Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Распоред часова – докторске студије


Предмети у пролећном семестру 2020/2021.

1. Синтакса реченице у теорији и наставној пракси Проф. др Илијана Чутура
2. Књижевне теорије Проф. др Виолета Јовановић
3. Истраживачка настава природе и друштва Проф. др Ирена Голубовић-Илић

Доц. др Оливера Цекић Јовановић

Доц. др Душан Ристановић

План рада

 

4.

Развој и истраживање наставног курикулума природе и друштва Проф. др Предраг Живковић
Доц. др Душан Ристановић План рада

 

Предмети у јесењем семестру 2020/21.

1. Савремени концепти учења и поучавања проф. др Емина Копас-Вукашиновић План рада
„Zoom“ линк
проф. др Радмила Миловановић План рада
2. Квалитативна и квантитативна истраживања у методици разредне наставе др Славица Шевкушић План рада
проф. др Предраг Живковић План рада
3. Етика 21. века проф. др Ружица Петровић План рада
Обавештење
4. Образовање, социјална правда и инклузија проф. др Сунчица Мацура План рада
5. Научни дискурс енглеског језика

доц. др Вера Савић,

доц. др Ивана Ћирковић-Миладиновић

План рада
6. Наставно проучавање усмених прозних облика Проф. др Зона Мркаљ План рада