Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Распоред часова – докторске студије


Прва година


 

Предмети у јесењем семестру 2021/22.

1. Савремени концепти учења и поучавања проф. др Емина Копас-Вукашиновић

проф. др Радмила Миловановић

План рада
2. Квалитативна и квантитативна истраживања у методици разредне наставе др Славица Шевкушић План рада
проф. др Предраг Живковић План рада
3. Етика 21. века проф. др Ружица Петровић План рада
4. Културолошки аспекти разредне наставе проф. др Весна Трифуновић План рада
5. Образовање, социјална правда и инклузија проф. др Сунчица Мацура План рада
Обавештење
6. Научни дискурс енглеског језика доц. др Вера Савић,

Проф. др Ивана Ћирковић-Миладиновић

План рада

 

Предмети у пролећном семестру 2021/2022.

1. Синтакса реченице у теорији и наставној пракси Проф. др Илијана Чутура
2. Књижевне теорије Проф. др Виолета Јовановић План рада
 

 

3.

Истраживачка настава природе и друштва Проф. др Ирена Голубовић-Илић  

План рада

 

Проф. др Оливера Цекић Јовановић
Проф. др Душан Ристановић
 

4.

Развој и истраживање наставног курикулума природе и друштва Проф. др Предраг Живковић
Доц. др Душан Ристановић План рада
5. Интердисциплинарне основе физичког васпитања Проф. др Живорад Марковић План рада
6. Технике научноистраживачког рада у физичкој култури Проф. др Александар Игњатовић План рада

 


Друга година


Предмети у пролећном семестру 2021/2022.

1. Моделовање процеса сазнања у настави природе и друштва Проф. др Радмила Миловановић
Проф. др Ирена Голубовић-Илић
2. Савремени токови методике наставе природе и друштва Проф. др Оливера Цекић Јовановић
3. Иновативни модели у разредној настави Проф. др Биљана Стојановић
Проф. др Душан Ристановић