Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Прописи – докторске


Правилник о докторским академским студијама на Факултету педагошких наука у Јагодини

Обрасци које кандидат подноси на Факултету у поступку оцене научне заснованости теме и подобности кандидата (пријава теме) налазе се на страници сајта Факултета: https://pefja.kg.ac.rs/obrasci-doktorske

СВИ ПРАВИЛНИЦИ, ОБРАСЦИ И ПРИЛОЗИ ВЕЗАНИ ЗА ПОСТУПАК ПРИЈАВЕ ТЕМЕ, ОДРЕЂИВАЊЕ КОМИСИЈЕ, ОЦЕНУ И ОДБРАНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ ДОСТУПНИ СУ НА СТРАНИЦИ САЈТА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ: https://www.kg.ac.rs/dokumenti_disertacije.php