
Engleski jezik – popravni kolokvijum – I godina PV
Engleski jezik – popravni kolokvijum – I godina DV
Popravni kolokvijum – pedagoška psihologija – U
Popravni kolokvijum – pedagoška psihologija – PV
Uvod u proučavanje književnosti – PV doškolovanje – usmeni
Uvod u proučavanje književnosti – ponovljeni kolokvijum 2 – PV IV godina i doškolovanje
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu – drugi kolokvijum – DV
Akademsko pisanje – kolokvijum 2
Osnove socijalne pedagogije
Inkluzija u obrazovanju
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu PV – kolokvijum II
Uvod u proučavanje književnosti, ponovljeni 1. i 2. kolokvijum – PV
Uvod u proučavanje književnosti, ponovljeni 1. i 2. kolokvijum – DV
Uvod u istoriju srpske književnosti I
Akademski engleski jezik (master) – kolokvijum I
Pedagoška psihologija
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa – kolokvijum
Engleski jezik struke – Drugi kolokvijum
Matematika
Uvod u proučavanje književnosti – kolokvijum 2 – U
Didaktika – drugi kolokvijum – U
Didaktika – drugi kolokvijum – U (preneti ispit)
Didaktika – drugi kolokvijum – DV
Osnove komunikologije – kolokvijum
Psihopatologija dece i mladih DV – kolokvijum II
Engleski jezik struke – kolokvijum I
Psihopatologija dece i mladih DV – kolokvijum (popravni)
Engleski jezik DV
Engleski jezik PV
Govorne veštine i komunikacija – kolokvijum
Metodologija pedagoških istraživanja – ispit
Uvod u proučavanje književnosti PV, U – kolokvijum II
Uvod u proučavanje književnosti PV (IV godina) i doškolovanje – kolokvijum II
Uvod u proučavanje književnosti PV – kolokvijum II
Uvod u proučavanje književnosti DV – kolokvijum II
Osnove vizuelne umetnosti 1 – U 1. godina
Popravni kolokvijum – osnove matematike 1 i 2
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa – kolokvijum
Porodica i savremeno društvo – kolokvijum
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu – PV
Metodika rada domskog vaspitača – kolokvijum
Osnove domske pedagogije – kolokvijum
Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu – Prof. dr Branko Jovanović
Metodologija pedagoških istraživanja – Prof. dr Branko Jovanović
Akademsko pisanje – Prof. dr Branko Jovanović
Interakcija i komunikacija DV
Filozofija sa etikom – popravni kolokvijum
Pedagoška psihologija – kolokvijum
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta – kolokvijum
I Popravni kolokvijum – Predškolska pedagogija
Popravni kolokvijum – Metodika vaspitno-obrazovnog rada
Popravni kolokvijum – Prevencija poremećaja u ponašanju
Osnove socijalne pedagogije
Inkluzija u obrazovanju


Rezultati ispita održanih u novembru 2017. godine:

Osnove matematike 1, prvi kolokvijum
Osnove matematike 2, prvi kolokvijum
Elementarni matematicki pojmovi – 1. kolokvijum
Akademsko pisanje – kolokvijum 1
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu DV -kolokvijum
Osnove informatike DV – kolokvijum I
Osnove informatike PV – kolokvijum I
Osnove informatike U – kolokvijum I
Osnove domske pedagogije – kolokvijum
Filozofija sa etikom – kolokvijum
Uvod u proučavanje književnosti U – kolokvijum I (ponovljen)
Osnove vizuelne umetnosti 1 – kolokvijum
Osnove matematike 1 i 2
Psihopatologija dece i mladih – kolokvijum
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa
Interkulturalno obrazovanje
Srpski jezik II
Srpski jezik I – kolokvijum iz fonetike, popravni
Metodologija pedagoških istraživanja – ispit
Uvod u proučavanje književnosti
Tumačenje književnog dela – Master U
Prvi popravni kolokvijum iz didaktike – U
Prvi popravni kolokvijum iz didaktike – U (prenet ispit)
Prvi popravni kolokvijum iz didaktike – DV
Uvod u proučavanje književnosti – ponovjleni kolokvijum PV
Uvod u proučavanje književnosti – ponovjleni kolokvijum DV
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu – kolokvijum – PV
Pedagoška psihologija
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta
Uvod u proučavanje književnosti – kolokvijum 1 – PV IV godina i doškolovanje
Uvod u proučavanje književnosti – kolokvijum 1 – U
Predškolska pedagogija – kolokvijum I
Metodologija pedagoških istraživanja – Prof.dr Branko Jovanović
Srpski jezik DV


Rezultati ispita održanih u oktobru 2017. godine:

Uvod u proučavanje književnosti – PV
Uvod u proučavanje književnosti – DV
Razvojne krize i mentalno zdravlje
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Didaktika DV – kolokvijum I
Didaktika U – kolokvijum I (studenti koji su preneli ispit)
Didaktika U – kolokvijum I
Metodika vaspitno-obrazovnog rada – kolokvijum
Prevencija poremećaja u ponašanju 
Scenska i lutkarska umetnost, PV – 1. godina
Scenska i lutkarska umetnost, DV – 1. godina
Srpski jezik I (fonetika) – kolokvijum
Književnost za decu U – završni deo
Književnost za decu PV – usmeni
Uvod u istoriju srpske književnosti II
Osnove prirodnih nauka U
Sociologija
Književnost za decu U, PV – ponovljeni kolokvijum
Prevencija poremećaja u ponašanju DV – kolokvijum
Predškolska didaktika PV – kolokvijum
Predškolska pedagogija PV – kolokvijum
Osnove domske pedagogije DV – kolokvijum
Metodika vaspitnog rada master – kolokvijum
Metodika vaspitno-obrazovnog rada – kolokvijum
Kurikulumi predškolskog vaspitanja master – kolokvijum


Rezultati ispita održanih u septembru 2017. godine:

Odlike grupa i međugrupnih odnosa
Psihopatologija detinjstva i mladosti
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu
Psihologija mentalnog zdravlja
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Filozofija sa etikom
Retorika
Filozofija vaspitanja
Informatika u obrazovanju – pismeni
Srpski jezik – PV, DV
Književnost za decu PV – pismeni
Književnost za decu U – pismeni
Metodika nastave muzičke kulture
Didaktika U
Metodologija pedagoških istraživanja – ispit
Akademsko pisanje – ispit
Razvojna psihologija
Srpski jezik 1 – U
Uvod u proučavanje književnosti – završni deo – PV
Uvod u proučavanje književnosti – završni deo – DV
Uvod u proučavanje književnosti – završni deo – PV IV godina i doškolovanje
Engleski jezik struke
Tehnike učenja DV – master
Didaktika DV
Ekologija
Opšta higjena
Osnove prirodnih nauka DV
Osnove prirodnih nauka PV
Interkulturalno obrazovanje
Konstruktivno rešavanje sukoba
Opšti engleski
Osnove informatike
Uvod u proučavanje književnosti U – usmeni
Matematika (sve)
Metodologija pedagoških istraživanja – kolokvijum septembar 2
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta
Pedagoška psihologija
Inkluzija u obrazovanju
Osnove socijalne pedagogije
Inkluzivno obrazovanje teorija i praksa
Uvod u proučavanje knjizevnosti – pismeni – U
Uvod u proučavanje knjizevnosti – pismeni – PV
Uvod u proučavanje knjizevnosti – pismeni – PV IV godina i doskolovanje
Uvod u proučavanje knjizevnosti – pismeni – DV 
Sociologija
Književnost za decu PV – usmeni
Književnost za decu U – završni
Uvod u istoriju srpske književnosti II – U
Informatika u obrazovanju
Metodika razvoja govora
Metodika srpskog jezika i književnosti
Psihologija mentalnog zdravlja
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Razvojne krize i mentalno zdravlje
Didaktika U
Metodologija pedagoških istraživanja PV, DV
Metodologija pedagoških istraživanja U
Razvojna psihologija – prethodne generacije
Razvojna psihologija
Konstruktivno rešavanje sukoba PV
Uvod u proučavanje književnosti PV IV godina – završni deo
Prevencija poremećaja u ponašanju DV – kolokvijum
Metodika vaspitnog rada Master – kolokvijum
Kurikulumi predškolskog vaspitanja Master – kolokvijum
Dečja igra i stvaralaštvo PV – kolokvijum
Predškolska pedagogija PV – kolokvijum
Metodika vaspitno-obrazovnog rada PV – kolokvijum
Srpski jezik PV
Osnove informatike
Metodika nastave muzičke kulture
Interkulturalno obrazovanje
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa
Inkluzija u obrazovanju
Uvod u istoriju srpske književnosti II – PV
Književnost za decu PV – pismeni
Književnost za decu U – pismeni
Uvod u proučavanje književnosti PV – pismeni (završni)
Retorika
Filozofija sa etikom
Srpski jezik DV
Metodika prirode i društva – pismeni
Tehnike učenja DV – master
Didaktika DV
Psihologija mentalnog zdravlja
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu
Engleski opšti
Matematika I i II (izborni)
Elementarni matematički pojmovi
Metodika rada domskog vaspitača
Predškolska didaktika
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – U
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – PV
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – DV
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – PV četvrta godina i doškolovanje
Psihopatologija detinjstva i mladosti
Metodologija pedagoških istraživanja – kolokvijum
Srpski jezik 1 – U – 1. godina
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Pedagoška psihologija
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta
Engleski jezik struke


Rezultati ispita održanih u julu 2017. godine:

Uvod u istoriju srpske književnosti II U
Književnost za decu U – završni
Književnost za decu PV – usmeni
Tumačenje književnog dela U – master
Sociologija
ICT u nastavi
Osnove informatike
Informatika u obrazovanju
Uvod u proučavanje književnosti DV – usmeni
Uvod u proučavanje književnosti PV – završni
Uvod u proučavanje književnosti PV (IV godina) – završni
Psihologija komunikacije – master DV
Razvojne krize i mentalno zdravlje – master DV
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu (OSPV i master nastavnik)
Razvojne krize i mentalno zdravlje – PPM
Psihologija komunikacije – PPM
Retorika
Filozofija sa etikom
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa
Konstruktivno rešavanje sukoba
Osnove socijalne pedagogije
Didaktika DV
Didaktika U
Razvojna psihologija PV, DV
Metodika nastave prirode i društva
Metodologija pedagoških istraživanja – U
Metodologija pedagoških istraživanja – PV i DV
Ekologija
Opšta higijena
Osnove prirodnih nauka – U
Osnove prirodnih nauka – PV
Osnove prirodnih nauka – DV
Književnost za decu – pismeni –  U
Književnost za decu – pismeni –  PV
Srpski jezik PV, DV
Inkluzija u obrazovanju
Psihopatologija detinjstva i mladosti
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu
Psihologija mentalnog zdravlja
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Opšti engleski – pismeni
Elementarni matematički pojmovi
Matematika I
Matematika II
Analitička geometrija
Pedagoška psihologija
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta
Uvod u proučavanje književnosti U
Uvod u proučavanje književnosti DV
Uvod u proučavanje književnosti PV
Uvod u proučavanje književnosti PV (IV godina i doškolovanje)
Uvod u istoriju srpske književnosti I PV (IV godina)
Metodologija pedagoških istraživanja – kolokvijum U
Metodologija pedagoških istraživanja – kolokvijum PV i DV
Uvod u istoriju srpske književnosti 2 – Izborni 6
Engleski jezik struke – pismeni ispit
Predškolska didaktika
Predškolska pedagogija
Metodika rada domskog vaspitaca
Kurikulumi predškolskog vaspitanja
Dečja igra i stvaralaštvo
Prevencija poremećaja u ponašanju
Metodologija pedagoških istraživanja – Prof. dr Branko Jovanović
Akademsko pisanje – Prof. dr Branko Jovanović


Rezultati ispita održanih u junu 2017. godine:

Književnost za decu U – završni
Osnove informatike PV (pismeni)
Psihopatologija detinjstva i mladosti
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu
Psihologija mentalnog zdravlja
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu
Sociologija – ispit
Književnost za decu – završni deo – PV
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Psihologija grupa i međugrupnih odnosa
Psihologija mentalnog zdravlja
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Informatika u obrazovanju
Medijska pismenost – Ispit – PV, DV
Didaktika – ispit – U
Razvojna psihologija – U, PV, DV
Didaktika – ispit – DV
Didaktika – treći popravni kolokvijum – U
Engleski jezik – I godina DV
Engleski jezik – I godina PV I grupa
Engleski jezik – I godina PV II grupa 
Tumačenje književnog dela – U
Izabrani književni žanr – Mas PV
Književnost za decu – pismeni – U
Metodika nastave muzičke kulture – ispit i popravni kolokvijum
Srpski jezik PV i DV
Osnove socijalne pedagogije
Metodika upoznavanja okoline
Metodologija pedagoških istraživanja – ispit U
Metodologija pedagoških istraživanja – ispit PV DV
Metodike nastave prirode i društva – ispit
Filozofija sa etikom
Retorika
Opsti engleski engleski jezik – ispit – U
Interakcija I komunikacija u vaspitnom radu – ispit – Master U
Razvojne krize I mentalno zdravlje – ispit – Master DV
Psihologija komunikacije – ispit – Master DV
Razvojne krize i mentalno zdravlje – ispit – PPM
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu – ispit – PPM
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu – ispit – PPM
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu – ispit – PPM
Ekologija
Opsta higijena
Osnove prirodnih_nauka – U
Osnove prirodnih_nauka – PV
Osnove prirodnih_nauka – DV 
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa, jun
Osnova komunikologije (PV i DV) Ispit
Psihologija mentalnog zdravlja
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Književnost za decu – pismeni PV
Uvod u proučavanje književnosti PV – završni
Uvod u proučavanje književnosti PV (IV godina) – završni
Metodologija pedagoških istraživanja – kod Prof. dr Branka Jovanovića
Akademsko pisanje – kod Prof. dr Branka Jovanovića
Metodologija pedagoških istraživanja – kolokvijum U
Metodologija pedagoških istraživanja – kolokvijum PV i DV
Inkluzija u obrazovanju U, PV – doškolovanje
Inkluzija u obrazovanju U, PV, DV
Interkulturalno obrazovanje
Konstruktivno rešavanje sukoba
Uvod u istoriju srpske književnosti 1
Srpski jezik 1 za OAS Učitelj, 1. godina
Osnove matematike I i II
Elementarni matematički pojmovi
Uvod u proučavanje književnosti U – pismeni
Uvod u proučavanje književnosti DV – pismeni
Uvod u proučavanje književnosti PV – pismeni
Uvod u proučavanje književnosti PV (IV godina) – pismeni
Osnove informatike -kolokvijum II (popravni)
ICT u nastavi master – pismeni
Informatika u obrazovanju U – kolokvijum II
Sociologija PV – kolokvijum (popravni)
Sociologija DV – kolokvijum (popravni)
Engleski jezik struke
Prevencija porećeja u ponašanju – kolokvijum
Predškolska pedagogija – kolokvijum
Metodika vaspitno-obrazovnog rada – kolokvijum
Kurikulum predškolskog vaspitanja (master) – kolokvijum
Akademsko pisanje – ispit
Pedagoška psihologija
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta
Razvojna psihologija
Metodike razvoja govora – OAS PV 3. godina
Kultura mladih
Porodica i savremeno društvo
Sociologija obrazovanja


Rezultati ispita održanih u maju 2017. godine:

Osnove komunikologije – kolokvijum (popravni)
Književnost za decu – Ponovljeni kolokovijum 2 – U
Književnost za decu – Ponovljeni kolokovijum 2 – PV
Metodika rada domskog vaspitača – kolokvijum
Pedagoška komunikologija – kolokvijum
Predškolska didaktika – kolokvijum
Engleski jezik DV – kolokvijum i ispit
Engleski jezik PV druga grupa – kolokvijum i ispit
Engleski jezik PV prva grupa – kolokvijum i ispit
Didaktika DV – kolokvijum III
Didaktika U – kolokvijum III
Metodika srpskog jezika i književnosti – Drugi kolokvijum, popravni
Osnove komunikologije – kolokvijum
Opšti engleski jezik U – kolokvijum II (grupa 1)
Opšti engleski jezik U – kolokvijum II (grupa 2)
Knjizevnost za decu – kolokvijum 2 – U
Knjizevnost za decu – kolokvijum 2 – PV
Metodike nastave prirode i društva – kolokvijum, III god U
Engleski jezik DV
Engleski jezik PV – grupa I
Engleski jezik PV – grupa II
Filozofija sa etikom
Osnove vizuelne umetnosti PV
Slikanje
Metodika nastave muzicke kulture – Učitelj – II kolokvijum
Informatika u obrazovanju U – kolokvijum 1 (popravni)
Metodologija pedagoških istraživanja – kolokvijum SPSS – U
Metodika razvoja govora, 3. godina PV – kolokvijum
Metodika rada domskog vaspitača – kolokvijum (popravni)
Uvod o proučavanje književnosti PV – usmeni
Uvod o proučavanje književnosti DV – usmeni
Književnost za decu – Ponovljeni kolokvijum 1 – U
Književnost za decu – Ponovljeni kolokvijum 1 – PV
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja
Metodologija pedagoških istraživanja – kolokvijum U
Metodologija pedagoških istraživanja – kolokvijum PV
Metodologija pedagoških istraživanja – kolokvijum DV
Metodika muzičkog vaspitanja – kolokvijum 1 popravni


Rezultati ispita održanih u aprilu 2017. godine:

Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa
Osnove vizuelne umetnosti PV, DV – kolokvijum (popravni)
Osnove vizuelne umetnosti PV, DV – kolokvijum II
Osnove prirodnih nauka DV
Opšta higijena
Ekologija – kolokvijum (popravni)
Osnove prirodnih nauka PV
Održivi razvoj životne sredine U – master
Opšta higijena – kolokvijum (popravni)
Osnove komunikologije
ICT u nastavi – master
Osnove informatike – pismeni
Osnove informatike – kolokvijum (popravni)
Srpski jezik I U
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu PPM
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu PPM
Psihologija mentalnog zdravlja PPM
Psihologija komunikacije PPM
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu PPM
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu PV
Psihologija mentalnog zdravlja
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Psihopatologija detinjstva i mladosti
Tumačenje književnog dela U – master (završni)
Uvod u proučavanje književnosti PV (IV godina) – završni deo
Uvod u proučavanje književnosti U
Osnove matematike I i II – pismeni
Stereometrija
Filozofija sa etikom
Retorika
Akademski engleski jezik – pismeni
Informatika u obrazovanju U – kolokvijum I
Jezičke igre u govornom razvoju U
Psihologija mentalnog zdravlja – kolokvijum I
Metodika rada domskog vaspitača – kolokvijum II
Predškolska didaktika – kolokvijum (popravni)
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Uvod u proučavanje književnosti PV
Uvod u proučavanje književnosti DV
Izabrani predmetni modul – III godina – Književnost
Sociologija obrazovanja
Porodica i savremeno društvo
Pedagoska psihologija
Razvojna psihologija
Uvod u proučavanje književnosti PV (IV godina)
Osnove vizuelne umetnosti II U – kolokvijum
Engleski jezik struke – pismeni
Metodike nastave muzicke kulture – popravni
Predskolska pedagogija – kolikvijum
Inkluzija u obrazovanju – ispit
Elementarni matematički pojmovi
Interkulturalno obrazovanje – kolokvijum (popravni)
Književnost za decu PV – kolokvijum I
Književnost za decu U – kolokvijum I
Opšti engleski – grupa 2 (popravni kolokvijum)
Opšti engleski – grupa 1 (popravni kolokvijum)
Sociologija
Razvojna psihologija
Osnove vizuelne umetnosti PV, DV (II godina) – kolokvijum
Metodologija pedagoških istraživanja (9.4.2017.) – Prof. dr Branko Jovanović
Akademsko pisanje (9.4.2017.) – Prof. dr Branko Jovanović
Metodologija pedagoških istraživanja – ispit
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja U – test br. 3
Ekologija – kolokvijum
Tumačenje književnog dela – Master U
Književnost za decu – Pismeni
Srpski jezik – PV I godina – popravni
Didaktika U, DV
Metodika nastave likovne kulture PV – kolokvijum I
Metodika nastave likovne kulture U – kolokvijum I
Metodika nastave prirode i društva 
Srpski jezik – PV, DV
Predškolska didaktika – I kolokvijum
Metodika vaspitno-obrazovnog rada – kolokvijum
Predškolska pedagogija – 1. i 2. kolokvijum
Prevencija poremećaja u ponašanju – kolokvijum 


Rezultati ispita održanih u martu 2017. godine:

Metodika nastave muzičke kulture – U (prvi kolokvijum)
Didaktika U – kolokvijum II
Opšta higijena – kolokvijum
Psihopatologija detinjstva i mladosti
Psihologija komunikacije
Opšti engleski – grupa 2
Opšti engleski – grupa 1
Filozofija sa etikom PV, DV
Uvod u proučavanje književnosti DV – usmeni
Uvod u proučavanje književnosti PV (IV godina) – završni deo
Uvod u proučavanje književnosti PV – usmeni
Osnove matematike I i II
Inkluzija u obrazovanju
Inkluzija u obrazovanju – U, PV, DV
Osnove informatike
Inkluzivno obrazovanje teorija i praksa
Osnove prirodnih nauka DV
Osnove prirodnih nauka PV
Osnove prirodnih nauka U – kolokvijum II
Zeleni putokazi
Književnost za decu – usmeni – PV
Izabrani predmetni modul – KNjIŽEVNOST – U
Srpski jezik – I godina U
Elementarni matematički pojmovi
Metodologija pedagoških istraživanja – PPM – ispit (26.03.2017.)
Pedagoška psihologija
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta
Razvojne krize i mentalno zdravlje PPM
Psihologija komunikacije PPM
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu PPM
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu PPM
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu
Psihologija komunikacije
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Interkulturalno obrazovanje – kolokvijum
Didaktika DV
Srpski jezik – I godina PV
Filozofija sa etikom – PV
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni ispit – U
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni ispit – DV
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni ispit – PV
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni ispit – PV IV godina i doškolovanje
Srpski jezik – popravni kolokvijum – DV
Engleski jezik struke U – pismeni
ICT u nastavi – pismeni
Metodologija pedagoških istraživanja (prof. dr Branko Jovanović)
Akademsko pisanje (prof. dr Branko Jovanović)
Predškolska pedagogija – kolokvijum
Uvod u proučavanje književnosti – PV IV godina i doškolovanje
Metodika vaspitnog rada – kolokvijum
Kurikulumi predškolskg vaspitanja – kolokvijum
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja
Akademsko pisanje – ispit
Didaktika U
Razvojna psihologija
Srpski jezik – kolokvijum – DV
Metodologija pedagoških istraživanja – ispit
Književnost za decu U i PV – pismeni
Metodika nastave prirode i društva
Dečija igra i stvaralaštvo – Kolokvijum 7.3.2017.
Metodika vaspitno-obrazovnog rada – Kolokvijum 7.3.2017.
Uvod u proučavanje književnosti PV-završni
Matematika 1 i 2


Rezultati ispita održanih u februaru 2017. godine:

Tumačenje književnog dela U – master
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja
Uvod u proučavanje srpske književnosti U
Uvod u istoriju srpske književnosti I
Uvod u proučavanje književnosti PV – IV godina i doškolovanje
Inkluzija u obrazovanju
Osnove informatike
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa, MAS U
Uvod u proučavanje književnosti – PV
Akademsko pisanje – Prof. dr Branko Jovanović
Metodologija pedagoških istraživanja – Prof. dr Branko Jovanović
Engleski jezik struke
Psihoterapijske tehnike u vaspinom radu PPM
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu PPM
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu PPM
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu PV, Master nastavnik predmetne nastave
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Književnost za decu PV – usmeni
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa – PV master
Osnove prirodnih nauka PV
Osnove prirodnih nauka DV
Održivi razvoj životne sredine U – master
Filozofija sa etikom
Engleski jezik PV – prva grupa
Engleski jezik PV – druga grupa
Engleski jezik DV – prva grupa
Metodologija pedagoških istraživanja – Ispit
ICT u nastavi – master
Srpski jezik 1
Akademsko pisanje – ispit
Funkcionalni stilovi srpskog jezika
Metodika prirode i društva
Didaktika U, DV
Književnost za decu PV
Izabrani književni žanr DV – master
Metodologija pedagoških istraživanja – Prof. dr Branko Jovanović (5.2.2017.)
Akademsko pisanje – Prof. dr Branko Jovanović (5.2.2017.)
Dečija igra i stvaralaštvo – Izborni 8 – kolokvijum
Metodika vaspitno – obrazovnog rada – kolokvijum
Predškolska pedagogija
Matematika I
Matematika II
Matematika – izborni
Književnost za decu U – završni
Osnove komunikologije – doškolovanje
Osnove komunikologije PV, DV
Uvod u proučavanje književnosti DV – završni
Uvod u proučavanje književnosti PV (doškolovanje) – završni
Uvod u proučavanje književnosti PV – završni


Rezultati ispita održanih u januaru 2017. godine:

Osnove prirodnih nauka PV
Održivi razvoj životne sredine U – master
Zeleni putokazi PV
Uvod u metodiku nastave engleskog jezika
Govorne veštine i komunikacija
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – U
Inkluzija u obrazovanju U
Uvod u istoriju srpske književnosti 1 – III godina U
Inkluzivja u obrazovanju – PV i DV
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa MPV i MDV
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa MU
Osnove socijalne pedagogije
Jezičke igre u govornom razvoju – U, 4 godina
Razvoj i ucenje dece ranih uzrasta
Psihopatologija detinjstva i mladosti
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
ICT u nastavi
Osnove informatike PV – kolokvijum II (popravni)
Osnove informatike DV – kolokvijum II (popravni)
Osnove informatike U – kolokvijum II (popravni)
Porodica i savremeno društvo
Sociologija obrazovanja
Pedagoška psihologija 
Pedagoška psihologija – prethodne generacije 
Opšta higijena PV – doškolovanje
Osnove prirodnih nauka DV
Osnove prirodnih nauka U
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – DV
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – PV
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – PV – IV godina i doskolovanje
Elementarni matematički pojmovi
Tumačenje književnog dela – Master U
Akademski engleski jezik (pismeni ispit 30.1.2017.)
Engleski jezik struke (pismeni ispit 26.1.2017.)
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu – PPM
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu – PPM
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu – PPM
Filozofija sa etikom
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Kultura mladih
Osnove informatike PV – kolokvijum II
Osnove informatike DV – kolokvijum II
Osnove matematike II – kolokvijum II
Akademsko pisanje – Ispit (22.1.2017.)
Osnove matematike I – kolokvijum II
Elementarni matematički pojmovi – kolokvijum II
Srpski jezik
Osnove informatike U – kolokvijum II
Književnost za decu U
Govorne veštine i komunikacija – kolokvijum (popravni)
Razvojna psihologija
Metodologija pedagoških istraživanja – ispit
Metodika nastave prirode i društva – III godina U
Didaktika
Prevencija poremećaja u ponašanju
Predškolska pedagogija
Metodika vaspitno-obrazovnog rada – kolokvijum