Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

МАС Образовање професора предметне наставе – ОНЛАЈН-НАСТАВА


Обавезни предмети:

Методологија истраживања у васпитно-образовном раду План рада
Учење и развоj
Теорија и пракса образовања и васпитања План рада и линкови за приступ предавањима (Zoom).
Дидактика План рада

 

Предмет изборног блока – Методика наставе:

Методика наставе План рада
Стваралачка настава језика и књижевности
Методика наставе музичке културе План рада – предавања
План рада – вежбе
Методика наставе ликовне културе План рада
Методика наставе физичког васпитања
Методички практикум наставе ликовне културе План рада

 

Предмет изборног блока 1:

Интеракција и комуникација у васпитном раду План рада
Развој и права детета
Интеркултурално образовање
Образовање даровитих План рада
Лидерство у образовању и школски менаџмент
Мултикултуралност у образовању и културни идентитет План рада
Инклузивно образовање План рада