Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Резултати испита – архива 2017.


Резултати испита одржаних у децембар 2017. године:

Основе комуникологије – колоквијум (поправни)
Говорне вештине и комуникација – колоквијум (поправни)
Методика наставе српског језика и књижевности – поправни колоквијум
Увод у проучавање књижевности У – поновљени колоквијум II
Академски немачки језик – колоквијум
Средњи немачки језик – колоквијум
Почетни немачки језик – колоквијум
Енглески језик – поправни колоквијум – I година ПВ
Енглески језик – поправни колоквијум – I година ДВ
Поправни колоквијум – педагошка психологија – У
Поправни колоквијум – педагошка психологија – ПВ
Увод у проучавање књижевности – ПВ дошколовање – усмени
Увод у проучавање књижевности – поновљени колоквијум 2 – ПВ IV година и дошколовање
Интеракција и комуникација у васпитном раду – други колоквијум – ДВ
Академско писање – колоквијум 2
Основе социјалне педагогије
Инклузија у образовању
Интеракција и комуникација у васпитном раду ПВ – колоквијум II
Увод у проучавање књижевности, поновљени 1. и 2. колоквијум – ПВ
Увод у проучавање књижевности, поновљени 1. и 2. колоквијум – ДВ
Увод у историју српске књижевности I
Академски енглески језик (мастер) – колоквијум I
Педагошка психологија
Развој и учење деце раних узраста
Инклузивно образовање – теорија и пракса – колоквијум
Енглески језик струке – Други колоквијум
Математика
Увод у проучавање књижевности – колоквијум 2 – У
Дидактика – други колоквијум – У
Дидактика – други колоквијум – У (пренети испит)
Дидактика – други колоквијум – ДВ
Основе комуникологије – колоквијум
Психопатологија деце и младих ДВ – колоквијум II
Енглески језик струке – колоквијум И
Психопатологија деце и младих ДВ – колоквијум (поправни)
Енглески језик ДВ
Енглески језик ПВ
Говорне вештине и комуникација – колоквијум
Методологија педагошких истраживања – испит
Увод у проучавање књижевности ПВ, У – колоквијум II
Увод у проучавање књижевности ПВ (ИВ година) и дошколовање – колоквијум II
Увод у проучавање књижевности ПВ – колоквијум II
Увод у проучавање књижевности ДВ – колоквијум II
Основе визуелне уметности 1 – У 1. година
Поправни колоквијум – основе математике 1 и 2
Инклузивно образовање – теорија и пракса – колоквијум
Породица и савремено друштво – колоквијум
Интеракција и комуникација у васпитном раду – ПВ
Методика рада домског васпитача – колоквијум
Основе домске педагогије – колоквијум
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – Проф. др Бранко Јовановић
Методологија педагошких истраживања – Проф. др Бранко Јовановић
Академско писање – Проф. др Бранко Јовановић
Интеракција и комуникација ДВ
Филозофија са етиком – поправни колоквијум
Педагошка психологија – колоквијум
Развој и учење деце раних узраста – колоквијум
I Поправни колоквијум – Предшколска педагогија
Поправни колоквијум – Методика васпитно-образовног рада
Поправни колоквијум – Превенција поремећаја у понашању
Основе социјалне педагогије
Инклузија у образовању


Резултати испита одржаних у новембру 2017. године:

Основе математике 1, први колоквијум
Основе математике 2, први колоквијум
Елементарни математицки појмови – 1. колоквијум
Академско писање – колоквијум 1
Интеракција и комуникација у васпитном раду ДВ -колоквијум
Основе информатике ДВ – колоквијум I
Основе информатике ПВ – колоквијум I
Основе информатике У – колоквијум I
Основе домске педагогије – колоквијум
Филозофија са етиком – колоквијум
Увод у проучавање књижевности У – колоквијум I (поновљен)
Основе визуелне уметности 1 – колоквијум
Основе математике 1 и 2
Психопатологија деце и младих – колоквијум
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Интеркултурално образовање
Српски језик II
Српски језик I – колоквијум из фонетике, поправни
Методологија педагошких истраживања – испит
Увод у проучавање књижевности
Тумачење књижевног дела – Мастер У
Први поправни колоквијум из дидактике – У
Први поправни колоквијум из дидактике – У (пренет испит)
Први поправни колоквијум из дидактике – ДВ
Увод у проучавање књижевности – поновјлени колоквијум ПВ
Увод у проучавање књижевности – поновјлени колоквијум ДВ
Интеракција и комуникација у васпитном раду – колоквијум – ПВ
Педагошка психологија
Развој и учење деце раних узраста
Увод у проучавање књижевности – колоквијум 1 – ПВ IV година и дошколовање
Увод у проучавање књижевности – колоквијум 1 – У
Предшколска педагогија – колоквијум I
Методологија педагошких истраживања – Проф.др Бранко Јовановић
Српски језик ДВ


Резултати испита одржаних у октобру 2017. године:

Увод у проучавање књижевности – ПВ
Увод у проучавање књижевности – ДВ
Развојне кризе и ментално здравље
Психотерапијске технике у васпитном раду
Психолошко саветовање у васпитном раду
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Дидактика ДВ – колоквијум I
Дидактика У – колоквијум I (студенти који су пренели испит)
Дидактика У – колоквијум I
Методика васпитно-образовног рада – колоквијум
Превенција поремећаја у понашању 
Сценска и луткарска уметност, ПВ – 1. година
Сценска и луткарска уметност, ДВ – 1. година
Српски језик I (фонетика) – колоквијум
Књижевност за децу У – завршни део
Књижевност за децу ПВ – усмени
Увод у историју српске књижевности II
Основе природних наука У
Социологија
Књижевност за децу У, ПВ – поновљени колоквијум
Превенција поремећаја у понашању ДВ – колоквијум
Предшколска дидактика ПВ – колоквијум
Предшколска педагогија ПВ – колоквијум
Основе домске педагогије ДВ – колоквијум
Методика васпитног рада мастер – колоквијум
Методика васпитно-образовног рада – колоквијум
Курикулуми предшколског васпитања мастер – колоквијум


Резултати испита одржаних у септембру 2017. године:

Одлике група и међугрупних односа
Психопатологија детињства и младости
Психолошко саветовање у васпитном раду
Психологија менталног здравља
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Филозофија са етиком
Реторика
Филозофија васпитања
Информатика у образовању – писмени
Српски језик – ПВ, ДВ
Књижевност за децу ПВ – писмени
Књижевност за децу У – писмени
Методика наставе музичке културе
Дидактика У
Методологија педагошких истраживања – испит
Академско писање – испит
Развојна психологија
Српски језик 1 – У
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ДВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ IV година и дошколовање
Енглески језик струке
Технике учења ДВ – мастер
Дидактика ДВ
Екологија
Општа хигјена
Основе природних наука ДВ
Основе природних наука ПВ
Интеркултурално образовање
Конструктивно решавање сукоба
Општи енглески
Основе информатике
Увод у проучавање књижевности У – усмени
Математика (све)
Методологија педагошких истраживања – колоквијум септембар 2
Развој и учење деце раних узраста
Педагошка психологија
Инклузија у образовању
Основе социјалне педагогије
Инклузивно образовање теорија и пракса
Увод у проучавање књизевности – писмени – У
Увод у проучавање књизевности – писмени – ПВ
Увод у проучавање књизевности – писмени – ПВ IV година и досколовање
Увод у проучавање књизевности – писмени – ДВ 
Социологија
Књижевност за децу ПВ – усмени
Књижевност за децу У – завршни
Увод у историју српске књижевности II – У
Информатика у образовању
Методика развоја говора
Методика српског језика и књижевности
Психологија менталног здравља
Психотерапијске технике у васпитном раду
Психолошко саветовање у васпитном раду
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Развојне кризе и ментално здравље
Дидактика У
Методологија педагошких истраживања ПВ, ДВ
Методологија педагошких истраживања У
Развојна психологија – претходне генерације
Развојна психологија
Конструктивно решавање сукоба ПВ
Увод у проучавање књижевности ПВ IV година – завршни део
Превенција поремећаја у понашању ДВ – колоквијум
Методика васпитног рада Мастер – колоквијум
Курикулуми предшколског васпитања Мастер – колоквијум
Дечја игра и стваралаштво ПВ – колоквијум
Предшколска педагогија ПВ – колоквијум
Методика васпитно-образовног рада ПВ – колоквијум
Српски језик ПВ
Основе информатике
Методика наставе музичке културе
Интеркултурално образовање
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Инклузија у образовању
Увод у историју српске књижевности II – ПВ
Књижевност за децу ПВ – писмени
Књижевност за децу У – писмени
Увод у проучавање књижевности ПВ – писмени (завршни)
Реторика
Филозофија са етиком
Српски језик ДВ
Методика природе и друштва – писмени
Технике учења ДВ – мастер
Дидактика ДВ
Психологија менталног здравља
Психолошко саветовање у васпитном раду
Енглески општи
Математика I и II (изборни)
Елементарни математички појмови
Методика рада домског васпитача
Предшколска дидактика
Увод у проучавање књижевности – писмени – У
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ДВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ четврта година и дошколовање
Психопатологија детињства и младости
Методологија педагошких истраживања – колоквијум
Српски језик 1 – У – 1. година
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Педагошка психологија
Развој и учење деце раних узраста
Енглески језик струке


Резултати испита одржаних у јулу 2017. године:

Увод у историју српске књижевности II У
Књижевност за децу У – завршни
Књижевност за децу ПВ – усмени
Тумачење књижевног дела У – мастер
Социологија
ИЦТ у настави
Основе информатике
Информатика у образовању
Увод у проучавање књижевности ДВ – усмени
Увод у проучавање књижевности ПВ – завршни
Увод у проучавање књижевности ПВ (ИВ година) – завршни
Психологија комуникације – мастер ДВ
Развојне кризе и ментално здравље – мастер ДВ
Психотерапијске технике у васпитном раду (ОСПВ и мастер наставник)
Развојне кризе и ментално здравље – ППМ
Психологија комуникације – ППМ
Реторика
Филозофија са етиком
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Конструктивно решавање сукоба
Основе социјалне педагогије
Дидактика ДВ
Дидактика У
Развојна психологија ПВ, ДВ
Методика наставе природе и друштва
Методологија педагошких истраживања – У
Методологија педагошких истраживања – ПВ и ДВ
Екологија
Општа хигијена
Основе природних наука – У
Основе природних наука – ПВ
Основе природних наука – ДВ
Књижевност за децу – писмени –  У
Књижевност за децу – писмени –  ПВ
Српски језик ПВ, ДВ
Инклузија у образовању
Психопатологија детињства и младости
Психолошко саветовање у васпитном раду
Психологија менталног здравља
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Општи енглески – писмени
Елементарни математички појмови
Математика I
Математика II
Аналитичка геометрија
Педагошка психологија
Развој и учење деце раних узраста
Увод у проучавање књижевности У
Увод у проучавање књижевности ДВ
Увод у проучавање књижевности ПВ
Увод у проучавање књижевности ПВ (ИВ година и дошколовање)
Увод у историју српске књижевности I ПВ (ИВ година)
Методологија педагошких истраживања – колоквијум У
Методологија педагошких истраживања – колоквијум ПВ и ДВ
Увод у историју српске књижевности 2 – Изборни 6
Енглески језик струке – писмени испит
Предшколска дидактика
Предшколска педагогија
Методика рада домског васпитаца
Курикулуми предшколског васпитања
Дечја игра и стваралаштво
Превенција поремећаја у понашању
Методологија педагошких истраживања – Проф. др Бранко Јовановић
Академско писање – Проф. др Бранко Јовановић


Резултати испита одржаних у јуну 2017. године:

Књижевност за децу У – завршни
Основе информатике ПВ (писмени)
Психопатологија детињства и младости
Психолошко саветовање у васпитном раду
Психологија менталног здравља
Психотерапијске технике у васпитном раду
Социологија – испит
Књижевност за децу – завршни део – ПВ
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Психологија група и међугрупних односа
Психологија менталног здравља
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Информатика у образовању
Медијска писменост – Испит – ПВ, ДВ
Дидактика – испит – У
Развојна психологија – У, ПВ, ДВ
Дидактика – испит – ДВ
Дидактика – трећи поправни колоквијум – У
Енглески језик – I година ДВ
Енглески језик – I година ПВ I група
Енглески језик – I година ПВ II група 
Тумачење књижевног дела – У
Изабрани књижевни жанр – Мас ПВ
Књижевност за децу – писмени – У
Методика наставе музичке културе – испит и поправни колоквијум
Српски језик ПВ и ДВ
Основе социјалне педагогије
Методика упознавања околине
Методологија педагошких истраживања – испит У
Методологија педагошких истраживања – испит ПВ ДВ
Методике наставе природе и друштва – испит
Филозофија са етиком
Реторика
Опсти енглески енглески језик – испит – У
Интеракција I комуникација у васпитном раду – испит – Мастер У
Развојне кризе I ментално здравље – испит – Мастер ДВ
Психологија комуникације – испит – Мастер ДВ
Развојне кризе и ментално здравље – испит – ППМ
Интеракција и комуникација у васпитном раду – испит – ППМ
Психотерапијске технике у васпитном раду – испит – ППМ
Психолошко саветовање у васпитном раду – испит – ППМ
Екологија
Опста хигијена
Основе природних_наука – У
Основе природних_наука – ПВ
Основе природних_наука – ДВ 
Инклузивно образовање – теорија и пракса, јун
Основа комуникологије (ПВ и ДВ) Испит
Психологија менталног здравља
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Књижевност за децу – писмени ПВ
Увод у проучавање књижевности ПВ – завршни
Увод у проучавање књижевности ПВ (ИВ година) – завршни
Методологија педагошких истраживања – код Проф. др Бранка Јовановића
Академско писање – код Проф. др Бранка Јовановића
Методологија педагошких истраживања – колоквијум У
Методологија педагошких истраживања – колоквијум ПВ и ДВ
Инклузија у образовању У, ПВ – дошколовање
Инклузија у образовању У, ПВ, ДВ
Интеркултурално образовање
Конструктивно решавање сукоба
Увод у историју српске књижевности 1
Српски језик 1 за ОАС Учитељ, 1. година
Основе математике I и II
Елементарни математички појмови
Увод у проучавање књижевности У – писмени
Увод у проучавање књижевности ДВ – писмени
Увод у проучавање књижевности ПВ – писмени
Увод у проучавање књижевности ПВ (ИВ година) – писмени
Основе информатике -колоквијум II (поправни)
ИЦТ у настави мастер – писмени
Информатика у образовању У – колоквијум II
Социологија ПВ – колоквијум (поправни)
Социологија ДВ – колоквијум (поправни)
Енглески језик струке
Превенција порећеја у понашању – колоквијум
Предшколска педагогија – колоквијум
Методика васпитно-образовног рада – колоквијум
Курикулум предшколског васпитања (мастер) – колоквијум
Академско писање – испит
Педагошка психологија
Развој и учење деце раних узраста
Развојна психологија
Методике развоја говора – ОАС ПВ 3. година
Култура младих
Породица и савремено друштво
Социологија образовања


Резултати испита одржаних у мају 2017. године:

Основе комуникологије – колоквијум (поправни)
Књижевност за децу – Поновљени колоковијум 2 – У
Књижевност за децу – Поновљени колоковијум 2 – ПВ
Методика рада домског васпитача – колоквијум
Педагошка комуникологија – колоквијум
Предшколска дидактика – колоквијум
Енглески језик ДВ – колоквијум и испит
Енглески језик ПВ друга група – колоквијум и испит
Енглески језик ПВ прва група – колоквијум и испит
Дидактика ДВ – колоквијум III
Дидактика У – колоквијум III
Методика српског језика и књижевности – Други колоквијум, поправни
Основе комуникологије – колоквијум
Општи енглески језик У – колоквијум II (група 1)
Општи енглески језик У – колоквијум II (група 2)
Књизевност за децу – колоквијум 2 – У
Књизевност за децу – колоквијум 2 – ПВ
Методике наставе природе и друштва – колоквијум, III год У
Енглески језик ДВ
Енглески језик ПВ – група I
Енглески језик ПВ – група II
Филозофија са етиком
Основе визуелне уметности ПВ
Сликање
Методика наставе музицке културе – Учитељ – II колоквијум
Информатика у образовању У – колоквијум 1 (поправни)
Методологија педагошких истраживања – колоквијум СПСС – У
Методика развоја говора, 3. година ПВ – колоквијум
Методика рада домског васпитача – колоквијум (поправни)
Увод о проучавање књижевности ПВ – усмени
Увод о проучавање књижевности ДВ – усмени
Књижевност за децу – Поновљени колоквијум 1 – У
Књижевност за децу – Поновљени колоквијум 1 – ПВ
Основе физичког и здравственог васпитања
Методологија педагошких истраживања – колоквијум У
Методологија педагошких истраживања – колоквијум ПВ
Методологија педагошких истраживања – колоквијум ДВ
Методика музичког васпитања – колоквијум 1 поправни


Резултати испита одржаних у априлу 2017. године:

Инклузивно образовање – теорија и пракса
Основе визуелне уметности ПВ, ДВ – колоквијум (поправни)
Основе визуелне уметности ПВ, ДВ – колоквијум II
Основе природних наука ДВ
Општа хигијена
Екологија – колоквијум (поправни)
Основе природних наука ПВ
Одрживи развој животне средине У – мастер
Општа хигијена – колоквијум (поправни)
Основе комуникологије
ИЦТ у настави – мастер
Основе информатике – писмени
Основе информатике – колоквијум (поправни)
Српски језик I У
Психотерапијске технике у васпитном раду ППМ
Психолошко саветовање у васпитном раду ППМ
Психологија менталног здравља ППМ
Психологија комуникације ППМ
Интеракција и комуникација у васпитном раду ППМ
Интеракција и комуникација у васпитном раду ПВ
Психологија менталног здравља
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Психопатологија детињства и младости
Тумачење књижевног дела У – мастер (завршни)
Увод у проучавање књижевности ПВ (IV година) – завршни део
Увод у проучавање књижевности У
Основе математике I и II – писмени
Стереометрија
Филозофија са етиком
Реторика
Академски енглески језик – писмени
Информатика у образовању У – колоквијум И
Језичке игре у говорном развоју У
Психологија менталног здравља – колоквијум И
Методика рада домског васпитача – колоквијум II
Предшколска дидактика – колоквијум (поправни)
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Увод у проучавање књижевности ПВ
Увод у проучавање књижевности ДВ
Изабрани предметни модул – III година – Књижевност
Социологија образовања
Породица и савремено друштво
Педагоска психологија
Развојна психологија
Увод у проучавање књижевности ПВ (ИВ година)
Основе визуелне уметности II У – колоквијум
Енглески језик струке – писмени
Методике наставе музицке културе – поправни
Предсколска педагогија – коликвијум
Инклузија у образовању – испит
Елементарни математички појмови
Интеркултурално образовање – колоквијум (поправни)
Књижевност за децу ПВ – колоквијум I
Књижевност за децу У – колоквијум I
Општи енглески – група 2 (поправни колоквијум)
Општи енглески – група 1 (поправни колоквијум)
Социологија
Развојна психологија
Основе визуелне уметности ПВ, ДВ (ИИ година) – колоквијум
Методологија педагошких истраживања (9.4.2017.) – Проф. др Бранко Јовановић
Академско писање (9.4.2017.) – Проф. др Бранко Јовановић
Методологија педагошких истраживања – испит
Основе физичког и здравственог васпитања У – тест бр. 3
Екологија – колоквијум
Тумачење књижевног дела – Мастер У
Књижевност за децу – Писмени
Српски језик – ПВ I година – поправни
Дидактика У, ДВ
Методика наставе ликовне културе ПВ – колоквијум I
Методика наставе ликовне културе У – колоквијум I
Методика наставе природе и друштва 
Српски језик – ПВ, ДВ
Предшколска дидактика – I колоквијум
Методика васпитно-образовног рада – колоквијум
Предшколска педагогија – 1. и 2. колоквијум
Превенција поремећаја у понашању – колоквијум 


Резултати испита одржаних у марту 2017. године:

Методика наставе музичке културе – У (први колоквијум)
Дидактика У – колоквијум II
Општа хигијена – колоквијум
Психопатологија детињства и младости
Психологија комуникације
Општи енглески – група 2
Општи енглески – група 1
Филозофија са етиком ПВ, ДВ
Увод у проучавање књижевности ДВ – усмени
Увод у проучавање књижевности ПВ (ИВ година) – завршни део
Увод у проучавање књижевности ПВ – усмени
Основе математике I и II
Инклузија у образовању
Инклузија у образовању – У, ПВ, ДВ
Основе информатике
Инклузивно образовање теорија и пракса
Основе природних наука ДВ
Основе природних наука ПВ
Основе природних наука У – колоквијум II
Зелени путокази
Књижевност за децу – усмени – ПВ
Изабрани предметни модул – КЊИЖЕВНОСТ – У
Српски језик – I година У
Елементарни математички појмови
Методологија педагошких истраживања – ППМ – испит (26.03.2017.)
Педагошка психологија
Развој и учење деце раних узраста
Развојне кризе и ментално здравље ППМ
Психологија комуникације ППМ
Интеракција и комуникација у васпитном раду ППМ
Психолошко саветовање у васпитном раду ППМ
Психолошко саветовање у васпитном раду
Психологија комуникације
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Интеркултурално образовање – колоквијум
Дидактика ДВ
Српски језик – I година ПВ
Филозофија са етиком – ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени испит – У
Увод у проучавање књижевности – писмени испит – ДВ
Увод у проучавање књижевности – писмени испит – ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени испит – ПВ IV година и дошколовање
Српски језик – поправни колоквијум – ДВ
Енглески језик струке У – писмени
ИЦТ у настави – писмени
Методологија педагошких истраживања (проф. др Бранко Јовановић)
Академско писање (проф. др Бранко Јовановић)
Предшколска педагогија – колоквијум
Увод у проучавање књижевности – ПВ IV година и дошколовање
Методика васпитног рада – колоквијум
Курикулуми предшколскг васпитања – колоквијум
Основе физичког и здравственог васпитања
Академско писање – испит
Дидактика У
Развојна психологија
Српски језик – колоквијум – ДВ
Методологија педагошких истраживања – испит
Књижевност за децу У и ПВ – писмени
Методика наставе природе и друштва
Дечија игра и стваралаштво – Колоквијум 7.3.2017.
Методика васпитно-образовног рада – Колоквијум 7.3.2017.
Увод у проучавање књижевности ПВ-завршни
Математика 1 и 2


Резултати испита одржаних у фебруару 2017. године:

Тумачење књижевног дела У – мастер
Основе физичког и здравственог васпитања
Увод у проучавање српске књижевности У
Увод у историју српске књижевности I
Увод у проучавање књижевности ПВ – IV година и дошколовање
Инклузија у образовању
Основе информатике
Инклузивно образовање – теорија и пракса, МАС У
Увод у проучавање књижевности – ПВ
Академско писање – Проф. др Бранко Јовановић
Методологија педагошких истраживања – Проф. др Бранко Јовановић
Енглески језик струке
Психотерапијске технике у васпином раду ППМ
Психолошко саветовање у васпитном раду ППМ
Интеракција и комуникација у васпитном раду ППМ
Интеракција и комуникација у васпитном раду ПВ, Мастер наставник предметне наставе
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Књижевност за децу ПВ – усмени
Инклузивно образовање – теорија и пракса – ПВ мастер
Основе природних наука ПВ
Основе природних наука ДВ
Одрживи развој животне средине У – мастер
Филозофија са етиком
Енглески језик ПВ – прва група
Енглески језик ПВ – друга група
Енглески језик ДВ – прва група
Методологија педагошких истраживања – Испит
ИЦТ у настави – мастер
Српски језик 1
Академско писање – испит
Функционални стилови српског језика
Методика природе и друштва
Дидактика У, ДВ
Књижевност за децу ПВ
Изабрани књижевни жанр ДВ – мастер
Методологија педагошких истраживања – Проф. др Бранко Јовановић (5.2.2017.)
Академско писање – Проф. др Бранко Јовановић (5.2.2017.)
Дечија игра и стваралаштво – Изборни 8 – колоквијум
Методика васпитно – образовног рада – колоквијум
Предшколска педагогија
Математика I
Математика II
Математика – изборни
Књижевност за децу У – завршни
Основе комуникологије – дошколовање
Основе комуникологије ПВ, ДВ
Увод у проучавање књижевности ДВ – завршни
Увод у проучавање књижевности ПВ (дошколовање) – завршни
Увод у проучавање књижевности ПВ – завршни


Резултати испита одржаних у јануару 2017. године:

Основе природних наука ПВ
Одрживи развој животне средине У – мастер
Зелени путокази ПВ
Увод у методику наставе енглеског језика
Говорне вештине и комуникација
Увод у проучавање књижевности – писмени – У
Инклузија у образовању У
Увод у историју српске књижевности 1 – III година У
Инклузивја у образовању – ПВ и ДВ
Инклузивно образовање – теорија и пракса МПВ и МДВ
Инклузивно образовање – теорија и пракса МУ
Основе социјалне педагогије
Језичке игре у говорном развоју – У, 4 година
Развој и уцење деце раних узраста
Психопатологија детињства и младости
Интеракција и комуникација у васпитном раду
ИЦТ у настави
Основе информатике ПВ – колоквијум II (поправни)
Основе информатике ДВ – колоквијум II (поправни)
Основе информатике У – колоквијум II (поправни)
Породица и савремено друштво
Социологија образовања
Педагошка психологија 
Педагошка психологија – претходне генерације 
Општа хигијена ПВ – дошколовање
Основе природних наука ДВ
Основе природних наука У
Увод у проучавање књижевности – писмени – ДВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ – IV година и досколовање
Елементарни математички појмови
Тумачење књижевног дела – Мастер У
Академски енглески језик (писмени испит 30.1.2017.)
Енглески језик струке (писмени испит 26.1.2017.)
Психолошко саветовање у васпитном раду – ППМ
Психотерапијске технике у васпитном раду – ППМ
Интеракција и комуникација у васпитном раду – ППМ
Филозофија са етиком
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Култура младих
Основе информатике ПВ – колоквијум II
Основе информатике ДВ – колоквијум II
Основе математике II – колоквијум II
Академско писање – Испит (22.1.2017.)
Основе математике I – колоквијум II
Елементарни математички појмови – колоквијум II
Српски језик
Основе информатике У – колоквијум II
Књижевност за децу У
Говорне вештине и комуникација – колоквијум (поправни)
Развојна психологија
Методологија педагошких истраживања – испит
Методика наставе природе и друштва – III година У
Дидактика
Превенција поремећаја у понашању
Предшколска педагогија
Методика васпитно-образовног рада – колоквијум