Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

МАС Професор предметне наставе – ОНЛАЈН-НАСТАВА


Обавезни предмети:

Методологија истраживања у васпитно-образовном раду План рада
Квалитетне наставне праксе

Прво предавање на предмету Квалитетне наставне праксе на МАС Професор предметне наставе се одржава, према распореду, у среду 18.10. са почетком у 16:30. Параметри за зум линк су дати у плану наставе за предмет који се налази на сајту. Очекује се да студенти присуствују првом предавању; у случају да то објективно није могуће, студенти су дужни да се пре предавања јаве предметном наставнику, проф. др Јелени Теодоровић, на: jelenat@gwu.edu.

План рада
Учење и развоj План рада

 

Изборни предмет 1

 

Инклузивно образовање у пракси План рада
Интеракција и комуникација у васпитном раду План рада

 

Изборни предмет 2

Теорија и методика наставе  План рада
Стваралачка настава језика и књижевности
Методика наставе музичке културе План рада
Методика наставе ликовне културе
Методика наставе физичког васпитања План рада

 

Изборни предмет 3

Методички практикум  План рада
Методички практикум српског језика и књижевности
Методички практикум музичке културе
Методички практикум ликовне културе
Методички практикум физичког васпитања