Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Обрасци-докторске


 Пријавни лист
 Сагласност за давање права прикупљања и обраде података личности

Пријава за полагање испита
Семестрални лист
ШВ Образац

 

Обрасци које кандидат подноси на Факултету у поступку оцене научне заснованости теме и подобности кандидата (пријава теме):

 Образац 1 – Захтев за пријаву теме докторске дисертације
 Образац 2 – Образложење теме докторске дисертације
 Образац 3 – Сагласност ментора

СВИ ПРАВИЛНИЦИ, ОБРАСЦИ И ПРИЛОЗИ ВЕЗАНИ ЗА ПОСТУПАК ПРИЈАВЕ ТЕМЕ, ОДРЕЂИВАЊЕ КОМИСИЈЕ, ОЦЕНУ И ОДБРАНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ ДОСТУПНИ СУ НА СТРАНИЦИ САЈТА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ: https://www.kg.ac.rs/dokumenti_disertacije.php