Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

МАС Васпитач – ОНЛАЈН-НАСТАВА


Заједнички предмети:

Обавезни предмети

Академско писање План рада
Научно-стручни дискурс енглеског језика План рада – Ивана Ћирковић Миладиновић
Научно-стручни дискурс немачког језика План рада
Нове технологије у образовању План рада
Инклузивно образовање – теорија и пракса План рада

 

Смер – Васпитач у предшколским установама


Обавезни предмет

Курикулуми предшколског васпитања

 

Изборни предмети

Језичке игре у говорном развоју План радa
Изабрани књижевни жанр План рада
Математика кроз забаву и игру
Истраживачки приступ упознавању околине План рада
Познавање музичких жанрова
Уметничка дела у ликовном васпитању План рада
Аналитика и дијагностика у физичком васпитању
Интегративна настава енглеског језика на предшколском и млађем школском узрасту План рада

 

Смер – Васпитач у домовима


Обавезни предмет

Савремени приступи домском васпитању

 

Изборни предмети

Основи спорта и физичког васпитања
Стилистика
Одрживи развој животне средине
Култура и друштво
Ликовна култура и корелација План рада
Слободне музичке активности
Филозофија образовања