Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

OAS Učitelj – ONLAJN-NASTAVA


Prva godina


Obavezni predmeti:

Engleski jezik struke Plan rada (prolećni semestar)
Nemački jezik struke Plan rada (prolećni semestar)
Osnove matematike 1  Pristupni linkovi
Plan rada
Uvod u proučavanje društva Plan rada
Komunikologija Plan rada (prolećni semestar)
Razvojna psihologija Plan rada
Pedagoška psihologija
Uvod u pedagogiju Plan rada
Kurikulum i nastava Plan rada (prolećni semestar)
Uvod u proučavanje književnosti Plan rada (prolećni semestar)
Osnove prirodnih nauka Plan rada – predavanja (prolećni semestar)
Plan rada – vežbe (prolećni semestar)
Plan rada – predavanja (jesenji semestar)

Plan rada – vežbe (jesenji semestar)
Vokalno-instrumentalna nastava 1 Plan rada (prorećni semestar)
Plan rada (jesenji semestar)
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja Plan rada

 

Izborni predmet 1:

Nemački jezik Plan rada
Motorički razvoj dece Plan rada (prolećni semestar)
Plan rada (jesenji semestar)
Retorika i veštine komunikacije Plan rada
Crtanje i slikanje Plan rada (prolećni semestar)
Izvođačke veštine 1 Plan rada (prolećni semestar)
Plan rada 1 (jesenji semestar) 
Plan rada 2 (jesenji semestar)
Softverski i veb alati Plan rada (prolećni semestar)
Plan rada (jesenji semestar)
Istorija kulture i umetnosti Plan rada

 


Druga godina


Obavezni predmeti:

Srpski jezik 2 Plan rada (prolećni semestar)
Osnove matematike 2 Pristupni linkovi
Plan rada
Engleski jezik struke Plan rada
Nemački jezik struke Plan rada
Uvod u proučavanje književnosti Plan rada
Didaktika Plan rada (prolećni semestar)

 Plan rada (jesenji semestar)
Metodologija pedagoških istraživanja Plan rada (prolećni semestar)
Pedagoška psihologija Plan rada
Osnove prirodnih nauka Plan rada – predavanja (prolećni semestar)
Plan rada – vežbe (prolećni semestar) Plan rada – predavanja (jesenji semestar)
Plan rada – vežbe (jesenji semestar)
Osnove vizuelne umetnosti 2 Plan rada (prolećni semestar)
Vokalno-instrumentalna nastava 2 Plan rada
Književnost za decu Plan rada (prolećni semestar)

 

Izborni predmet 3:

Retorika Plan rada
Kultura mladih Plan rada
Srednji engleski jezik
Srednji nemački jezik Plan rada
Crtanje Pristupni link
Plan izvođenja nastave
Detinjstvo i prava deteta
Horsko pevanje 3
Studije pozorišta i izvođačkih umetnosti 1
Uvod u programiranje.   Plan rada

 

Izborni predmet 4:

Psihološko savetovanje u vaspitnom radu Plan rada (prolećni semestar)
Opšta higijena Plan rada (prolećni semestar)
Rad sa darovitim učenicima Plan rada (prolećni semestar)
Interkulturalno obrazovanje
Slikanje Plan rada (prolećni semestar)
Elementarne igre i plivanje
Horsko pevanje 4
Studije pozorišta i izvođačkih umetnosti 2
Softverski alati u nastavi Plan rada (prolećni semestar)

 


Treća godina


Obavezni predmeti:

Školska i porodična pedagogija Plan rada
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti Plan rada (prolećni semestar)
Plan rada (jesenji semestar)
Plan rada – vežbe (jesenji semestar)
Metodika nastave matematike Plan rada
Metodika nastave prirode i društva Plan rada (prolećni semestar)
Plan rada
Inkluzija u obrazovanju Plan rada – Pristupni linkovi
Plan rada – Program predmeta
Metodika nastave muzičke kulture Plan rada – predavanja (prolećni semestar)
Plan rada – vežbe (prolećni semestar)
Metodika nastave likovne kulture Plan rada (prolećni semestar)
Metodika nastave fizičkog vaspitanja Plan rada – predavanja (prolećni semestar)
Plan rada – vežbe (prolećni semestar)
Informatika u obrazovanju Plan rada (prolećni semestar)

 

Izborni predmet 5:

Stereometrija
Likovne tehnike Plan rada
Pristupni linkovi
Poznavanje muzičkih instrumenata
Osnovi antropomotorike 1 (fizičko vaspitanje)
Integrisane jezičke veštine 1 (Engleski jezik – nivo V2) Plan rada
Integrisane jezičke veštine 1 (Nemački jezik – nivo B2) Plan rada
Uvod u istoriju srpske književnosti 1
Hipermediji u e-obrazovanju Plan rada

 

Izborni predmet 6:

Analitička geometrija
Teorija forme (likovna kultura) Plan izbođenja nastave
Analiza muzičkog dela Plan rada (prolećni semestar)
Osnovi antropomotorike 2
Integrisane jezičke veštine 2
(Engleski jezik – nivo C1)
Integrisane jezičke veštine 2
(Nemački jezik – nivo C1)
Uvod u istoriju srpske književnosti 2
Metodika nastave informatike Plan rada (prolećni semestar)

 

Izborni predmet 7:

Dodatna nastava matematike Plan rada
Grafika Plan rada
Sportsko-rekreativna nastava Plan rada
Uvod u metodiku nastave engleskog jezika Plan rada
Funkcionalni stilovi srpskog jezika Plan rada
Horsko pevanje 5
Programiranje Plan rada
Uvod u metodiku nastave nemačkog jezika Plan rada

Četvrta godina


Obavezni predmeti:

Metodički praktikum srpskog jezika i književnosti Plan rada (prolećni semestar)
Plan rada (jesenji semestar)
Metodički praktikum matematike Plan rada
Metodički praktikum prirode i društva Plan rada
Metodički praktikum muzičke kulture Plan rada – predavanja (prolećni semestar)
Plan rada – vežbe (prolećni semestar) Plan rada – predavanja
Plan rada – vežbe
Metodički praktikum likovne kulture Plan izbođenja nastave
Pristupni link – predavanja
Plan rada – vežbe
Metodički praktikum fizičkog vaspitanja Plan rada (prolećni semestar)
Plan rada (jesenji semestar)

 

Izborni predmet 8:

Književni žanr u nastavi Plan rada
Elementi kombinatorike
Analiza likovnog dela Plan rada
Nastava muzičke kulture u starijim razredima osnovne škole Plan rada
Sportsko-rekreativne aktivnosti 1 Plan rada
Metodika nastave engleskog jezika na mlađem uzrastu Plan rada
Metodika programiranja Plan rada
Metodika nastave nemačkog jezika na mlađem uzrastu Plan rada

 

Izborni predmet 9:

Nastava gramatike u osnovnoj školi Plan rada (prolećni semestar)
Nastava likovne kulture u starijim razredima osnovne škole Plan rada
Metodika muzičke pismenosti
Sportsko-rekreativne aktivnosti 2 Plan rada (prolećni semestar)
Metodički praktikum engleskog jezika Plan rada (prolećni semestar)
Darovitost i kreativnost u nastavi matematike
Izrada veb-stranica Plan rada (prolećni semestar)
Metodički praktikum nemačkog jezika

 

Izborni predmet 10:

Jezičke igre u govornom razvoju
Primenjene umetnosti Plan rada
Poznavanje muzičke literature Plan rada
Terminologija u fizičkoj kulturi Plan rada
Kreativne aktivnosti u nastavi engleskog jezika Plan rada
Metodika matematike u starijim razredima osnovne škole Plan rada
Uvod u istoriju srpske književnosti 3
Nove tehnologije u obrazovanju Plan rada
Kreativne nastavne aktivnosti u nastavi nemačkog jezika na ranom uzrastu Plan rada