Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

МАС Професор предметне наставе (60 ЕСПБ) – ОНЛАЈН-НАСТАВА


Обавезни предмети:

Методологија истраживања у васпитно-образовном раду План рада
Квалитетне наставне праксе План рада
Учење и развоj

 

Изборни предмет 1

Инклузивно образовање у пракси План рада
Обавештење
Интеракција и комуникација у васпитном раду План рада
Диференцијација и индивидуализација

 

Изборни предмет 2

Теорија и методика наставе План рада
Стваралачка настава језика и књижевности
Методика наставе музичке културе План рада – предавања
План рада – вежбе
Методика наставе ликовне културе
Методика наставе физичког васпитања

 

Изборни предмет 3

Методички практикум План рада
Методички практикум српског језика и књижевности
Методички практикум музичке културе
Методички практикум ликовне културе Приступни линк
Методички практикум физичког васпитања