Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Распоред часова – докторске студије


Прва година


Обавезни предмет

Квантитативна истраживања у васпитно-образовном раду План рада

 

 

Изборни предмет 2

Методологија проучавања књижевности План рада
Синтакса у теорији и наставној пракси
Принципи савремене наставе енглеског језика на раном узрасту План рада
Математичко моделовање
Савремени приступи математичком образовању План рада
Одабрана поглавља из природних и друштвених наука План рада – В. Трифуновић

План рада – С. Ћурчић, Ј. Младеновић

Технике научноистраживачког рада у физичкој култури

 

 


Друга година


Изборни предмет 3

Наставно проучавање усмених прозних облика
Говорне игре у настави српског језика и књижевности
Савремени приступи у настави српског језика и књижевности
Интеркултурални аспекти интегративне наставе енглеског језика на раном узрасту План рада –
Употреба образовних технологија у настави енглеског језика План рада –
Истраживања у математичком образовању
Решавање математичких проблема
Развијање наставног курикулума природе и друштва
Моделовање наставе природе и друштва
Теоријско-методолошки проблеми методике наставе природе и друштва
Развој моторичких способности у разредној настави
Аксиолошко-методичке основе наставе физичког васпитања

 

Изборни предмет 4

Иновативни модели наставе
Образовање, социјална правда и инклузија
Етика научног истраживања План рада
Културолошки аспекти разредне наставе
Научни дискурс идентификације даровитих у разредној настави
Научни дискурс енглеског језика

 

Изборни предмет 5

Израда пројекта дисертације у области методике наставе српског језика и књижевности
Израда пројекта дисертације у области методике наставе енглеског језика
Израда пројекта дисертације у области методике наставе математике
Израда пројекта дисертације у области методике наставе природе и друштва
Израда пројекта дисертације у области методике наставе физичког васпитања